Kinderprogramma

advertisement
Programma Festival Internationale Dans
1 November 2008 - Theater Cool - Heerhugowaard
Beste dansliefhebber,
Rode draad
Internationale dansgroep Gaida
Kostuumshow
Dansopleiding Nova college
Bal(kan)folk
Čubrica
MBvO bal
Internationaal dansensemble Paloina
Workshops Internationale dans
Tiener- en jongerenprogramma
Echte mannen dansen
Bal met Sjuu
Sing along songs
Mali Igraci
Ierse muziek
Orkest Zadar
Het internationale dansveld Noord-Holland laat zich zien en horen!
De Festivaldag laat een bruisend en levend dansveld zien; de passie voor
internationale dans en muziek onder de beoefenaars is groot. Theater Cool in
Heerhugowaard staat bol van activiteiten: live muziek, zang en dans.
In het platform “Internationale Dans Noord-Holland” hebben verenigingen en
dansdocenten zich verenigd. Zij werken samen aan het doel om de deelname
aan internationale dans te verhogen, in het bijzonder onder de jeugd en
jongeren. Vijf werkgroepen zijn in het leven geroepen om activiteiten te
ontwikkelen en organiseren, onder de vlag van het project Internationale
Dans Noord-Holland (IDNH).
De Festivaldag is een onderdeel van het IDNH. De Festivaldag staat in het
teken van netwerken, ontmoeten en inspireren. De locatie en het programma
bieden hiertoe voldoende gelegenheid. Noord-Holland is sterk in beweging,
en beschikt over een inspirerend veld.
De grote inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers is geweldig; zij
beschikken met elkaar over een enorme daadkracht, en werken gericht op
hun doel. Als consulent van de provinciale instelling voor amateurkunst
ondersteun ik de ontwikkeling van het internationale dansveld in NoordHolland. Vanuit mijn functie ga ik uit van wat de beoefenaars van
internationale dans inspireert, waarvan zij dromen en welke ambities zij
willen aanpakken. De samenwerking met de vrijwilligers van verenigingen en
de dansdocenten heeft geresulteerd in een ambitieus plan, dat vanuit het
veld is ontwikkeld.
Ik ben ervan overtuigd dat deze eerste editie van het Festival bijdraagt aan
een sterke impuls van de groei en bloei van het internationale dansveld!
Dolly de Koon
Consulent amateurkunst De Kunst
IDNH is mede mogelijk gemaakt door: De Kunst, centrum voor amateurkunst Noord-Holland, VSBfonds,
Provincie Noord-Holland en Prins Bernhard Cultuur Fonds
Docenten Festival Internationale Dans 2008
Monique de Heer:
Monique is een dansdocent die vroeger
veel aan stijldansen deed, maar toen zij
door een vriendin werd meegenomen
naar volksdansen, was zij spontaan
verkocht. Sindsdien heeft zij veel
lesgegeven aan kinderen, maar ook aan
volwassenengroepen. Monique leert de
beginnende dansers vanmiddag een dans
die Armeniërs hebben meegenomen naar
Amerika toen zij in de jaren ’50 gingen
emigreren. Deze dans zal ’s avonds op
het afsluitende “Bal met SJUU” gedanst
worden.
Jaap Leegwater:
Jaap Leegwater is een zeer
gerespecteerde specialist Bulgaarse dans,
zowel binnen als buiten Nederland. Hij
haalt zijn materiaal uit dorpjes en steden
in Bulgarije en verspreidt deze over de
hele wereld. Hij heeft lesgegeven in
ondermeer Duitsland, Zweden, Israël,
Canada, Japan, Taiwan en de laatste
jaren veel in Amerika.
Bij de workshop voor beginnende dansers
zal Jaap een van de basisdansen uit
Bulgarije aanleren die op veel
dorpsfeesten wordt gedanst, als
basisdans of met minder of meer
ingewikkelde figuren.
