Onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw

advertisement
Aanvraagformulier De Groene Sluis Fonds
2016
Onderstaande gegevens hebben wij nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen
nemen. AUB digitaal invullen, in verband met leesbaarheid. Inscannen en per post of
digitaal retour i.v.m. handtekening.
Gegevens aanvrager
Naam organisatie
:
Contactpersoon
:
Adres
:
Postcode/woonplaats:
Telefoon
:
E-mail
:
Website
:
IBAN
:
t.n.v.
:
Wie is/zijn de initiatiefnemer(s) (vereniging, stichting, werkgroep, particulier)
Inschrijvingsnummer KvK (indien van toepassing)………………………………………….
ANBI status:
0 Ja
0 Nee
Graag kopie van ANBI beschikking toevoegen.
Vermeld hieronder een zo concreet mogelijk plan, met goede onderbouwing
Wat is de doelgroep?
Wat is het project waar het geld van deze aanvraag voor gebruikt zal worden?
Welk doel wilt u met uw project/activiteit bereiken?
Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis – Zuiveringweg 83 - 8243 PE Lelystad - [email protected] - www.degroenesluis.nl
2015
Wanneer zal het project/de activiteiten uitgevoerd worden en wanneer afgerond?
Datum aanvang : …………/……………/……………………….
Datum afronding: …………/……………/……………………….
Hoeveel denkt u nodig te hebben voor realisering van uw project/activiteit?
€
Hoeveel van bovenstaand bedrag vraagt u aan De Groene Sluis fonds?
€
Geef hier aan wat u nodig hebt en hoe duur dat is (voeg eventueel aanvullende informatie
als bijlage toe).
Is er sprake van samenwerking met andere organisaties?
o Ja
o Nee
Zo ja, welke?
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gefinancierde project openbaar gemaakt wordt in
de kringloopwinkel van De Groene Sluis of (eventueel) bij de pers?
o Nee
o Ja, de reden hiervoor is
o Ja, wij zijn bereid foto’s te nemen van het project/de activiteit.
Overige voorwaarden
1. Over het wel of niet honoreren van uw aanvraag kan niet worden
gecorrespondeerd.
2. Het gaat om een incidentele, eenmalige ondersteuning voor projecten/activiteiten.
3. Indien dit op uw organisatie van toepassing is ontvangen wij graag een kopie van
de originele ANBI-beschikking bij deze aanvraag.
4. Bij toekenning behouden wij ons het recht voor uw activiteit/project te bezoeken.
Bedankt voor het invullen van dit formulier. U kunt het versturen naar onderstaand
(mail)adres t.a.v.: Groene Sluis Fondscommissie.
Maak a.u.b. een kopie van het ingevulde formulier voor uw eigen administratie.
Dit formulier is naar waarheid ingevuld
Handtekening aanvrager:
Datum:
……………………………………….
……………………………………………………….
U ontvangt na uiterlijk 6 weken bericht van de fondscommissie.
Stichting Kringloopwinkel De Groene Sluis – Zuiveringweg 83 - 8243 PE Lelystad - [email protected] - www.degroenesluis.nl
Versie 3.1 ©DGS-WV
Download