Thema DNA Havo 4 en VWO 4

advertisement
Thema DNA
Havo 4 en VWO 4
Abstract thema
Extra oefenen via
www.bioplek.org
Bovenbouw Havo/Vwo
Waar zit DNA?
In celkern bij
Dieren, planten, schimmels
Zowel eencellig als meercellig
Bij bacteriën (géén celkern)
1. Los in cytoplasma
2. Cirkelvormig DNA = plasmiden
DIERLIJKE CEL
Waar zit DNA in?
Chromosomen:
dragers van de erfelijke informatie
Mens: 46 chromosomen totale lengte 1,8 meter
23 paren = 23 homologe chromosomen
Voortplantingscellen:
Bevatten de helft van het aantal chromosomen = 23
Na de bevruchting is het aantal weer normaal = 46
Van elk chromosomenpaar heb je er één van je
moeder en één van je vader gekregen.
Is dit een voortplantingscel?
Zygote: bevruchte eicel
VPC: voortplantingscel
N en 2N
Een gewone cel:
2N
- alle van elk chromosomenpaar zijn
beide chromosomen aanwezig
- Bv lever- of spiercel mens 2N = 46
Een voortplantingscel:N
- van elk chromosomenpaar is maar
één chromosoom aanwezig
- Bv zaadcel
Van chromosoom tot DNA
www.bioplek.org
Kies biochemie
Functies DNA
Uiterlijke eigenschappen (haren bv)
Werking cellen bijvoorbeeld:
Enzymen
Hormonen
Hemoglobine
Bloedeiwitten
Transportenzymen celmembraan
Etc.
Transporteiwitten
Structuureiwitten
Waar bestaat DNA uit?
Nucleotiden
Deze bestaan uit:
Phosfaat (groen)
Desoxyribose (Suiker)
(blauw)
Stikstofbase (4 kleuren)
A of T of C of G
Stikstofbasen
Adenine
Thymine
Guanine
Cytosine
CELCYLUS
MITOSE en CELDELING
Mitose  Celdeling
Mitose: kenmerken?
Kenmerken Mitose
DOEL:
nieuwe cellen maken
met identieke informatie
Cellen voor groei, vervanging en
herstel
Al jouw cellen (1022) hebben dezelfde
informatie als de bevruchte eicel
waar je uit bent ontstaan
De fasen van de mitose
1 + 5: Interfase
2:
Profase
Tussen 2 en 5:
Metafse
3:
Anafase
6:
Telofase
Profase Anafase Metafase
Anafase Telofase Interfase
2N en N ???
Normale cel bevat PAREN chromosomen
Dat is dus altijd EVEN
Een mens 46, een mug 6 enz.
Het getal 2N is ook altijd even
Een gewone cel heeft 2N chromosomen
Mitose: 2N  2N + 2N
- na de mitose verandert het aantal chromosomen niet
- de paren zijn dus ook nog aanwezig
www.bioplek.org
Kom binnen
Bovenbouw
Inhoud theorie animaties
Cel
Mitose
Druk op de enkel pijl 
je krijgt de losse fasen te zien.
Celcyclus (herhaling)
Herhaling mitose en celdeling
Ongeslachtelijke voortplanting
Ongeslachtelijke voortplanting.
Bollen en knollen
Uitlopers
Wortelstokken
Stikstofbasen
Adenine
Thymine
Guanine
Cytosine
DNA Replicatie
Eiwitsynthes: ontstaan van mRNA
mRNA en eiwitten
www.bioplek.org
Kies biochemie
VIDEO’S PROKARYOTEN EN
EUKARYOTEN
Bekijk 2 video’s:
1. Prokaryoten
2. Eukaryoten
3. Bestudeer de lesstof erg goed
Voortplantingscellen:
♂ voortplantingscel 46 chromosomen
♀ voortplantingscel 46 chromosomen
Bevruchting  92 chromosomen ????
Oplossing een VPC heeft maar de helft
van het normale aantal chromosomen
Kenmerken voortplantingscel
Bevat de helft van de chromosomen
Géén willekeurige helft
Van elk chromosomenpaar is er
altijd één chromosoom aanwezig
Kenmerken Meiose
DOEL:
voortplantingscellen maken
met de helft van het aantal chromosomen
Elke voortplantingscel heeft een andere helft
Elke voortplantingscel bevat dus andere info
De mens: 223 combinaties
Meiose-1
Meiose
Basis geslachtelijke voortplanting
Een spermacel en eicel smelten samen
Het nieuwe individu heeft een nieuwe
combinatie van eigenschappen
Als de omstandigheden veranderen
 grotere overlevingskans van de
soort
Meiose-2
www.bioplek.org
Kom binnen
Bovenbouw
Inhoud theorie animaties
Cel
Meiose
Druk op de enkel pijl 
je krijgt de losse fasen te zien.