Bij de workshop voor gevorderde dansers
zal Jaap een dans uit Bulgarije aanleren
die hij zelf in Nederland geïntroduceerd
heeft.
Mirjam Bannink:
Mirjam is een zeer veelzijdige
dansdocent. Haar interesses liggen met
name bij de Braziliaanse- en de Armeense
dans, maar zij heeft zich ook verdiept in
oriëntaalse dans en de zuid-Indiase
dansstijl Bharata Natyam. Vanmiddag zal
zij aan de beginnende dansers een
Braziliaanse dans aanleren in de heerlijke
swingende stijl Axé.
Mirjam zal voor de ½ gevorderde dansers
een lekkere vlotte Armeense dans
aanleren.
Marit de Jong:
Marit heeft lesgegeven aan de
kindergroepen van Volksdansvereniging
Pridini uit Heiloo en is al jaren danseres
bij Internationale Dansgroep Gaida uit
Bergen. Tevens geeft en volgt zij
workshops Israëlische dans. Momenteel
studeert zij aan de Pabo.
Tanja Jager:
Zij is een ervaren, gepassioneerde
dansdocent met een schat aan
danskennis. Zij maakte samen met Loes
Eijssens het kinderdansprogramma:
“Feestdansen” van Braziliaans carnaval
tot Sinterklaas. Tanja geeft veel op
scholen les en heeft dus ruime ervaring in
het lesgeven aan kinderen; dansen bij
Tanja staat gelijk aan het vieren van een
feestje!
Turgay Onatli:
Turgay is in zijn geboorteland Turkije op
8 jarige leeftijd met volksdansen
begonnen, dus van jongs af aan bepalen
Turkse dans en muziek zijn leven. In
1984 is hij naar Nederland gekomen om
hier als dansdocent, choreograaf en
muzikant te werken en inmiddels geeft hij
in heel Nederland Turkse danslessen.
Turgay noemt zijn dansprogramma
"Dansen uit Anatolië" omdat culturen
geen grenzen kennen. Anatolië is een
gebied dat voor een groot deel in Turkije
ligt en de wieg van veel culturen is. Dit
kan men zien aan de 7 uiteenlopende
dansstijlen die van elkaar heel veel
elementen hebben overgenomen. In zijn
lessen probeert hij zoveel mogelijk
dansen van deze stijlen aan te leren.
Turgay zal bij de workshop voor
beginnende dansers een dans aanleren
die ’s avonds op het afsluitende “Bal met
SJUU” gedanst zal worden.
Hanna Onatli:
Sinds 1988 werkt Hanna als docent en
choreograaf Internationale dans en
Braziliaanse Dans. In 1989 en 1991 is zij
enkele maanden gastdocent geweest in
Brazilië op de Universidade Federal da
Bahia, Departement de Dança. Haar
keuze voor de workshops voor
volwassenen richt zich op de Samba, de
nationaal dans van Brazilië en de Coco.
Bij de Samba wordt vrij in de ruimte
gedanst met swingende, kleine snelle
sensuele bewegingen. Coco is een
ritmische en speelse parendans uit NoordOost Brazilië.
Voor de workshop voor jongeren en
tieners verzorgt Hanna een warming-up
in de vrolijke, dansante Braziliaanse
dansstijl Axé. Dit is een zeer Afrikaans
getinte carnavaldans stijl.
Angela Reutlinger:
Angela geeft lessen internationale dans
en heeft zich gespecialiseerd in
Israëlische dans. Zij is echt een docent
waarbij de Israëlische dans door de
aderen lijkt te stromen. In haar lessen
probeert zij een zo groot mogelijke
verscheidenheid aan dansen aan te leren
uit verschillende periodes en diverse
stijlen, waarbij haar liefde voor Debka's
en Jemenitische dansen duidelijk naar
voren komt.
Vanmiddag leert zij aan de beginnende
dansers een dans aan die is gemaakt door
de Israëlische choreograaf Shmulik GovAri. Met de dans wordt de uittocht van de
Joden uit Egypte uit het Oude Testament
verbeeld en de moeizame trek door de
woestijn.
