WEDSTRIJDREGLEMENT Het Grootste Licht van De Standaard

advertisement
WEDSTRIJDREGLEMENT
Het Grootste Licht van De Standaard – editie 2016
Het Grootste Licht van De Standaard is een denk- en doe-quiz voor jongeren tussen 18 en 25 jaar. De wedstrijd
omvat drie fases (online quiz (1), live ronde (2) en finale (3)). Elke deelname aan Het Grootste Licht impliceert
het akkoord gaan met onderstaand wedstrijdreglement.
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Concept en organisatie
1.2 Deelname aan de wedstrijd en fraude
2. ONLINE QUIZ (MAANDAG 15 FEBRUARI 2016 – MAANDAG 14 MAART 2016)
2.1 Concept online quiz Het Grootste Licht
2.2 Looptijd en timing Het Grootste Licht – Online quiz
2.3 Deelname aan de online quiz van Het Grootste Licht
2.4 Extra punten verdienen
2.5 Klassement van de online quiz en eindklassement
2.6 Winnaars van de online quiz
2.7 Bevestiging van deelname
2.8 Samenstellen van een team
2.9 De Crowd
2.10 Prijzenpot
3. LIVE RONDES
3.1 Concept Het Grootste Licht
3.2 Looptijd en timing Het Grootste Licht – Live Ronde
3.3 Deelname aan live rondes Het Grootste Licht
3.4 Samenstelling team
4. FINALE (ZATERDAG 26 MAART 2016)
4.1 Selectie teams
A)
Op de live ronde
B)
Wildcards
4.2 Verloop finale
4.3 Toekenning van de prijzen
4.4 Aanduiding van de winnaars van de prijzen
5. PRIVACY
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1 Concept en organisatie
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door De Standaard, Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, BE 0439
849 666. Als deelnemers hun gegevens registreren via www.standaard.be/grootstelicht, kunnen ze meespelen
voor een van de verschillende prijzen.
Deelname aan Het Grootste Licht houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. De beslissingen
van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing
van het reglement en over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien - zijn bindend. Alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de
organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Standaard zich uitdrukkelijk het recht
om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van De Standaard uit
te sluiten. Dit wordt desgevallend via email gecommuniceerd aan de deelnemer.
De Standaard behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of
in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk
gesteld worden. Elke wijziging van de wedstrijdvoorwaarden zal gepubliceerd worden in De Standaard en/of
online via www.standaard.be/grootstelicht. Druk-, spel- of zetfouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting dan ook. De Standaard of de door De Standaard bij de wedstrijd betrokken derden
kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden
gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen,
vertragingen in het internetverkeer, of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, behoudens voor schade
die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van De Standaard, de betrokken derden of een van hun
aangestelden.
De wedstrijd tijdens de liverondes en finale staat onder het toezicht van een jury.
1.2 Deelname aan de wedstrijd en fraude
Werknemers van Mediahuis en personen wonend op hetzelfde adres kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar
kunnen niet winnen. Deelname is voorbehouden aan personen die geregistreerd zijn op De Standaard en bij Het
Grootste Licht.
Deelnemers moeten geboren zijn tussen 1 januari 1990 en 31 december 1998, dit geldt voor zowel de
teamleader als de teamleden. Elke deelnemer kan slechts één maal registreren; meervoudige deelname van
eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op
welke manier ook, is niet toegestaan.
De Standaard kan bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke
uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.
Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door De Standaard worden teruggevorderd.
