het kamerstuk(DOC)

advertisement
Herdenking Karel Koster
Aan de orde is de herdenking naar aanleiding van het overlijden van Karel
Koster, fractiemedewerker van de SP.
De voorzitter:
Ik verzoek iedereen in de zaal en op de publieke tribune om, zo mogelijk, te gaan
staan.
Beste Saskia, vrienden en collega's van Karel Koster, beste leden,
Wie in de Tweede Kamer werkt, is per definitie betrokken bij de wereld. Dat geldt niet
alleen voor volksvertegenwoordigers, maar zeer zeker ook voor onze ondersteuning.
Iedereen die hier werkt, heeft een open blik naar buiten en oog voor wat er gebeurt in
de samenleving. Dat gold dus ook voor Karel Koster.
Karel was geïntrigeerd door alles wat met defensie te maken heeft. Het fundament
daarvoor is gelegd tijdens zijn dienstplicht, waarbij hij voor het eerst in aanraking
kwam met legers en wapensystemen. Tot zijn teleurstelling mocht hij een week nadat
hij was opgekomen alweer naar huis, omdat zijn lichting te veel jongens kende. Karel
bleef echter lezen over geopolitiek, militaire missies en militaire strategieën. Hij
ontwikkelde zo een enorme kennis op het gebied van internationale politiek,
kernwapens en nucleaire logica. Dat laatste, het interpreteren van nucleaire logica,
vond hij zelf zijn grootste verdienste. Hij hield ervan om te doorgronden hoe militairen
of strategen over kernwapens denken, om die denkwijze vervolgens om te draaien
tot argumenten tegen de inzet van deze wapens.
Met al zijn kennis was Karel een belangrijke adviseur van de SP. Al vanaf 1994 stond
hij de partij bij. In 2007 kwam hij via het Wetenschappelijk Bureau van de SP bij de
Tweede Kamerfractie terecht. In de Kamer specialiseerde hij zich verder in de theorie
en de praktijk van defensie. Hij genoot samen met Jasper van Dijk van
werkbezoeken aan de krijgsmacht, van de oefeningen van de Landmacht tot een
bezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum en een helikoptervlucht naar de
Special Forces. Met Harry van Bommel bezocht Karel de Koninklijke Marine en voer
hij zelfs mee op een onderzeeër. Iedereen die hij tijdens deze bezoeken sprak, was
onder de indruk van zijn deskundigheid. Er wordt gezegd dat hij meer van het
materieel wist dan de militairen zelf. Han ten Broeke, voorzitter van de vaste
Kamercommissie voor Defensie, noemt Karel "één van de best geïnformeerde
defensiespecialisten die er in dit Kamergebouw rondliepen, met een groot hart, ook
voor defensie."
Karel overleed op 18 juni dit jaar aan de gevolgen van kanker. Ondanks zijn ziekte
was hij tot op het laatste moment actief voor de SP-fractie. Zijn blik bleef naar buiten
gericht. Hij bleef geëngageerd als activist, antimilitarist, defensiedeskundige en
oprecht strijder voor vrede en rechtvaardigheid.
Onze gedachten gaan uit naar de familie van Karel, maar ook naar zijn naaste
collega's hier in de Kamer. Wij wensen hun veel sterkte in deze moeilijke tijd. Karel
zal gemist worden.
Ik verzoek de aanwezigen een moment van stilte in acht te nemen. Daarna is er
gelegenheid om de nabestaanden te condoleren.
(De aanwezigen nemen enkele ogenblikken stilte in acht.)
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Download