Oefenvragen BIODATA: Koolstofkringloop en

advertisement
OEFENVRAGEN BIODATA KRINGLOPEN
Gebruik bij onderstaande vragen ALLEEN je biodata!
KOOLSTOFKRINGLOOP
X
Vraag 1
Wat moet er in elk vakje komen te staan
1=
2=
3=
Vraag 2
Welk proces geeft de letter X aan?
Vraag 3
Kleur de pijlen rood (of andere opvallende kleur) die de dissimilatie aangeven.
Vraag 4
a)
Hoeveel miljard ton koolstof leggen de planten jaarlijks uit de atmosfeer vast door fotosynthese?
b) En hoeveel miljard ton koolstof leggen de oceaanplanten jaarlijks uit de oceanen vast door
fotosynthese?
c)
Hoeveel miljard ton koolstof wordt er totaal door alle autotrofe organismen vastgelegd door
fotosynthese?
Vraag 5
In deze vraag gaan we berekenen of de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer toeneemt of afneemt.
Getallen <1 mag je voor deze ene keer verwaarlozen.
a) Hoeveel miljard ton koolstof wordt er jaarlijks uit de atmosfeer gehaald?
b) Hoeveel miljard ton koolstof wordt er jaarlijks aan de atmosfeer afgegeven?
Biologiepagina.nl
c)
Conclusie: de hoeveelheid C in de atmosfeer neemt elk jaar toe / af, namelijk met ……… miljard ton C
Biologiepagina.nl
STIKSTOFKRINGLOOP
Vraag 6: Welke functie hebben de bacteriën in de wortelknolletjes van vlinderbloemige planten?
A
Het omzetten van nitraat in nitriet.
B
Het binden van de N2 uit de lucht.
C
Het omzetten van nitraat in N2.
D
Het omzetten van nitriet in nitraat.
E
De vorming van nitraat uit ammoniak en ammoniumzouten.
Vraag 7: Nitraatbacterien zetten….
A
Ammonium om in nitraat
B
Nitraat om in nitriet
C
Nitraat om in ammonium
D
Nitriet om in nitraat
Vraag 8: Welke stoffen kunnen planten met hun wortels opnemen?
A
Ammonium en nitriet
B
Nitraat en ammoniak
C
Nitraat en ammonium
D
Alleen nitraat
E
Nitraat, nitriet en ammonium
Vraag 9: Is voor nitrificatie van nitrificerende bacterien zuurstof nodig? En voor denitrificatie?
A
alleen voor denitrificatie
B
alleen voor nitrificatie
C
voor zowel nitrificatie als denitrificatie
D
niet voor nitrificatie en ook niet voor denitrificatie
Vraag 10: Wat is waar over stikstofbindende bacterien?
A
Zetten ammonium om in N2
B
Zetten ammoniak om in ammonium
C
Zetten N2 om in ammonium
D
Zetten N2 om in nitraat
Vraag 11: Zijn nitraat en nitrietbacterien autotroof of heterotroof?
Vraag 12: Welke organismen leven juist in een zuurstofarm milieu?
A
Nitrietbacterien
B
Nitraatbacterien
C
Denitrificerende bacterien
D
Knolletjesbacterien
Vraag 13: Bij de afbraak van eiwitten door rottingsbacterien ontstaan?
A
Ammoniak en CO2
B
Ureum en ammoniak
C
CO2 en N2
D
Ammoniak en nitraat
E
Ureum en CO2
Vraag 14: Waar bevindt zich het meeste N op aarde?
A
In de atmosfeer
B
In planten en dieren
C
Opgelost in wateren
D
In de aardkorst
Biologiepagina.nl
ANTWOORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1= producenten
2=reducenten
3=consumenten
voortgezette assimilatie
zie 3x afbeelding
a = 110
b = 30
c = 140
a = 110+105=215
b = 5+60+50+1(-2)+102=218(of 219)
c = toe, met 3 (of 4) miljard ton
B
D
C
B
C
autotroof (chemoautotroof)
C
A
D
Biologiepagina.nl
Download