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
2. ONLINE QUIZ (MAANDAG 15 FEBRUARI 2016 – MAANDAG 14 MAART 2016)
2.1 Concept online quiz Het Grootste Licht
De online quiz van Het Grootste Licht is een wedstrijd die georganiseerd wordt door de krant De Standaard
(Mediahuis NV, Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen, BE 0439 849 666). Alle jongeren die tussen de 18 en de 25 jaar
en op Belgisch grondgebied gedomicilieerd zijn, mogen deelnemen aan de online quiz. De deelnemers
beantwoorden een pakket van 10 actualiteitsvragen op een moment naar keuze tussen maandag 15/02/2016
(00.00 uur) en maandag 14/3/2016 (23.59 uur) . Na het beantwoorden van de bundel van 10 vragen kunnen er
nog telkens 4 vragen beantwoord worden per online themaronde. Op 5 dagen wordt er per dag een thema
voorgesteld door een ‘kenner’ (= expert voor dat specifieke thema).
Concreet:
Basispakket van 10 actualiteitsvragen beschikbaar van maandag 15/2/2016 tot en met maandag
14/3/2016
5 themadagen waarbij telkens 4 vragen te beantwoorden zijn (totaal 20 vragen)
Op basis van de correctheid van de antwoorden krijgt de deelnemer punten toegekend.
De online ronde wordt gespeeld op www.standaard.be/grootstelicht
Deelnemers kunnen hun score verhogen met 100 bonuspunten door hun profiel te vervolledigen (naw-gegevens
aanvullen).
De winnaars van de online quiz mogen deelnemen aan een liveronde van Het Grootste Licht:
HASSELT: Donderdag 3 maart 2016: PXL Congrescentrum, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
ANTWERPEN: Maandag 7 maart 2016: Stadsschouwburg, Nieuwstad 1, 2000 Antwerpen
GENT: Woensdag 9 maart 2016: De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (ingang publiek)
LEUVEN: 2 maal - maandag 14 maart 2016: Het Depot, Martelarenplein 12, 3000 Leuven
BRUSSEL: donderdag 17 maart 2016: Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel
KORTRIJK: maandag 21 maart 2016: Hogeschool VIVES, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
2.2 Looptijd en timing Het Grootste Licht – Online quiz
De online quiz van Het Grootste Licht loopt van maandag 15 februari 2016 tot en met maandag 14 maart 2016.
De online voorronde wordt in functie van de liverondes op verschillende momenten afgesloten. Voor een
deelnemer is de online spelperiode afhankelijk van de vooraf gekozen locatie waar de deelnemer – bij selectie –
de liveronde zal spelen.
Concreet:
Liveronde in HASSELT vindt plaats op donderdag 3 maart 2016
De online quiz sluit af op donderdag 25 februari 2016 – 23.59 uur
Liveronde in ANTWERPEN vindt plaats op maandag 7 maart 2016
De online quiz sluit af op maandag 29 februari 2016 – 23.59 uur
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
Liveronde in GENT vindt plaats op woensdag 9 maart 2016
De online quiz sluit af op donderdag 3 maart 2016 – 23.59 uur
Liveronde 1 en 2 in LEUVEN vinden plaats op maandag 14 maart 2016
De online quiz sluit af op maandag 7 maart 2016 – 23.59 uur
Liveronde in BRUSSEL vindt plaats op donderdag 17 maart 2016
De online quiz sluit af op maandag 7 maart 2016 – 23.59 uur
Liveronde in KORTRIJK vindt plaats op maandag 21 maart 2016
De online quiz sluit af op maandag 14 maart 2016 – 23.59 uur
De locatie wordt bepaald door de deelnemer bij registratie. Nadat je de locatiekeuze aangeduid hebt, kan er niet
meer gewisseld worden van locatie.
Na afloop van de online quiz worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat bij
de registratie werd opgegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een correct en geldig
e-mailadres om geselecteerd te kunnen worden voor het evenement. Via dit e-mail adres en de bevestigingsmail
kunnen de winnaars hun aanwezigheid bevestigen. In deze mail staat een deadline voor bevestiging vermeld.
Deelnemers die hun aanwezigheid voor deze deadline niet bevestigen, verliezen het recht op deelname aan de
evenementen zoals hierboven vermeld.
