102357_Primzahlen erkennen.indd

advertisement
Werkblad
N° 102.357
com
Priemgetallen herkennen
In elke vakje zijn 4 priemgetallen verstopt. Omcirkel ze!
72
18
29
25
7
8
22
86
36
13
96
49
28
44
17
12
16
82
94
86
11
61
93
50
31
45
39
48
14
88
97
45
24
5
95
70
100
26
19
73
21
78
60
51
47
62
52
Priemgetal tweelingen: Twee opeenvolgende priemgetallen, met een verschil van 2, heten
priemgetal tweelingen. Hoeveel priemgetal tweelingen zijn er van 1 tot en met 100?
Bijv: 11 + 13
Welke tweecijferige priemgetallen hebben als som van cijfers een priemgetal? Cijfersom (de som van de cijfers)
cijfersom = 1 + 1 = 2
JI
© Aduis
Bijv: 11
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
N° 102.357
Werkblad
com
Priemgetallen herkennen
Welke uitspraken zijn waar en welke onwaar? Kruis aan en geef een toelichting!
verklaring
waar
onwaar
toelichting
Er zijn twee priemgetallen
waarvan het product oplevert.
Er zijn twee priemgetallen,
waarvan de som 10 oplevert.
97 is geen priemgetal.
Alle priemgetallen zijn oneven.
Het product van de eerste vier
priemgetallen is even.
De som van de priemgetallen
tussen 1 en 10 is oneven.
Tussen een natuurlijk getal dat groter is dan 1, en het dubbele van dit getal ligt altijd
minstens een priemgetal.
Demonstreer deze stelling aan de hand van acht voorbeelden!
getallenreeks
JI
© Aduis
getallen verdubbelen
De oplossing en zeer veel andere werkbladen om gratis te downloaden:
www.aduis.nl. Neemt u een kijkje.
Download