`s Heeren Loo - Visie en Kernwaarden

advertisement
’s Heeren Loo - Visie en Kernwaarden
We heten je van harte welkom als nieuwe medewerker bij ’s Heeren Loo!
's Heeren Loo ondersteunt in bijna het hele land mensen met een verstandelijke beperking. Jong en oud helpen
wij een passend antwoord te vinden op grote en kleine vragen. Dichtbij en samen met de mensen die
belangrijk voor hen zijn. De cliënt maakt eigen keuzes en wij ondersteunen hem hierbij. Het gaat om de cliënt;
om wie hij is en om wat hij kan en wil. Samen, ontwikkeling, betrokken en passie zijn de waarden die ons werk
richting geven.
Wij wensen je veel succes en werkplezier!
Onze visie
Omdat elk mens uniek is
en met zijn eigenheid onze samenleving verrijkt
Omdat elk mens behoefte heeft aan persoonlijke groei en ontwikkeling
en aan nieuwe ervaringen die het leven verrijken
Daarom 's Heeren Loo
Opdat jij – jong of oud –
een passend antwoord kan vinden
Op grote en kleine vragen
die er voor jou toe doen
Dichtbij en samen met de mensen
die belangrijk voor je zijn
Waar we samen leren
en jij je eigen keuzes maakt
Omdat het vooral gaat om wie jij bent
en wat jij kunt of nodig hebt
Onze kernwaarden
Betrokken
's Heeren Loo bestaat meer dan 125 jaar. Betrokkenheid kenmerkt onze geschiedenis. Cliënten en hun familie
(mensen die voor de cliënt als familie voelen), maar ook collega's ervaren die basiswaarde dagelijks in het
contact. Wij doen ons werk toegewijd en professioneel, met een scherp oog en een luisterend oor voor wat
cliënten en hun familie van ons vragen. Steeds proberen wij hen de best mogelijke begeleiding en behandeling
te bieden. Want wij weten wat er in ons vak en in de maatschappij gebeurt. En spelen daar snel en adequaat op
in. We houden ons als zorgaanbieder in de samenleving niet afzijdig, maar gaan de discussie aan zonder onszelf
te verliezen. Betrokken zijn wij niet afwachtend maar actief.
Passie
Wij werken met passie, ieder van ons op onze eigen manier. Dat voelen cliënten en hun familie. Niet alleen in
wat wij doen, maar vooral ook in hoe wij dat doen. Hier ben je werkelijk welkom en word je gezien in wie je
2
bent en wat je nodig hebt. Want bij 's Heeren Loo doen cliënten ertoe, doen verwanten ertoe, doen
medewerkers ertoe. Dat zie je en dat voel je. Dat is belangrijk, want professionele passie is wat de samenleving
van ons vraagt. Daarmee is passie voor ons als organisatie veel meer dan vrijblijvend opgewekt zijn. Passie is
een noodzaak. En passie komt van binnen, is eerlijk en uit het hart. Daar krijg je energie van zonder dat het
overweldigend wordt.
Samen
"Bij 's Heeren Loo werken ze samen. Ja, ook met mij. Dat doen ze heel goed. Want ze beslissen niets zomaar
over mij. Dat doen we altijd samen. Ze luisteren echt. Wat ik zeg nemen zij heel serieus. Dat voelt echt fijn." Dat
zeggen de meeste cliënten en verwanten over ons. En zo willen wij het ook. Want werken doen wij samen,
omdat ons werk mensenwerk is. We luisteren naar cliënten, verwanten en collega's. En zoeken in ons contact
bij voorkeur de dialoog. Daarin zijn we eerlijk en open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de
maatschappij. In ons werk hebben wij veel functionele relaties. Maar het liefst gaan wij verder dan dat, ook in
ons contact met andere organisaties. Omdat we weten dat we samen betere resultaten bereiken dan alleen.
Ontwikkeling
Cliënten hebben dromen. Over henzelf, hun huis, hun vrienden, hun leven. Voor hen is groei de brug tussen nu
en straks. In feite geldt dat voor iedereen, met of zonder verstandelijke beperking. Daarom staan wij bij 's
Heeren Loo voor ontwikkeling in ons werk. Wij zoeken beweging, nieuwe ervaringen en groei. Niet alleen in de
begeleiding van cliënten en in ons eigen vakgebied, maar ook in wetenschappelijk onderzoek en in die rol die
wij spelen in ons professionele netwerk. Want stilstaan is geen optie. Zo kennen cliënten en ouders ons, zo
zullen ook collega's ons typeren. In ons streven naar groei zijn wij niet voorzichtig, maar ook niet
overambitieus. We dagen onszelf en onze omgeving uit om het maximale eruit te halen, met respect
voor mogelijkheden en omstandigheden.
’s Heeren Loo
Informatiemap voor nieuwe medewerkers
31-03-2017/dw
Download