2.3 Deelname aan de online quiz van Het Grootste Licht
Vanaf 15 februari 2016 wordt het basispakket van 10 actualiteitsvragen opengesteld. Je krijgt voor elke vraag
20 seconden de tijd om het correcte antwoord aan te klikken. De vragen zijn multiple choice. Je krijgt vier
mogelijke antwoorden gepresenteerd. Beantwoord je de vraag correct en binnen de gestelde tijdslimiet? Dan
ontvang je telkens 10 punten. Voor het basispakket kan je dus maximaal 100 punten verdienen.
Bij inschrijving wordt een schiftingsvraag gesteld. Deze wordt uitsluitend geconsulteerd wanneer er zich ex
aequo’s voordoen. De schiftingsvraag luidt als volgt:
‘Wat is de totale leeftijd van de volledige redactie van De Standaard (vast in dienst, zonder freelancers) op
maandag 15 februari 2016 om 12.00 uur, in jaren en maanden?’
Volgende tips worden meegegeven:
De redactie bestaat uit 114 personen.
De gemiddelde leeftijd bedraagt 45 jaar.
Vanaf donderdag 18 februari ’16 wordt er vijf werkdagen op rij een kenner voorgesteld die een thema naar voor
schuift. De kenner stelt zichzelf voor in een filmpje en presenteert 4 extra vragen.
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
De kenners zijn:
Donderdag 18/2: Alexander Stragier
Vrijdag 19/2: Tom Vermeir
Maandag 22/2: Elodie
Dinsdag 23/2: Titus De Voogdt
Woensdag 24/2: Eva Mouton
Per themaquiz kan je per correct antwoord 10 punten verdienen. Heb je de volledige themaquiz juist, krijg je 10
punten extra. Via de 5 themaquizzen kan je maximaal 250 punten verzamelen.
Een thema ‘overslaan’ kan niet. Je moet de volgorde respecteren.
Het maximum te behalen punten bedraagt 450.
Speel je de quiz via je smartphone en je krijgt een oproep binnen dan stopt de module. De punten voor de vraag
die je net wilde beantwoorden ben je kwijt. Maar na je telefoongesprek (of een andere onderbreking) kan je
verderspelen.
2.4 Extra punten verdienen
Naast het basispakket en de themavragen kan je extra punten verdienen door je profiel te vervolledigen. Laat je
al je naw gegevens achter of ben je al volledig geregistreerd en gekend bij De Standaard Online, dan ontvang je
100 punten extra.
2.5 Klassement van de online quiz en eindklassement
De ranking voor de online quiz van Het Grootste Licht wordt per locatie (Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent,
Kortrijk en Brussel) bepaald op basis van de puntenscore. Hoe hoger je punten, hoe hoger je plaats in het
klassement. Het is ook mogelijk vrienden te selecteren waarmee je je persoonlijk klassement kan vergelijken.
Tijdens de online quiz wordt bij ex aequo’s (dat wil zeggen gelijke scores bij verschillende deelnemers) de
rangschikking bepaald op basis van het moment van inschrijven. Hoe sneller men inschreef, hoe hoger de plaats
in het klassement. Dit is de indicatieve ranking die in het spel geraadpleegd kan worden.
Bij het afsluiten van de online quiz per locatie wordt de definitieve ranking bepaald. Opnieuw op basis van de
puntenscore, maar ditmaal wordt bij ex aequo's gekeken naar het antwoord op de schiftingsvraag die men bij de
registratie moest invullen. En dus niet meer naar het moment van inschrijven. Hoe dichter het ingevulde
antwoord het correcte antwoord op de schiftingsvraag benadert, hoe hoger de plaats in het eindklassement.
Het eindklassement kan dus verschillen van het voorlopige klassement. De rangschikking tijdens de online quiz
is indicatief en kan nadien nog veranderen.
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
2.6 Winnaars van de online quiz
Om kans te maken om geselecteerd te worden voor Het Grootste Licht, wordt er gekeken naar de ranking en
score per locatie. De selectie van de winnaars gebeurt per locatie.