Aan de gevorderde dansers leert Angela
een dans van de Jemenitische
choreograaf Israel Yakovee. Hij heeft vele
prachtige Jemenitische dansen gemaakt.
Yakovee laat het moderne karakter van
de muziek in de dans tot uiting komen.
De dans is niet eenvoudig.
Thomas Bonekamp:
Thomas gaat met de kinderen en de
tieners/jongeren aan het werk met body
percussie: muziek maken met je handen,
voeten, benen, borst, stem en het vinden
van geluiden in je lichaam. Het is een
ritmische les die heel gemakkelijk tot
dans gemaakt kan worden.
Thomas begon op heel jonge leeftijd met
muziek. Hij is opgegroeid naast een
muziekschool en speelde daar
achtereenvolgens blokfluit, piano en
gitaar. In 1989 kwam hij in aanraking
met Afrikaanse drums, en hij is sindsdien
in vele formaties opgetreden in binnen en
buitenland.
Guus van Kan:
Guus van Kan is vooral bekend geworden
door de jongeren dansgroep “Holland
express” waarmee hij een interessante
dansante koppeling probeert te maken
van traditioneel erfgoed aan hedendaagse
thema’s. Ook in Noord-Holland gaat Guus
in het kader van IDNH een
jongerenproject starten: “Balkan moves”.
De workshop op de Festival dag is de
warming-up voor “Balkan moves”. Alle
jongeren en tieners uit Noord Holland
kunnen proeven of de werkwijze van
Guus naar meer smaakt. Voor meer
informatie zie:
http://balkanmoves.hyves.nl/
Huub de Jong:
Huub is een echte doorgewinterde
dansdocent. Hij geeft al jaren les
internationale dans bij verschillende
verenigingen in Nederland. Maar zijn hart
ligt toch het meest bij de Israëlische
dans. Onlangs heeft hij een Israëlisch
programma uitgebracht, voornamelijk
gericht op de doelgroep MBvO.
Huub zal op het Festival Internationale
Dans het MBvO-bal begeleiden.
Karin Admiraal:
Karin is een enthousiaste dansdocent die
graag haar dansplezier op anderen wil
overbrengen. Bovendien vindt zij het erg
belangrijk dat er ook voor de 55+
doelgroep leuke en goede
bewegingsvormen aangeboden worden.
Dit is waarom zij de opleiding tot MBvO docent heeft gedaan en momenteel les
geeft aan verschillende 55+ groepen.
Ellen Bodewes:
Ellen is een zeer actieve docente MBvO
die niet alleen lessen verzorgt bij
verschillende organisaties, maar ook
dansvakanties voor 50+ers organiseert.
Aan deze vakanties kunnen ook mensen
met ervaring in country-line dance en
party dance meedoen.
Eddy Thijssen:
Eddy is een veel gevraagde docent en
choreograaf met enorme rugzak aan
ervaring en een misschien nog grotere
rugzak met enthousiasme. Zijn passie als
dansdocent en muzikant ligt vooral bij de
Bulgaarse dans en muziek, maar dansen
uit de rest van de Balkan zullen zeker ook
aan bod komen.
Maartje Ligthart:
Een gedreven, enthousiaste jonge docent
die lesgeeft in internationale dans, maar
ook een speciaal plekje in haar hart heeft
voor dansen van Nederlandse bodem. Zij
zorgt voor de West-Europese dansen
tijdens de workshop Bal(kan)folk.
Loes Eijssens:
Loes heeft al veel kinderen tot de eerste
danspassen verleid. Zij werkt voor “Dans
in School” en ontwikkelde verschillende
dansprogramma’s voor zowel kinderen als
volwassenen. Loes geeft veel les aan
kinderen op scholen en zij weten
allemaal: dansen bij Loes is net een
feestje!
Loes verzorgt vanavond samen met Sara
Damen het rode draad-programma, het
kinder- en jeugdbal en het grote
afsluitende bal.
