Oefenso klas 2 – Havo – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1

advertisement
Oefenso klas 2 – Havo – Hoofdstuk 2 – paragraaf 1, 2, 3
1. Waar of niet waar
a. Een grote dynamo wordt ook wel generator genoemd
b. Zonnecellen leveren een gelijkspanning
c. Een enkele batterij levert ongeveer 9,0 V
d. Elektrische stroom kan alleen door koperdraden lopen
e. In een onderbroken stroomkring kan geen stroom lopen
f. De spanning is het aantal elektronen dat door een draad loopt
g. Met een ampèremeter meet je de grootte van de stroom.
2. Elektriciteit is in heel veel andere dingen om te zetten. Geef minstens 3
voorbeelden.
3a. Wat is een dynamo?
3b. Uit welke onderdelen bestaat een dynamo?
3c. Waarvoor dienen deze onderdelen / leg uit hoe een dynamo werkt.
4. Deel de volgende elektriciteitsbronnen in in wisselspanning en gelijkspanning
Zonnecel
Generator Dynamo
Batterij
Oplaadbare batterij
Windmolen Waterkrachtcentrale
Stopcontact
5. Hiernaast zie je twee sets met batterijen. Bij de
bovenste set zijn ze na elkaar aangesloten. Bij de
onderste set zijn ze naast elkaar aangesloten.
Elke batterij kan een spanning van 1.4V leveren en een
maximale stroom van 0,8 A.
a. Welke spanning zal de bovenste set batterijen leveren?
b. Welke spanning zal de onderste set batterijen leveren?
c. Welke stroom kun je maximaal uit de bovenste set
batterijen halen?
d. Welke stroom kun je maximaal uit de onderste set
batterijen halen?
6. Bij een oude printer zat een adapter waar dit plaatje op
zat.
a. Moet deze printer op gelijkspanning of wisselspanning
worden aangesloten?
b. Hoeveel spanning komt er uit deze adapter?
c. Hoeveel stroom kan deze adapter maximaal leveren?
d. Kun je deze adapter nu nog veilig in Nederland
gebruiken (spanning van 240 Volt op het stopcontact)
7. Hiernaast is een stroomkring getekend.
a. Hoe heet onderdeel nummer 1
b. Hoe heet onderdeel nummer 3
c. Zal onderdeel nummer 3 nu licht geven? Leg uit
waarom wel/niet.
d. Hoe groot is de stroom bij punt 2
e. Hoe groot is de stroom bij punt 5
f. Hoe groot is de stroom bij punt 4
8. Deel de volgende materialen in in de klassen:
Geleiders / isolatoren
Glas, ijzer, koper, zilver, goud, plastic, hout, katoen
9. Een elektriciteitssnoer bestaat uit een koperen draden met
daar omheen een plastic mantel. Hiernaast zie je een twee
verschillende soorten snoer.
a. Waarom wordt koper gebruikt, en niet zilver?
b. Waarom is het verstandig om voor grote apparaten het
dikst mogelijke snoer te gebruiken om deze aan te sluiten?
c. Waarom zal het dunne snoer ook gebruikt kunnen worden?
d. Waarom zitten er 3 draadbundels in een elektriciteitssnoer?
10. Reken om:
a. 0,012 A = … mA
b. 2660 mA = … A
11. Een taser wordt door de politie gebruikt om een misdadiger tot stoppen te
brengen zonder te hoeven schieten. Dit wordt gedaan door 2 elektriciteitsdraden op
de misdadiger af te schieten en daar dan een grote spanning (30.000 Volt) op te
zetten. Het apparaat is begrenst, zodat er nog maximaal een stroom van 20 mA kan
lopen.
http://www.youtube.com/watch?v=ODy9Ho66OqU
a. Waarom is het erg vervelend om getaserd te worden? (cq. Wat heeft het voor
effect)
b. Waarom is het niet per direct zo gevaarlijk als dat het lijkt?
Download