In totaal zijn er 4.245 plaatsen beschikbaar, verdeeld over de 6 locaties: Hasselt (1x), Leuven (2x), Antwerpen
(1x), Gent (1x), Brussel (1x) en Kortrijk ‘1x). Naargelang de beschikbare plaatsen van elke locatie worden de
topscores voor die locatie uitgeloot als deelnemers aan het evenement. Het zijn dus niet de 4.245 jongeren met
de hoogste score die automatisch geselecteerd zijn voor deelname.
Indien er bij het selecteren van de winnaars per locatie een ex aequo voor de laatste plaats is, zal er gekeken
worden naar de schiftingsvraag. De deelnemer die deze het dichtst benadert, zal als winnaar voor de laatste
plaats geselecteerd worden.
De verdeling per locatie:
Hasselt: 330 personen
Antwerpen: 990 personen
Gent: 870 personen
Leuven 2x 600 personen
Brussel: 525 personen
Kortrijk: 330 personen
2.7 Bevestiging van deelname
De deelnemers die als winnaars geselecteerd worden, worden hiervan op de hoogte gebracht via het e-mailadres
dat bij de registratie werd opgegeven. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van een correct en
geldig e-mailadres om geselecteerd te kunnen worden voor het evenement. Ze dienen hun aanwezigheid op Het
Grootste Licht te bevestigen en hun team samen te stellen via deze e-mail en voor een bepaalde deadline. Deze
deadline zal duidelijk vermeld worden in de e-mail.
Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per locatie. Eens de plaatsen van een locatie volzet zijn, of de
vermelde deadline gepasseerd is, verliezen alle overige nog onvolledige teams, of teams waarvan nog niet
iedereen bevestigd heeft, het recht op deelname aan het evenement zelf. Hun ticket wordt dan toegekend aan de
eerstvolgende in de rangschikking per locatie, die op zijn beurt een nieuw team kan samenstellen en tijdig dient
te bevestigen.
2.8 Samenstellen van een team
De deelnemers die als winnaar geselecteerd worden, krijgen de mogelijkheid een team samen te stellen. Zij
kunnen 2 personen meenemen naar de live ronde om zo als team van 3 personen deel te nemen aan het
evenement. Het samenstellen van de teams gaat als volgt:
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
De teamleaders (dat zijn de winnaars van de online quiz) krijgen een bevestigingsmail dat zij geselecteerd werdn
voor de liveronde op de locatie die zij vooraf, bij registratie, aangeduid hebben. Vervolgens zijn er twee mogelijke
keuzes:
Keuze 1: Zij kunnen hun plaats accepteren en kiezen om een team samen te stellen. Deze keuze is definitief.
1. In dit geval kunnen ze 2 vrienden (die in België gedomicilieerd zijn en tussen de 18 en 25 jaar oud
zijn) uitnodigen die hun komst ook op tijd dienen te bevestigen.
2. Dit impliceert dan automatisch dat zij zelf niet uitgenodigd kunnen worden voor andere teams.
Keuze 2: Zij kunnen hun kwalificatie verwerpen. Deze keuze is definitief.
1. In dit geval wordt hun plaats onherroepelijk doorgegeven aan de eerstvolgende in de rangschikking.
2. Bijgevolg worden zij beschouwd als niet gekwalificeerd.
3. Zij kunnen dan wel nog uitgenodigd worden om een team te vervoegen.
4. Indien dit gebeurt, moeten zij hun komst wel nog tijdig definitief bevestigen en hun lidmaatschap
voor dat team accepteren.
Iedere persoon die wordt uitgenodigd om een team te vervoegen dient zich te registreren via
www.standaard.be/grootstelicht. Deelname aan de online quiz is geen vereiste.
Iedere persoon die wordt uitgenodigd om een team te vervoegen dient zijn lidmaatschap binnen het team te
bevestigen via de uitnodigingsmail en voor een bepaalde deadline. Deze deadline zal duidelijk vermeld worden in
de e-mail. Alle deelnemers die na deze deadline nog niet bevestigen, verliezen hun recht op deelname met het
team aan het evenement zelf.