Sara Damen:
Sara is een jonge, gedreven dansdocent
die leuke nieuwe activiteiten voor
kinderen en jongeren organiseert,
waaronder de grote
kinderdansvoorstelling “Zoektocht van
prins Joris” die zij afgelopen seizoen
samen met Maartje Ligthart organiseerde.
Alle kinderen van hun lesgroepen uit
Noord-Holland deden mee aan deze
voorstelling.
Sara verzorgt vanavond samen met Loes
Eijssens het rode draad-programma, het
kinder- en jeugdbal en het grote
afsluitende bal.
Bal-programma’s Festival Internationale Dans 2008
14.30 – 17.00 MBvO-bal in de theaterzaal.
Het Meer Bewegen voor Ouderen bal is voor de doelgroep 55 plus! Dansen is: Plezier,
Contact, Ritme, Muziek, Cultuur. De muziek geeft gezelligheid en maakt bewegen licht.
Kortom dansen doet je wat! Met dansen gaat de wereld open! De dansen zijn niet
moeilijk, iedereen kan meedoen. De dansers worden voordat de dans begint in de
opstelling neergezet. Daarna nemen we dans even snel door, want in principe kent
men de dans. Daarna muziek en bewegen maar!
Tijdens dit bal zal gedanst worden onder de deskundige leiding van Huub de Jong,
Karin Admiraal en Ellen Bodewes, gesteund door nog enkele docenten MBvO.
20.30-21.00 Rode draad-programma.
Onder leiding van Loes Eijssens en Sara
Damen kan iedereen, jong en oud,
ervaren en onervaren gezamenlijk
meedoen aan de rode draaddans van het
Festival Internationale dans 2008. Wat dit
wordt, dat blijft een verrassing…
19.30-20.30 Kinder-/jeugdbal.
Onder leiding van Loes Eijssens en Sara
Damen kunnen alle kinderen en jongeren
hun danshart ophalen. Dansen voor de
allerkleinsten, leeftijd vanaf 6 jaar en de
allergrootsten, tot 18 jaar komen aan
bod. Dansen is leeftijdsloos; alle kinderen
dansen met elkaar.
21.00 – 24.00 Afsluitend “Bal met SJUU”.
Speciaal voor dit Festival Internationale Dans N-H 2008 is er een balorkest
samengesteld uit alle muzikanten die Noord-Holland rijk is. De meeste zijn amateurmuzikanten, zij verdienen de kost met zeer diverse uiteenlopende beroepen; van
ecoloog tot vrachtwagenchauffeur en directeur zelfs. Een enkeling verdient het brood
met koorbegeleiding en lesgeven. Het resultaat is een bijzondere exotische mix van
mensen en instrumenten. Daar hoort een smakelijke naam bij: orkest SJUU. Omdat dit
een balorkest is, wordt dit een “Bal met SJUU”. Zij spelen lekker smeuïge nummers,
met hier en daar een stevige bite van onregelmatige maatsoorten (van 7/8 tot 11/8 en
15/16 maatsoort). Dus zowel pittige dansen voor dansers met een aantal jaren
danservaring, als dansen voor absolute beginners zullen geserveerd worden.
Muzikanten: Stef Koopman (accordeon), Rob Kerkhoven (snaarinstrumenten), JanJaap Spaargaren (blaasinstrumenten), Jeroen Smoorenburg (slagwerk), Renske
Velthuis (viool en zang), Joris Thomassen (bas) en Sandra Tadič (zang)
Café COOL Festival Internationale Dans 2008
Café COOL is de gehele dag voor iedereen zonder toegangskaart gratis toegankelijk
13.00 – 14.15 Orkest Irish Rose
Het repertoire van Irish Rose bevat Ierse en Schotse songs maar ook folksongs en instrumentale stukken. Zij
zingen ook enkele eigen composities met uitstapjes naar country- en blues invloeden. Irish Rose werkt op semiprofessioneel niveau en is altijd op zoek naar nieuw (eigen) materiaal en songs die het verdienen om gespeeld te
worden. Het typische Irish Rose geluid wordt door de hoge stem van Marijtje gedragen. Een stem die van sereen
tot uitbundig, elk lied de juiste kleur meegeeft. Afgewisseld met door Ton gezongen, sfeervolle eigen Irish Rose
composities is het geheel een afwisselende muzikale schildering. De muzikanten met elk een andere achtergrond
en veel ervaring, staan garant voor een relaxed optreden, met “ambachtelijke” muziek in een ontspannen sfeer.
