Eggermont

advertisement
Marlies Eggermont

I. Wettelijk kader fertiliteitscentra
◦ A. Organisatorische aspecten
◦ B. Juridische aspecten medisch luik

II. Financieel kader
◦
◦
A. Tegemoetkoming zorgverlener
B. Tegemoetkoming patiënt

Zorgprogramma’s : KB 1999
◦ Programmatiecriteria:
 ZP A/700 000 inwoners
 ZP B/faculteit geneeskunde
◦ Erkenningsnormen




Aard/inhoud zorg: ZP A (4)+ (3)=ZP B
Infrastructuur
Personeel: exclusief verbonden gynaeco
Kwaliteit
◦ Toetsing medische activiteit: extern en intern

Statuut gynaeco: KB 2006
◦ Leiding: exclusief verbonden gynaeco
◦ Behandeling fertiliteitsstoornissen: aangesloten
gynaeco
 Modelformulier aangesloten gynaecoloog: MB 2006

Kwaliteits-en veiligheidsnormen bank: KB
2009
◦ Traceerbaarheid
◦ Normen donatie

Wet 11/05/2003 onderzoek embryo’s in vitro
◦ Progressieve rechtsbescherming embryo
◦ 6 cumulatieve voorwaarden






Therapeutisch doel
Research
ZP B
Toezicht specialist
Embryo 14 dagen
Subsidiariteit

Wet 11/05/2003 onderzoek embryo’s in vitro
◦ Aanmaak onderzoeksembryo’s
◦ Verbod op klonen, eugenetica en geslachtsselectie
(uitz. geslachtsgebonden ziektes)
◦ Vóór elk onderzoek: advies Federale Commissie
◦ Overtreding: geldboete, gevangenis en
beroepsverbod 5 jaar

Wet 06/07/2007 MBV en bestemming
overtallige embryo’s en gameten: ruim
◦ MBV: monopolie IVF (niet KI) en cryo
◦ Bestemming




Vernietiging
Cryo
Donatie
Research
◦ GPD
◦ Post-mortem

Wet 06/07/2007 MBV
◦ Basisprincipes:
 1) Informatie (PD)
 2) Contract
 Identiteitsgegevens
 Bestemming bij geschil of verstrijken bewaringstermijn
 Specifieke gegevens bij donatie
◦ Appreciatie aanvraag
 Medisch
 Leeftijd
 Gewetensclausule

Wet 06/07/2007 MBV
◦ GPD
 Genetische-en geslachtsselectie (uitz.)
 Designer baby
◦ Donatie (anoniem): 4 restricties
 Geen eugenetische en geslachtsselectie (uitz.)
 Geen verschillende donoren
 1 donor = 6 vrouwen
◦ Post-mortem (tussen 6 en 24m na overlijden)
◦ Controle FAGG

Wet 19/12/2008 verkrijgen/gebruik
menselijk lichaamsmateriaal
◦
◦
◦
◦
Aanvulling
Embryo tot 8 weken/foetus
“menselijk lichaamsmateriaal”
Ook van toepassing: KI en embryo’s in vivo
◦ Twee doelen:
 Preventief, diagnostisch of therapeutisch
 Wetenschappelijk onderzoek

Ziekenhuisforfaits labokosten:
KB 2002 (KB 2003)
Leeftijd
Poging
Embryo's
<=35
1e
1
2e
1 of 2
3e - 6e
max 2
1e en 2e
max 2
3e - 6e
max 3
1e - 6e
geen max
>35 en <= 39
>39 en <= 42

Nomenclatuur: KB 1984 (KB 2008)

Farmaceutische specialiteiten: bijlage I KB 2001
(MB 2006)
◦ Stimulatie spermatogenese hypogonadisme

Forfaits MBV vrouw: KB 2008
◦
◦
◦
◦
IVF (ICSI)
Ontvanger eicel
Stimulatie follikelgroei en IU-inseminatie (<43j)
Max 6/patiënte




Uniformisering
Innovatief en pioniersrol
Veel discussie, ook ethisch
Sterk afhankelijk wetenschap
Download