Habsburgse Rijk

advertisement
Ontstaan van het hof
Anne Poolman
Alexandra van der Wal
Marije Schipper
Algemeen
• Wat is een hof?
• Wat is hofcultuur?
• En wat hoort nou precies bij de
hofcultuur?
Onstaan van het Habsburgse hof
• De Habsburgse monarchie,
Oostenrijkse monarchie of het
Habsburgse Rijk is de term voor de
landen die geregeerd werden door de
Oostenrijkse tak van het Huis Habsburg
van 1526 tot 1804.
Habsburgse rijk
• Karel van Habsburg erfde de Oostenrijkse
erflanden van zijn grootvader keizer
Maximiliaan
• Maria van Habsburg (zus van Karel),
hertogin van Oostenrijk, trouwde met
Hongaarse koning Lodewijk II, Maria van
Hongarije
Samenstelling hofhouding:
• Oostenrijk > Maximiliaan, Karel V
• Hongarije en Bohemen > Lodewijk II,
Ferdinand I
• De Nederlanden > Karel V
• Spanje > Filips II
Rijke hofcultuur
• Ontwikkelde zich in Wenen, om de macht
en rijkdom van het Habsburgse huis te
tonen
• Antonio Salieri
• Christoph Willibald Gluck
• Carl Ditters von Dittersdorf
• Wolfgang Amadeus Mozart
Ontstaan van het hof in Italie
• 15 eeuw -> italie bestond uit een aantal rijke
onafhankelijke republieken en een aantal kleinere
stadsstaten
•
onder de bevolking sprake van geestelijke, sociale en
politieke onafhankelijkheid
• De paus probeerde Rome militair en cultureel weer op
de kaart te zetten
• -> hierdoor wilden vorsten zichzelf ook dmv kunst
beginnen de uitten
• Rijke particuliere ondernemers kregen hoge functies in
het bestuur
• Deze werden ook opdrachtgevers van kunstenaars die
op de hoven in dienst waren
• Hoven werden quattrocento = centra van nieuwe
cultuur
• In italie hof aparte gemeenschap binnen een stad
• Italiaans hof= palazzi
• onder de italiaanse hovelingen ontstond het
humanisme (gelijk aan onafhankelijke
kunstliefhebbende Grieken en Romeinen
• Humanistische wetenschappers probeerden de wereld
te ontleden en haar wetmatigheden op papier te
krijgen en haar wetmatigheid in kaart te brengen
• Veel ontdekt door experimenten in de wetenschap
Monteverdi
• Monteverdi benoemd tot zanger/violist aan het hof van
de Gonzaga’s
• Zijn werk orfeo, gebaseerd op mythe orfeus
Hofcultuur in Duitsland
Eerst veel kleine koninkrijkjes
Onder Karel V een groot geheel (968)
Het oranje en gele stuk heeft Karel erbij
veroverd
In die periode ook grote bloei in kunst en
literatuur; voornamelijk door zijn vele reizen
naar Italië;
Haalde uit heel Europa kunstenaars en
wetenschappers
Kleding was in die periode minder belangrijk
Onder Otto 1 Duitse Rijk nog groter
In deze periode was vooral architectuur
belangrijk
Ook veranderingen in de taal
Invloed hofcultuur op maatschappij werd
vergroot door ontstaan boekdrukkunst
Duitse koninkrijk bestond van 911 tot 1806
Rond 1500 Duitse keizerschap losgekoppeld
van pausdom
Download