Muzikanten: Marijtje Roos (zang en viool) en Ton van der Steen (zang en gitaar)
14.15 – 14.45 Kostuumshow Annemieke van Wijk
Annemieke van Wijk zal op haar eigen, enthousiaste manier het publiek laten zien hoe enkele volwassenen-, maar
ook kinderkostuums van eigen bodem in elkaar zitten.
14.45 – 15.45 Sing Along Song met Rob Kerkhoven
Iedereen kent ze en neuriet ze wel eens mee, de zogenaamde "evergreens". Dat zijn van die overbekende liedjes
die nooit verloren gaan, die de meeste mensen zó mee kunnen zingen als de radio of TV aanstaat, tijdens een
(pop)concert, bij een kampvuur of zomaar ergens op straat. Meestal gaat dat goed, soms hapert de tekst even bij
een lastig couplet, en bij menigeen begint het noodgedwongen "la-la-la" al na de eerste regel...
Rob verzorgt een programma dat rijk gevuld is met van die “meezingers", en of dat nou een Beatlessong is of
“Nikkelen Nelis” van Wim Sonneveld, “Oerend Hard” of “O-o Den Haag”, “de Wandelclub” van Jasperina de Jong
of “The Wild Rover” van The Dubliners, na een paar nummers zingt de hele zaal uit volle borst mee!
Rob begeleidt zichzelf met tambura (Bulgaarse banjo) en om er zéker van te zijn dat iedereen de juiste tekst
meezingt, neemt hij altijd een aantal boekjes mee met songteksten uit zijn Sing Along Song-programma, dus:
schroom niet en zing lekker mee!
14.45 – 16.00 Kostuumshow Internationale Dansgroep Gaida
Aukje Gottenbos en Agnes Steernberg zullen het publiek laten zien hoe een authentiek kleurrijk kostuum uit
Macedonië eruit ziet. Dit kostuum komt uit de uitgebreide kostuumcollectie van Internationale Dansgroep Gaida.
16.30 – 17.30 Bal(kan)folk
Iedereen kan meedoen. Van jong tot oud, de meest ervaren dansers en mensen die hun eerste danspassen
zetten, absolute beginners. Onder leiding van 2 docenten en livemuziek van orkest Trediki, kunnen liefhebbers
van Balfolk-dansen (West-Europees) en Balkan-dansen hun hart ophalen. Dus kids, trek je ouders en opa en oma
mee de dansvloer op, want nu kun je eindelijk eens samen dansen. Met Eddy Thijssen, Maartje Ligthart,
Orkest Trediki:
Dit enthousiaste orkest treedt veel op als de muzikale begeleiders van de dansdocenten Eddy Thijssen (docent
Bulgaarse dans) en Dick van der Zwan (docent Griekse dans). Het repertoire dat zij spelen richt zich dan ook
vooral op muziek uit de Balkan-landen Bulgarije en Griekenland. Maar speciaal voor deze workshop Bal(kan)folk
op het Festival Internationale dans N-H is Annelies Tijman aangetrokken om met haar virtuoze vioolspel de WestEuropese dansen extra kleur te geven. Muzikanten: Okke Alkema (klarinet), Bregje Tijman (accordeon), Michiel
Bakkes (slagwerk) en Trediki is voor deze workshop uitgebreid met Annelies Tijman (viool).