Meiose: twee delingen
Meiose 1
halvering aantal chromosomen
Meiose 2
lijkt op een mitose
2 chromatide  1 chromatide
Meiose 1: 2N  N + N
Meiose 2: N  N + N
Geslachtelijke voortplanting
Meer variatie = diversiteit
Recombinatie =
een nieuwe combinatie van
eigenschappen
Zelfbestuiving = plant bevrucht
zichzelf
Nadeel: mindere variatie
Vermijden genetische variatie
Veredeling:
plant alleen de organismen met de
goede eigenschappen voort
Mag dat bij mensen?
Ras of zuivere lijn:
sommige eigenschappen homozygoot
 bij onderlinge voortplanting blijven
bepaalde kenmerken behouden
Vermijden genetische variatie
Kloneren:
Nakomelingen met identieke info =
DNA als de ouderplant
met ongeslachtelijke voortplanting
Bv aardappels poten (Bintjes)
Fokzuiver of zaadvast: bij rassen en
zuivere lijnen (voor de homozygote genen)
Mutaties
Een verandering in het DNA
Wordt dus doorgegeven aan de
nakomelingen
Mutatie  meer variatie
Meeste mutaties negatief  selectie
Afhankelijk van de omstandigheden:
sikkelcelanemie
Oorzaken mutaties
Straling: UV , röntgen
Radioactieve stoffen (straling)
Chemische stoffen
Virussen
Grootste effect van een mutatie?
in voortplantingscellen!!
Mutant
Een individu waar de mutatie tot
uiting komt
Meeste mutaties recessief
Mutaties komen weinig voor
Tot uiting bij huwelijk in de familie
door inteelt
Kanker = tumor
Door diverse mutaties
Herkent een cel de cellen in zijn
omgeving niet
Gevolg de cel gaat delen  gezwel
Kwaadaardig en goedaardig
Uitzaaiing: de tumorcel laat los en
zwerft door het lichaam
Kanker: verstoorde weefsels
Erfelijkheidsonderzoek
Echo
Vruchtwaterpunctie
Vlokkentest
Bloed uit de navelstreng
Bloedonderzoek moeder
Echo
Ultrasoon geluid
‘Foto’ embryo
Geslachtsbepaling
Groei volgen
Leeftijdsbepaling
Vruchtwaterpunctie
In het vruchtwater
zweven cellen van het
kind
Die cellen onderzoek
je op:
- chromosoomfouten
- foute genen
Vlokkentest
Cellen van de
placenta worden
opgezogen
Riskanter!
cellen onderzoeken
karyogram 
chromosomen tellen
Syndroom Down
Karyogram syndroom van Down
Prenatale diagnostiek
Bloed uit de
navelstreng
afnemen
Afwijkingen in het
bloed opsporen
Biotechnologie
Polyploïdie:
- na mitose geen celdeling
 4N chromosomen
bv grotere tomaten en tarwekorrels
Recombinant DNA techniek
DNA manipulatie
Recombinant DNA techniek
DNA van de mens
inbouwen in een
bacterie
De bacterie maakt
dan bv insuline
Véél zuiverder 
minder
bijwerkingen
Recombinant DNA techniek
Landbouwgewassen resistent maken
tegen ziekten of vraat door insecten
Voedingsmiddelen met een betere
samenstelling
Hormonen maken bv insuline
In de toekomst: menselijke genen
uitschakelen die erfelijke ziekten
veroorzaken??
Recombinant DNA techniek
Celfusietechniek
In het plaatje RL
Cel van een geit en
een schaap samen
laten smelten 
scheit of gaap
Hybride cel
DNA fingerprinting
Het DNA wordt met
een restrictieezym in
stukken geknipt
Dit enzym knipt bij
een basecombinatie
bv ATTGCCA
Die verschillende
stukken die ontstaan
vormen het
streepjespatroon
Alleen VWO
Celdifferentiatie:
De cel krijgt een andere vorm
Omdat andere genen aktief worden
Celspecialisatie:
Door die andere vorm
En door andere enzymen
Een andere functie
Celdefferentiatie
De bovenste cellen van een eicel
vormen de rug
De onderste cellen van een eicel
vormen de buik
Er is al celdifferentiatie opgetreden!
Download