De winnaar die 2 personen mag meenemen, dient zijn team voor de vooropgestelde deadline te vervolledigen.
Enkel teams waarvan alle teamleden bevestigd hebben verzekeren zichzelf van een inkomticket voor de live
ronde van Het Grootste Licht. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per locatie. Eens de plaatsen van een
locatie volzet zijn of de vermelde deadline gepasseerd is, verliezen alle overige onvolledige teams, of teams
waarvan nog niet iedereen bevestigd heeft, het recht op deelname.
2.9 De Crowd
Zodra een team gevormd wordt, ontvangt de teamleader hiervoor een bevestiging. Vervolgens ontvangt de
teamleader een mail met een unieke link waar de mogelijkheid geboden wordt een supportersploeg – of een
Crowd – samen te stellen. Deze – unieke link per team – kan gedeeld worden via social media zodat vrienden en
sympathisanten van het team zich als supporter kunnen engageren. De grootste Crowd wordt na afloop van alle
voorrondes (dinsdag 22 maart 2016) beloond met een prijs. De prijs wordt later door de organisatie
gecommuniceerd en wordt afgestemd op de grootte van de Crowd. Het team is erbij gebaat een zo groot
mogelijke actieve supportersploeg bij elkaar te krijgen aangezien een Crowd-lid een rol zou kunnen spelen
tijdens de liveronde waarvoor het team geselecteerd is.
Tijdens de liveronde worden er twee crowdleden (van verschillende crowdgroepen) opgebeld door de
presentator Bart Cannaerts. Beantwoord het crowd-lid de vraag juist, dan ontvangt het team een extra punt.
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
Wordt de vraag foutief beantwoord dan gebeuren er geen wijzigingen in het resultaat van het team waar het
crowd-lid voor wilde meespelen.
Elk crowd-lid dient zich te registreren op standaard.be/grootstelicht door het nalaten van mailadres + naam +
voornaam + geboortedatum en kan een keuze maken voor optin De Standaard of optin Hello bank!.
In functie van de ingreep in de liverond wordt er aan elk crowd-lid een gsm-nummer gevraagd teneinde het
crowd-lid te kunnen bellen. De Standaard vernietigt na elke liveronde alle data (de bestanden met de gsmnummers worden gewist en voor geen enkel ander doeleinde ingezet)
2.10 Prijzenpot
De 4.245 geselecteerden (bestaande uit winnaars en hun geselecteerde teamleden) uit de online quiz krijgen een
toegangsticket voor de liveronde van Het Grootste Licht. Deelnemers geven op voorhand hun voorkeurslocatie
door. Alleen voor die locatie kan men een toegangsticket winnen.
Bij een gelijke score wordt gekeken naar de schiftingsvraag. Wie deze dichtst benadert, krijgt de hoogste ranking
van de twee.
De toegangstickets zijn persoonlijk en de winnaar kan zijn ticket niet doorgeven aan derden. Het ticket is ook
niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.
3. LIVE RONDES
3.1 Concept Het Grootste Licht
De live rondes van Het Grootste Licht worden door De Standaard georganiseerd op zes data en zes locaties. De
deelnemers aan dit evenement zijn de samengestelde teams van 3 personen bestaande uit de winnaars van de
online quiz van Het Grootste Licht, vergezeld van 2 personen, die ook tussen de 18 en de 25 jaar zijn, naar keuze.
Men kan maar op één van de zes locaties deelnemen.
Op basis van het aantal correcte antwoorden behaald op de quiz tijdens de live rondes (Hasselt, Leuven,
Antwerpen, Gent, Brussel en Kortrijk) krijgen de deelnemers punten toegekend. De drie beste teams per quizsessie winnen een ticket voor de finale op zaterdag 26 maart 2016.
