RMA FORMULIER - Televic Conference

advertisement
Meneer/Mevrouw,
Om uw verzoeken met betrekking tot herstellingen van materialen beter te kunnen behandelen, hebben we een retour procedure
uitgewerkt: de RMA-procedure. Gelieve onderstaande stappen te lezen om een vlotte en correcte afhandeling te garanderen.
Voor het materiaal naar ons op te sturen, dient er een herstellingsaanvraag gemaakt te worden via onze website:
www.televic-conference.com/en/rma_form.
a) Het bijgevoegde formulier dient ingevuld en teruggestuurd te worden.
Bij GARANTIE, zal u dit RMA-formulier terugkrijgen waarop een RMA-nummer zal vermeld zijn.
Wanneer de goederen UIT garantie zijn, zal u eerst een herstelprijs doorgestuurd krijgen, na goedkeuring zal u dit RMAformulier terugkrijgen waarop een RMA-nummer zal vermeld zijn.
b) Wanneer u defecte goederen terugstuurt, is het belangrijk dat het RMA-nummer vermeld is langs de buitenkant van de doos
en een kopie van het document dient bij de goederen gevoegd te worden; dit moet binnen de 14 dagen na ontvangst van het
RMA-nummer.
c) De herstelling zal zo snel mogelijk uitgevoerd worden (in functie van de beschikbaarheid op dat moment). Deze retour zal
hetzelfde RMA-nummer vermelden.
Gelieve de bijgevoegde RMA-voorwaarden te lezen voor verdere informatie.
Televic Conference
RMA FORMULIER (Return Material Authorization)
Gelieve de onderstaande gegevens te vervolledigen en ons terug te bezorgen via onze website www.televic-conference.com/en/rma_form. Na
ontvangst van het RMA-nummer zal het materiaal en dit RMA-formulier teruggestuurd worden binnen de 14 dagen, met het RMA-nummer duidelijk
vermeldt langs de buitenkant van de doos.
Te vervolledigen door TELEVIC voor het terugsturen van de goederen
naar:
RMA N°:
TELEVIC Conference NV – att. Customer Services
Leo Bekaertlaan 1
B-8870 IZEGEM
Gegevens retour adres:
(Enkel in te vullen indien verschillend van gegevens
aanvrager)
Gegevens van
aanvrager:
Bedrijf of inrichting:
Contact:
Straat:
Postcode
Gemeente:
Land:
Tel.:
Email:
Uw ref.:
Gegevens met betrekking tot de retour goederen:
Onderdeel nummer
Beschrijving – Serienummer
Hoeveelheid
De goederen werden oorspronkelijk geleverd met Televic Zendnota
Beschrijving fout
Televic Factuurnummer
Locatie installatie :
Bijkomende opmerkingen:
Redenen voor retour zending materiaal (gelieve de correcte reden aan te vinken)
 herstelling binnen garantie
 verkeerde levering / niet besteld
 herstelling buiten garantie
 DOA (dead on arrival)
 verkeerd order
 beschadigde goederen / verpakking
RMA-Voorwaarden
1. Voor het terugsturen van de goederen voor herstelling of vervanging, dient een aanvraagformulier aangemaakt te worden
voor een RMA-nummer. Om een RMA-nummer te ontvangen, dient het formulier op de andere pagina ingevuld en geüpload
te worden op onze website.
2. Televic zal u het formulier binnen de 2 werkdagen terugbezorgen, met uw RMA-nummer vermeld.
3. Het RMA-nummer is geldig gedurende 14 dagen. Na deze 14 dagen, vervalt het RMA-nummer.
4. De goederen dienen goed verpakt teruggestuurd te worden (bij voorkeur in hun originele verpakking), samen met een kopie
van het ingevulde RMA-formulier. Het RMA-nummer dient duidelijk vermeld te worden op iedere levernota en langs de
buitenkant van de doos.
5. Lever- en douanekosten zijn altijd op uw kosten. Herstellingen in garantie zullen teruggestuurd worden op onze kosten, met
uitzondering van expres leveringen op uw vraag. Herstellingen buiten garantie zullen altijd gefactureerd worden, en zullen
teruggestuurd worden op uw kosten.
6. Om herstelling of vervanging onder garantie toe te staan, is het zeer belangrijk dat u het zendnota nummer en
factuurnummer vermeld van de zending van de originele goederen.
7. De algemene Televic Conference verkoopvoorwaarden blijven ten allen tijde geldig.
8. Voor bijkomende vragen, aarzel niet om onze klantendienst te contacteren: Veerle Cnockaert (+32 51 30 30 45)
[email protected]
Download