17.40 – 18.15 Concert Čubrica (in de foyer)
Je kunt even bijkomen van al het dansen en genieten van de zang van het alom geroemde koor Čubrica.
Čubrica is in 2004 gestart als projectkoor met de voorstelling Godini, Godini (”Jaren, Jaren”), een voorstelling met als
thema de (folklore)kalender van Bulgarije. Het nieuwe programma heet Kontrasti, Kontrasti. Contrasten in de
Bulgaarse muziek: van ingetogen Orthodoxe liederen tot uitbundige oogstliederen. Van messcherpe dissonante
samenklanken uit Shopluk tot weemoedige glissando’s uit het Rodopen-gebergte. Van het tedere vibrato uit de
vlakten van Dobrudzha tot een opzwepend instrumentaal ritme in 11/16 maat uit Plovdiv.
Voor het voorjaar 2009 staat alweer een vijfde toernee naar Bulgarije op stapel en tijdens hun voorstelling zal de
eerste CD “Godini, Godini” te koop zijn. Het koor bestaat uit 15 zangeressen en 10 zangers en de artistieke leiding is
in handen van Ivo Boswijk. Muzikanten: Johan Baerents (accordeon), Wim Zuiderwijk (tapan/tarambuka), Erik
Wolbers (bas) en Bart de Kater (klarinet)
19.30 – 20.30 Orkest Zadar
ZADAR is in oktober 1984 opgericht heeft zich gespecialiseerd in muziek uit het voormalige Joegoslavië en heeft
veel opgetreden voor Joegoslaven in Nederland. Daarnaast heeft ZADAR volksdansmuziek gespeeld en
theatervoorstellingen van folkloristische dansgroepen begeleid. Ook zijn er succesvolle optredens geweest
in het buitenland, o.a. in Denemarken. De laatste jaren verzorgt het ensemble vooral concerten, waarvoor het
repertoire uitgebreid is met muziek uit Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Ook heeft het ensemble
Jiddische liederen en Klezmer muziek op het repertoire. Muzikanten: Joke Bout (accordeon), Chris Zitter (zang en
contrabas), Martin Stolp (klarinet en blokfluit), Menno Koerts Meijer (slagwerk), Bas van Geel (gitaar en zang) en
Friso Molewijk (viool)
nsers:
De grote dansvoorstelling Festival Internationale Dans 2008
18.30-19.30 Grote dansvoorstelling.
De Noord-Hollandse voorstellingsgroepen laten zien wat zij in huis hebben, en zetten hun beste beentje voor. De volgende groepen
treden op:
Kinderen en tieners/jongeren:
Zij geven een presentatie van dansen waar zij in de workshops overdag aan gewerkt hebben.
Internationaal dansensemble Paloina, Amsterdam:
Dansensemble Paloina danst “Šariš”, een dansserie uit het noordoosten van Slowakije, bestaande uit een polka, een
meisjesdans (karicka) met zang en een csárdás. Deze dansen worden beïnvloed door de Poolse levendigheid,
Oekraïense gestileerdheid en Hongaarse improvisatie, met andere woorden, helemaal Slowaaks. De kostuums zijn
een theatrale interpretatie van de klederdracht uit de regio Šariš.
Choreografie:
Jana Podhorna
Danseressen:
Bente Michels, Bregje de Kater, Floor van Rooij, Hanneke Werkhoven, Inge van Huijkelom,
Katja
Oostergetel, Mariëtte Piepers, Mirjam Gans. Roxani Karantzounis en Saskia Botterhuis
Dansers:
Arno Tolmeijer, Dominike Karantzounis, Friso Molewijk, Jan Hootsmans en John Castelijn
Muzikanten:
Johan Baerents, Hélène Egberts en Joke Bakker
Kinderdansgroep Mali Igraci, Amsterdam:
Mali Igraci is een dansgroep met kinderen tussen 7 en 17 jaar oud die optredens verzorgen in binnen- en
buitenland.Vanavond danst een aantal van de kinderen de choreografie “Rinci Mix”.