3.2 Looptijd en timing Het Grootste Licht – Live ronde
De live rondes van Het Grootste Licht vinden plaats op volgende data en locaties:
HASSELT: donderdag 3 maart 2016: PXL Congrescentrum, Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt
ANTWERPEN: maandag 7 maart 2016: Stadsschouwburg, Nieuwstad 1, 2000 Antwerpen
GENT: woensdag 9 maart 2016: De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (ingang publiek)
LEUVEN: maandag 14 maart 2016: Het Depot, Martelarenplein 12, 3000 Leuven
BRUSSEL: donderdag 17 maart 2016: Ancienne Belgique, Anspachlaan 110, 1000 Brussel
KORTRIJK: maandag 21 maart 2016: Hogeschool VIVES, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
3.3 Deelname aan live rondes Het Grootste Licht
Deelname aan Het Grootste Licht houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties
die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de
organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt De Standaard zich uitdrukkelijk het recht
om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van De Standaard uit
te sluiten. Dit wordt desgevallend via e-mail gecommuniceerd aan de deelnemer.
Tijdens de live rondes is er een jury aanwezig. De jury zal instaan voor het naar eer en geweten beoordelen en
het beslechten van geschillen die betwist worden.
3.4 Samenstelling team
Deelname aan de live ronde kan enkel indien het team zich vooraf kon selecteren tijdens de online quiz. Enkel de
teams die vooraf een officiële bevestiging tot deelname aan de live ronde van Het Grootste Licht ontvingen,
kunnen ook effectief deelnemen. Deze officiële bevestiging bevat tevens het correcte tijdstip en de correcte data
(gekozen bij de inschrijving tijdens de eerste fase). Eenmaal de locatie en het tijdstip gekozen zijn (tijdens fase
1), kunnen er nadien geen aanpassingen meer gebeuren.
Deelname aan de live ronde impliceert dat het voltallige team aanwezig is. Bij eventuele afwezigheid van een
teamlid wordt dat team weerhouden van deelname. Indien de afwezigheid gewettigd is (ziekte, overmacht) kan
er na overleg met de organisatie eventueel een nieuwe persoon uitgenodigd worden om deel te nemen met het
desbetreffende team.
4. FINALE (ZATERDAG 26 MAART 2016)
Welke teams er met de prijzen aan de haal gaan, wordt beslist op de finale van ‘Het Grootste Licht’.
4.1 Selectie teams
A) Op de live ronde
Elk deelnemend team aan de liverondes van Het Grootste Licht maakt kans op een ticket voor de finale. In totaal
zijn er per sessie drie winnende teams (= 9 personen). De winnende teams zijn de teams die de meeste punten
scoren tijdens de liveronde.
B) Wildcards
Daarnaast zijn er tijdens de live rondes nog 5 wildcards (= 15 personen) te winnen via de partners van De
Standaard.
Hello bank! kan 2 x een wildcard uitreiken (1 voor Hello bank! members en 1 voor ‘iedereen’)
VIER kan via de eigen kanalen een wildcard schenken / te winnen aanbieden voor 1 team
ASAP.be kan via de eigen kanalen een wildcard schenken / te winnen aanbieden voor 1 team
Studio Brussel kan via de eigen kanalen een wildcard schenken / te winnen aanbieden voor 1 team
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
In het totaal gaan er via de live rondes 21 teams door naar de finale. Daarbij kunnen er, over de volledige periode
van Het Grootste Licht, nog 5 wildcards gewonnen worden Dit brengt het totaal voor de finale op 26 teams (= 78
personen).
De partners bezorgen de namen van de winnaars van de wild cards op dinsdag 22 maart 2016 aan de
organisatoren. De organisatoren zorgen voor de verdere praktische opvolging om deze winnaars te verwittigen
van hun finaleplaats.
Deelname aan de finale kan enkel indien het team zich vooraf kon selecteren tijdens de online quiz én de live
ronde of een wildcard kon bemachtigen. Enkel de teams die vooraf een officiële bevestiging tot deelname aan
de finale van Het Grootste Licht ontvingen, kunnen ook effectief deelnemen. Deze officiële bevestiging bevat
tevens het correcte tijdstip en locatie.
