BIM EN BOM

advertisement
EVALUATIECOMMISSIE
Een korte voorstelling van de ECE
(Evaluatiecommissie-Commission d’Evaluation)
1
Overzicht




Wie zijn we?
Wat doen we?
Hoe doen we het?
Wanneer doen we het?
2
Samenstelling





Aanwijzing door VBAC van de HRJ
Vernieuwbare periode van vier jaar
Plaatsvervangers voorzien
Zitpenningen ten laste van het IGO
Secretariaat verzekerd door het IGO
3
Samenstelling
 Nederlandstalige en Franstalige
commissie




Magistraat van OM
Magistraat van de zetel
Directeur IGO
Twee deskundigen inzake onderwijs,
pedagogie, arbeidspsychologie
4
Samenstelling
 Nederlandstalige commissie





Guy Billiouw : 1e substituut in Brugge
Paul Van Santvliet : OR in Antwerpen
Marie Bisschop : lector hogeschool Gent
Christian De Moor : psycholoog
Raf Van Ransbeeck : Directeur IGO
5
Samenstelling
 Franstalige commissie
 Frédéric Frénay : onderzoeksrechter Hoei
 Thierry Werts :federaal magistraat
 Gérard De Coninck : voormalig directeur
gevangenis, prof. ULG
 Anouk Adler : doctor in de psychologie
 (Directeur IGO)
6
Opdrachten
 Overzicht :
Buitenstage
Follow-up stagiair
Ontvangen stageverslagen
Eventueel advies aan minister voor
reaffectatie
 Opstellen eindevaluatie
 Harmonisering stage door aanbevelingen
aan stagemeesters




7
Buitenstage
 Wettelijk vastgelegd :
 Korte stage




Strafinrichting
Poltiedienst
Federaal parket
Juridische dienst openbare economische of
sociale instelling
8
Buitenstage
 Lange stage






Strafinrichting
Politiedienst
Federaal parket
Notaris
Gerechtsdeurwaarder
Juridische dienst openbare economische of
sociale instelling
9
Buitenstage
 Richtlijnen van ECE
 Vaste richtlijnen
 Korte stage




Minimaal zes weken bij politiedienst
Één week in strafinrichting
Justitiehuis of eerstelijns juridisch advies
Bij arbeidsauditoraat : inspectiedienst of
sociale zekerheidsinstelling
 Lange stage
 Idem + bij een gerechtsdeurwaarder
 Eventueel in ander landsgedeelte
10
Buitenstage
 Geen ‘kijkstages’ (mini-stages)
 Uiterlijk op 31 augustus voorstel door
stagiair
 Goedkeuring of afkeuring door ECE
(eventueel verzoek om aanpassingen)
11
Follow-up stagiair
 Regelmatige rapportage
 Zelfevaluatie na drie maanden
 Verslag na zes maanden na
functioneringsgesprek (in functie van
aanstelling OGP)
 Gemotiveerde keuze korte-lange stage
 Gemotiveerde keuze buitenstage
 Verslag na stage parket (inbegrepen
verslag van buitenstage)
12
 Voor lange stage
 zelfevaluatie
 verslag van stage zetel
13
Follow-up stagiair
 Persoonlijke contacten met ECE
 (is hangende)
14
Ontvangen stageverslagen
 Nazicht verloop van de stage
 In geval van problemen :
 Horen van stagemeester/stagiair
 Richtlijnen over verder verloop
 Eventueel reaffectatie en verdere
opvolging
15
Opstellen eindevaluatie
 In functie van de rapportage
 Evaluatiegids
 Criteria
 Kennis
 Professionele vaardigheden
 Attitudes
 Indicatoren werden bepaald
 Beraad in de ECE
 Opstellen advies
16
Harmonisering stage
 Richtlijnen aan stagemeesters
 ‘aanbevelingen inzake harmonisering’
 Per fase werden voorstellen
geformuleerd
 Opleiding stagemeesters
 Follow-up stagemeesters
 (is hangende)
17
Download