Lees hier het volledige artikel.

advertisement
Betere bereikbaarheid door verruiming Twentekanalen en brug- en sluisbediening op afstand
De vaarwegen in Overijssel krijgen een flinke impuls. Minister Melanie Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Bert Boerman zetten gisteren in de Combi Terminal
Twente, in aanwezigheid van het Overijsselse bedrijfsleven, hun handtekening onder de
bestuursovereenkomst voor het verbeteren van de brug- en sluisbediening op de Twentekanalen.
Minister Schultz maakte ook bekend dat zij het besluit heeft genomen om te kunnen starten met
realisatie van de verruiming van de Twentekanalen. “Deze verruiming betekent dat grotere schepen
de achterliggende havens en bedrijven kunnen bereiken, en schepen vlotter kunnen doorvaren. Ik
ben blij met deze solide afspraken met de provincie en ondernemers. Deze samenwerking geeft een
grote impuls aan een duurzame groei van de Nederlandse economie.”
Gedeputeerde Boerman is blij dat door een goede samenwerking tussen Rijk en regio de provincie
erin is geslaagd de service aan de vaarweggebruikers op peil te houden en in de nabije toekomst zelfs
te verbeteren. “Hiermee stimuleren wij het goederenvervoer over water. Dat is noodzakelijk voor
een goede bereikbaarheid van deze regio, de groei van de economie, de concurrentiepositie van de
binnenvaart en de ondernemers langs de rijksvaarwegen.”
Brug- en sluisbediening
De overeenkomst die vandaag is ondertekend, bevat afspraken over bedieningstijden en over
bediening op afstand vanaf 2018. Het uiteindelijke doel is beter op de vraag van de scheepvaart te
kunnen inspelen. Voor de periode 2016-2017 is in het kader van het programma Beter Benutten
afgesproken dat flexibele, meer vraaggestuurde bediening wordt toegepast in de regio’s ZwolleKampen-Meppel en Twente. Dat betekent dat schippers zich van tevoren aanmelden en binnen de
vastgestelde bedientijden een bedienaar beschikbaar is om opgeroepen te worden. Hiermee worden
de bedieningstijden maximaal afgestemd op de binnenvaart die gebruik maakt van de vaarwegen en
is een goede bereikbaarheid voor de scheepvaart gegarandeerd.
Sluis Eefde
Door de bediening op afstand vanaf sluis Eefde krijgen sluis Delden en sluis Hengelo in de toekomst
dezelfde bedientijden als sluis Eefde. Dat betekent op termijn voor de Twentekanalen een
verbetering ten opzichte van de huidige bedieningstijden. Provincie en Rijk dragen hiervoor beide
50% van de kosten, die ruim €2 miljoen bedragen.
Meppelerdiepsluis en Spooldersluis
In de regio Zwolle-Kampen-Meppel worden vanaf 2018 verschillende gemeentelijke bruggen op
afstand bediend vanuit de Meppelerdiepsluis en Spooldersluis. Hier werken Rijk en regio samen in de
bediening. De bediening wordt daarmee niet alleen efficiënter, maar bespaart op termijn ook kosten.
Het Rijk, de provincies Overijssel en Drenthe en de regio Zwolle-Kampen-Meppel betalen hiervoor
gezamenlijk € 1 miljoen. Binnenkort zullen ook deze afspraken in een bestuursovereenkomst worden
vastgelegd.
Met een ruimere vaarweg, betere bedieningstijden en een actief bedrijfsleven geven deze afspraken
een impuls aan verdere economische groei en het beter benutten van vervoer over water in Twente.
Download