De choreografie bestaat uit verschillende Ierse dansen, waaronder de hornpipe, jig en reel. In de choreografie zie
je de kinderen oefenen, zelfs op school onder de les zijn de voeten nog actief. Samen oefenen in groepjes, eindigt
dikwijls in een totale danshappening.
Ingewikkelde, snelle passen, strak gedanst leiden tot de traditionele stepdance. Door armen strak naar beneden,
voeten uitgedraaid en gekruist (turn out and cross) te houden ontstaat een stijl, die veel oefening vraagt.
Choreografie:
Renske Burghout
Dansers:
Manuela Babic, Anniek en Veerle Reinhold, Ida Michels, Selena Onatli, Lenka Boswijk,
Ramona v. Velzen, Kelly Hinfelaar, Marieke v. Dooren, Rob en Bart Kuijper, Joppe Klein
Nagelvoort, Ciro Martin en Chiron v. Hoogdalem
Muzikanten:
Helene Egberts, Johan Baerents, Wim Zuiderwijk en Ivo Boswijk
Internationale Dansgroep Gaida, Bergen:
Dansgroep Gaida danst een première: “Zeemansleven”.
Bij het maken van dit theater-dansstuk zijn de dansers op een nieuwe manier aan het werk gegaan: tijdens een
intensief trainingsweekeind is het hele verhaal van het leven van de Hollandse Zeeman gezamenlijk in kaart
gebracht. Alle emotionele hoogte en dieptepunten, van het zware bestaan van een Zeeman zijn geïnventariseerd.
Alle dansers hebben hun eigen personage vormgegeven en zelfs de muzikanten “spelen” een nieuwe rol in het stuk.
De choreografie bestaat uit een aantal zeer bekende Nederlandse liedjes, die gezongen worden, hiervoor hebben de
dansers en muzikanten speciaal zanglessen gevolgd. Tot slot is de groep gezamenlijk naar Marken geweest om
speciaal voor het “Zeemansleven” een traditioneel rouwkostuum uit te zoeken.
Choreografie:
Arian Spaargaren i.s.m. alle dansers en muzikanten
Dansers:
Edwin Bleijinga, Olav Makkinje, Rupert Maier, Laurens Steernberg en Benjamin de Wit
Danseressen:
Celine Admiraal, Aukje Gottenbos, Sanne Haller, Cathy Halsema, Marit de Jong, Inge Rynja,
Floor
Verhoeven, Victoria Zondervan, Rielke Lemair en Marieke van der Tuin
Muzikanten:
Jan-Jaap Spaargaren, Stef Koopman, Tom Damm, Jan Verheijen en Rob Damen
MBO-dansopleiding, Haarlem:
De 3e en 4e jaars studenten van het Nova-college MBO-dans in Haarlem dansen de choreografie “Bulgarska
suita”. Deze leerlingen hebben allemaal werelddans als keuzevak in hun pakket en hebben tijdens hun opleiding
les van Wijnand Karel. Bulgarska suita is een suite van Bulgaarse dansen uit de gebieden Severnjiasko, Dobrogea
en Trakkia.
Choreografie:
Wijnand Karel
Muzikanten:
Wouter Verkerke, Renske Velthuis, Kathy van Prooijen, Jaap Verheij, Michel van der Mark en
Wim Zuiderwijk
Projectgroep “Echte mannen dansen”:
Echte mannen dansen met hun ziel en met passie, ongeacht de dansstijl. Echte mannen denken niet aan de
danspassen maar geven zich over aan de emoties en gevoelens die het bewegen losmaakt. Echte mannen durven
tranen in hun ogen te krijgen en dat ook te laten zien. Echte mannen kunnen ingetogen maar ook uitbundig
bewegen. Echte mannen durven alléén te bewegen, maar ook samen met anderen, waarbij ze hun persoonlijkheid
gebruiken om een groep met tegengestelde karakters te versterken. Maar bovenal kunnen echte mannen moeiteloos
accepteren dat mannen gewone mensen zijn! In 1 repetitieweekeind heeft Daniël Sandu samen met 14 waanzinnig
enthousiaste dansers een gepassioneerd dansstuk neergezet dat zij letterlijk met heel hun hart en ziel aan het
publiek tonen.
