1. De goederen blijven eigendom van SOS

advertisement
Algemene voorwaarden huurovereenkomst:
1. De goederen blijven eigendom van SOS-STEFAN.
2. De client verklaart de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
3. De client staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft
ontvangen, waarbij de client alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de
goederen teneinde deze teruggave te verzekeren.
4. De client zal instaan voor teruggave zelfs in geval van overmacht
5. Betaling voorwaarden contant bij levering en /of afhaling, tenzij anders door de firma
SOS-STEFAN beslist.
6. Bij afhaling van de goederen niet met open aanhang wagen , open bestel. en/ of
vrachtwagen. bij deze zal de bestelling door SOS-STEFAN zelf geleverd worden, met
de nodige KM. vergoeding en eventuele werkuren 0,50 € / km 25 € per uur werk.
7. Bij wijziging / annullatie van van de bestelling gelieve & week op voorhand te
verwittigen. Bij deze kan er een kost aangerekend worden van 50 %van het totale
bedrag
8. Wij leveren op de plaats die u verkiest, tegen de nodige KM vergoeding 0,50 € /km, en
25 € / uur
9. afhalingen / leveringen gebeuren op afspraak, op afgesproken datum en uur
Belangrijk bericht voor de klanten:
1. Om u beter van dienst te zijn vragen wij de bestelling te controleren indien er door
transport door SOS-STEFAN schade, tekorten, defecten (aan toestellen) is aan de
gehuurde materialen gelieve dit direct te melden op het nr: 0475/965.102
2. Meldingen van schade, tekorten, defecten NA uw festiviteiten kunnen wij niet meer
aanvaarden en zullen aangerekend worden.
3. Bij ophaling van de goederen , gelieve deze terug te plaatsen zoals u ze ontvangen
heeft, want extra werk zijn extra kosten!
4. Belangrijk punt DE AFWAS IS VOOR SOS-STEFAN!!
5. Na de afwas en controle van de bestellingen de gehuurde goederen zullen de tekorten,
breuk aangerekend worden tegen de normale marktprijs!!
6. Gelieve na gebruik van glazen, borden bestekken, deze terug gesorteerd in de bakken
te plaatsen, anders zijn we genoodzaakt extra werkuren te rekenen voor het
uitproberen van de gehuurde materialen
Gelieve deze punten en voorwaarden te respecteren, teneinde een goede en professionele
werking van SOS-STEFAN te verzekeren
SOS-STEFAN servicedienst en afspraken, op het nr 0475/965 102
Download