Deelname aan de finale impliceert dat het voltallige team aanwezig is. Bij eventuele afwezigheid van een teamlid
wordt dat team onmiddellijk weerhouden van deelname. Indien de afwezigheid gewettigd is (ziekte, overmacht)
kan er na overleg met de organisatie eventueel een nieuwe persoon uitgenodigd worden om deel te nemen met
het desbetreffende team.
4.2 Verloop finale
De finale wordt gespeeld op zaterdag 26 maart 2016. De finale start ‘s morgens en duurt tot ’s avonds. Het
definitieve start- en einduur worden later meegedeeld. De finale verloopt in verschillende fasen waarbij zowel de
kennis als het logisch redeneervermogen van de teams en hun leden wordt getest. De organisatie voorziet het
nodige vervoer.
4.3 Toekenning van de prijzen
In de finale nemen 26 teams het tegen elkaar op en strijden om een prijs uit het prijzenpakket. Het team met de
hoogste score op het einde van de finale, krijgt de hoofdprijs (Prijs 1). Het team dat 2e eindigt in de ranking krijgt
prijs 2, team 3 wint prijs 3, team 4 wint prijs 4, enz…. De overige teams krijgen een cultuurpakket.
PRIJS 1: De hoofdprijs (3 personen)
De titel ‘Het Grootste Licht van De Standaard’ én de keuze uit:
o
Rondreis door China of
o
3 Hello Prepaid-kaarten, elk met een waarde van € 1000
Kiest het winnende team voor de rondreis door China:
Dag 1: Brussel – Shanghai
Dag 2: Shanghai
Dag 3: Shanghai – Luoyang
Dag 4: Luoyang
Dag 5: Luoyang – Xi’an
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
Dag 6: Xi’an – Beijing
Dag 7 + 8 +9: Beijing
Dag 10: Beijing – Brussel
Inbegrepen: Alle vluchten, overnachtingen en volpension.
Deze reis wordt georganiseerd in samenspraak met Davidsfonds Cultuurreizen. De reisdata worden in onderling
overleg gekozen.
PRIJS 2: De niet gekozen prijs door het winnende team
o
Rondreis door China of
o
3 Hello Prepaid-kaarten, elk met een waarde van € 1000
PRIJS 3: cruise Verenigde Arabische Emiraten
Beleef je eigen sprookje van 1001 nacht …
We lichten het anker van de “MSC Fantasia” voor een indrukwekkende cruise langsheen bekende en minder
bekende pareltjes in de Verenigde Arabische Emiraten. Insjallah!
Cruise op basis van vol pension, inclusief vluchten.
Deze reis wordt georganiseerd in samenspraak met Selectair. De reisdata worden in onderling overleg gekozen.
PRIJS 4: 3 x iPad air 2
De iPad air 2, een apparaat met oneindig veel mogelijkheden dat tegelijkertijd zo dun en licht is, dat je bijna zou
vergeten dat je ’m in je handen hebt. Een toestel waarmee je geweldige dingen kunt doen, zonder dat ’ie je in de
weg zit. Maar een complete voorstelling van dit hebbeding is wellicht niet nodig voor jou!
PRIJS 5: 3 x Collishop-waardebon (€700 per persoon)
‘Waar is da feestje? Hier is da feestje!’ Een waardebon van €700, geschonken door Collishop … Goed voor 70
bakken bier, extra’s om je kot op te fleuren, een fitnesstoestel, of straffe reiskoffers of … Het wordt in ieder geval
moeilijk kiezen op www.collishop.be
PRIJS 6: 3 x 1 jaarabonnement op De Standaard
Het jaarabonnement op De Standaard omvat dagelijks de papieren krant, toegang tot de online krant, het
Archief+ en dS avond. Het krantenabonnement start ten vroegste op 1 mei 2016 en loopt 1 jaar. De papieren
krant kan enkel op een Belgisch postadres geleverd worden.