Choreografie:
Daniël Sandu
Dansers:
Gerard Bik, Midas Bik, Caspar Bik, Dirk Stobbe, Ton Verhaar, Jeroen van de Crommert,
Frank Karelse, Rupert Maier, Laurens Steenberg, Joost Klootwijk, Nico van der Spuij,
Leonard de Groot, Emile Apol en Olav Makkinje
Informatie Festival Internationale Dans 2008
Plaats:
Theater COOL
Middenwaard 61
1703 SC Heerhugowaard
Kaartsoorten:
Passe-partout:
Kinder-/jeugdkaart:
Avondkaart:
MBvO-kaart:
Datum:
1 november 2008
N.B.: De Kinder-/Tiener/Jongerenkaart en de MBvO-kaart geven geen toegang tot het
avond “Bal met SJUU”. Een passe-partout kaart geeft toegang tot alle activiteiten de
gehele dag: de dansworkshops voor volwassenen, beginners, ½ gevorderden,
gevorderden, kinderen, tieners, MBvO en het afsluitende “Bal met SJUU” (zie ook
programma passe-partout).
Tijd:
13.00 – 24.00 uur (afhankelijk van de
soort toegangskaart)
25,00 euro gehele dag geldig
15,00 euro geldig tussen 13.00 en 21.00 uur
17,50 euro geldig tussen 18.30 en 00.00 uur
15,00 euro geldig tussen 13.00 en 21.00 uur
Café COOL is de gehele dag voor iedereen zonder toegangskaart gratis toegankelijk
Kaartverkoop:
Telefonisch via het theater: 072-534 76 62
Via de website van het theater: www.coolheerhugowaard.nl
Interne verkoop via de dansleiding van de vereniging/ intekenlijsten
Maaltijdbonnen:
Een eenvoudige avondmaaltijd is verkrijgbaar tegen inlevering van een MaaltijdbonIDNH. De Maaltijdbon-IDNH is te reserveren tot uiterlijk 22 oktober aanstaande via:
[email protected].
Op de dag zelf is tussen 14.00 en 15.00 uur een beperkt aantal maaltijdbonnen te
koop bij de infostand (zolang de voorraad strekt).
Vanaf 16.00 uur staat deze maaltijd voor u klaar om af te halen in Café Cool.
De maaltijd bestaat uit: Soep v.d. dag, 2 broodjes, ham en kaas, saucijzenbroodje,
vers fruit, koffie of thee of melk of karnemelk.
De Kunst www.dekunst.net
IDNH www.idnh.nl
Kunstfactor www.kunstfactor.nl
Theater Cool www.coolheerhugowaard.nl
Medewerkers IDNH
Consulent amateurkunst, De Kunst
Dolly de Kroon
[email protected]
Assistent projectleider, De Kunst
Arian Spaargaren
[email protected]
Werkgroepen IDNH
Clara Seyn, Arian Spaargaren, Loes
Eijssens, Sara Damen, Marjolein Muller,
Rafael Hirschfeld, Esmeralda Govers,
Carine van der Geest, Maartje Ligthart,
Andrea Roosen, Tilly Pelser, Katja
Oostergetel, Sofie Koomen, Marit de Jong,
Eef Koomen, Laurens Steernberg, Coby
Hogendijk
Bereikbaar via emailadressen op
www.idnh.nl
Wij bedanken
alle betrokken besturen van de verenigingen in NH, alle docenten, muzikanten,
technici, vrijwilligers en Kunstfactor Dans, die hebben meegewerkt om deze
Festivaldag Internationale Dans N-H en IDNH project vorm te geven.
Download