Bijlage bij het aanmeldingsformulier

advertisement
Bijlage bij het aanmeldingsformulier
Geachte ouder/verzorger,
Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor onze school, hebben wij naast een
volledig ingevuld aanmeldingsformulier ook een kopie van een identiteitsbewijs met
hierop het Burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw zoon of dochter
nodig.
Zonder deze gegevens is er geen sprake van een rechtmatige inschrijving.
Een identiteitsbewijs met hierop het Burgerservicenummer kan zijn een kopie van het
paspoort van uw kind of een kopie van de identiteitskaart van uw kind.
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact opnemen met onze
leerlingadministratie.
Verder benadrukken we dat het belangrijk is het aanmeldingsformulier volledig in te
vullen. Vergeet u ook niet het formulier van een datum en een handtekening te
voorzien.
Voor leerlingen die in de regio Amersfoort wonen en die zich bij ons willen aanmelden,
gaat de aanmelding via de basisschool. U kunt het ingevulde formulier bij de leerkracht
van uw kind inleveren. Deze zorgt voor alle anderen gegevens, zoals een
onderwijskundig rapport. De basisschool zorgt ervoor dat de aanmelding van uw kind
voor 15 maart bij ons aanwezig is.
Met vriendelijke groet,
leerlingadministratie Mavo Muurhuizen
Download