concept

advertisement
PROFIELSCHETS
INNOVATIEMANAGER - CAREAZ
ondernemend – implementatiekracht - verbindend
Careaz (CARE van A tot Z) is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie die vanuit
kleinschaligheid en lokale betrokkenheid bij de cliënt thuis of zo dicht mogelijk bij huis
ondersteuning biedt op de terreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.
Vanuit kleinschaligheid en met kennis van de regio wordt in drie woonzorgcentra
(Borculo, Dinxperlo en Lichtenvoorde) en drie verpleegunits op dezelfde locaties,
optimale zorg en verpleging verleend, die zich kenmerkt door persoonlijke aandacht.
Daarnaast biedt Careaz thuiszorg (waaronder dagactiviteit basis, dagactiviteit
psychogeriatrie en dagactiviteit speciaal) en huishoudelijke hulp in de gemeenten Aalten,
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.
De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er is een
centraal managementteam dat bestaat uit drie locatiemanagers, de manager
bedrijfsvoering en de manager Thuiszorg. De medewerkers zijn vertegenwoordigd in de
Ondernemingsraad, de cliënten in de drie Locale Cliëntenraden en de Centrale
Cliëntenraad.
Bij Careaz werken zo’n 600 medewerkers. De omzet bedraagt ca. € 23 miljoen.
Careaz kan samengevat worden in ‘dichtbij, herkenbaar en vertrouwd’. En dat maakt
Careaz ruimschoots waar!
De organisatie staat qua kwaliteit en stabiliteit hoog aangeschreven. Careaz heeft een
hechte verbinding met de lokale gemeenschappen en er is een hoge klanttevredenheid.
Voor verdere informatie zie www.careaz.nl
De functie
De afgelopen periode is benut om de ontwikkelingen in de (ouderen)zorg te vertalen naar
de betekenis voor Careaz. De richting waarin de ouderenzorg zich zal gaan ontwikkelen is
al langere tijd zichtbaar: de AWBZ wordt afgeslankt, zorg dichtbij, meer doen met minder
middelen, zorgtaken naar gemeenten (WMO). Het tempo van de veranderingen ligt, gelet
op het regeerakkoord, hoog.
Om maximaal te kunnen anticiperen op de veranderopgave is ervoor gekozen om voor
een periode van twee jaar een innovatiemanager voor de gehele organisatie aan te
trekken.
De innovatiemanager zal Careaz-breed bestuur en management bijstaan in het
verwezenlijken van een aantal uitdagende doelen die als volgt luiden:
1. Cliënten met lichte zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 4) kunnen uiterlijk per
januari 2014 met behulp van domotica thuis worden verzorgd.
2. Het ontwikkelen van zorg- en dienstenpakketten (waaronder beschut wonen en/of
volledig pakket thuis (al dan niet met behandeling) dat langer thuis wonen
ondersteunt en veraangenaamt. De pakketten zijn binnen 1 tot maximaal 2 jaar
beschreven en kunnen worden afgenomen.
3. Het ontwikkelen/toepassen van acquisitiemethoden om jaarlijks minimaal 10%
nieuwe (thuiszorg)klanten te kunnen werven.
1 van 3
4. Cliënten van Careaz zijn door middel van ICT-mogelijkheden in contact met
relevante anderen (professionals, vrijwilligers).
5. Plan van aanpak(per locatie) voor de transformatie die gepaard gaat met de
afbouw van ZZP 1 t/m 4 conform het daarvoor beschreven (beleids)kader en
voorziet in varianten van wonen, zorg en behandeling.
6. In alle gemeenten wordt wijkgericht gewerkt in samenwerking met ondermeer
informele zorg, waardoor voor externe stakeholders zichtbaar is dat Careaz in
staat is om zorg dichtbij te organiseren.
Profiel
U heeft goede kennis van overheidsbeleid met betrekking tot ouderenzorg/thuiszorg en
bent in staat deze te vertalen naar de (verander)strategie en operatie van de Careazorganisatie. U bent een out of the box denker en ondernemend.
U beschikt over een grote mate van implementatiekracht en kunt snel resultaten boeken.
Als netwerker van nature maakt u op een effectieve wijze verbindingen binnen en buiten
de organisatie; u heeft veel oog voor cliënten, stakeholders en medewerkers. Directie en
management helpt u te versnellen in het proces van innovatie. U bent prikkelend en
bereid enig risico te nemen. U heeft veel gevoel voor marketing en dienstverlening. De
betekenis van ICT binnen de beoogde innovaties is zeer groot; voor u zijn er weinig
geheimen op dit vlak en u helpt om maximaal en state of the art ICT in te zetten
teneinde doelen te kunnen bereiken.
U bent entamerend en ondersteunend voor de gehele organisatie. Daarbij heeft u een
goed oog voor het speelveld en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
diverse spelers daarbinnen.
Snel inzicht in de sociale kaart van de regio; de (potentiële)markt; de concurrenten;
gemeenten; zorgkantoren en overige belanghebbenden is belangrijk.
Competenties











Academisch niveau;
Kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de zorgmarkt;
Ervaring met dienstverleningsconcepten; marketing en ICT;
In staat om gemakkelijk en op sympathieke wijze weerstanden te doorbreken;
Doelgericht;
Prikkelend; out of the box- denker;
Durft van de gebaande paden af te wijken;
Gedreven, enthousiaste persoonlijkheid;
Ondernemend; gevoel voor commercie;
In staat om de regionale cultuur snel te doorvoelen;
Communicatie- en presentatievaardig.
2 van 3
Careaz biedt
Een uitdagende opdracht in een enthousiaste en welwillende werkomgeving. Een stabiele
organisatie van kwaliteit en met een goede werksfeer.
Maximum salaris van ca. € 65.000 bruto per jaar, incl. vakantietoeslag en bij fulltime
dienstverband. Overige voorwaarden conform de CAO VVT. Het beoogde aantal uren per
week ligt tussen 28 en 36.
Interesse?
Diemen & Van Gestel verricht de voorselectie en draagt potentieel geschikte kandidaten
voor aan de opdrachtgever.
De voorselectie vindt plaats vóór 2 februari; de eindselectie vindt plaats vóór 15 februari.
Stuur uw CV en motivatiebrief vóór 25 januari naar Diemen & Van Gestel via onze
website t.a.v. drs. Monique Brummans, directeur.
Diemen & Van Gestel
Amersfoortsestraat 78
3769 AL SOESTERBERG
T :: 0346 – 354 354
E :: [email protected]
I :: www.diemenenvangestel.nl
3 van 3
Download