Indien de winnaars reeds een abonnement hebben op De Standaard kan deze prijs worden geschonken aan een
vriend/kennis.
PRIJS 7: 3 x plooifiets
Nie pleuje! Of net wel, met deze alu vouwfiets met superlage instap én 7 versnellingen. ASAP.be biedt jouw team
elk een handige fiets, V-brakes, reflecterende banden en opklapbare pedalen. En dat voor slechts 14,5 kilogram!
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
PRIJS 8: 3 x Komono watch
België barst van creatief talent! Dat bewijst alvast het Belgische label Komono. De jonge designers ontwerpen
trendy accessoires met een focus op kwaliteit en vakmanschap. Maar maken vooral furore dankzij hun originele
en hippe horloges. Met zo een parel rond je pols stijgt je trendiness-factor onmiddellijk!
PRIJS 9: 3 x koffiemachine Dolce Gusto
De Dolce Gusto koffiemachine springt met zijn onconventionele design direct in het oog op je aanrecht. Naast
de ronde lijnen en vele kleurtjes maakt de Dolce Gusto ook nog verschillende soorten koffie naar jouw wens. Met
het innovatieve, en gebruiksvriendelijke capsulesysteem zet je keer op keer een verse kop koffie.
PRIJS 10 tot en met 12: 3 x spellenpakket
Drie teams gaan met een machtig spellenpakket naar huis: Weerwolven, Machiavelli, Carcassonne en De
Kolonisten Van Catan. Speeltip: sluit de gordijnen, nodig 3 vrienden uit, plunder je goodiebag en gooi hoge ogen.
PRIJZEN 13 tot en met 16: 3 headsets van Hello bank!
Deze headset van Hello bank! zit als gegoten rond je hoofd. Ba dum tss!
Maar liefst vier teams gaan na afloop van de finale naar huis met een kwalitatieve koptelefoon. Onmiddellijk een
goede link naar het online muziekplatform Hello play! van onze partner Hello bank!
Kort samengevat is Hello play! een online platform voor elektronische muziek in België, met dagelijkse content
zoals artikels, interviews, reportages, free downloads, mixtapes, wedstrijden en live sessions. Een hele boterham
dus, met daartussen speciale aandacht voor lokale artiesten, DJ's, promoters en initiatieven. Neem dan zeker
een kijkje op www.helloplay.be en volg via social media om op de hoogte te blijven van de nieuwste beats,
feestjes en artiesten!
PRIJZEN 17 tot en met 26: 3 x cultuurpakket
De Standaard is dé cultuurkrant van Vlaanderen. Muziek, theater, dans, mode, literatuur en media: De Standaard
brengt nieuws dat u telkens verrast en inspireert.
Als partner van een pak culturele organisaties schenkt De Standaard aan 12 teams elk drie cultuurpakketten
met o.a. concertcheques, een kaartje voor een theatervoorstelling, een entreetje voor een museum, …
GOODIEBAGS
Voor elke deelnemer aan de liveronde wordt er een goodiebag voorzien.
4.4 Aanduiding van de winnaars van de prijzen
In geval van een ex aequo, worden de winnaars bepaald door een schiftingsvraag. Indien er nadien nog steeds
sprake is van een ex aequo, wordt er gekeken naar een tweede schiftingsvraag. De toegekende prijs is niet
omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.
De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de finale op zaterdag 26 maart 2016. De Standaard vraagt aan de
winnaars hun gegevens op te geven zoals opgesomd op de registratiepagina van
www.destandaard.be/grootstelicht, om de praktische afhandeling mogelijk te maken. Prijzen worden afgehaald
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
voor 30 april 2016 bij Mediahuis NV (A. Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden). Prijzen die na deze datum niet
werden afgehaald vervallen en worden terug eigendom van Mediahuis.
Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het gaat om een prijs
op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet
toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen.
De Standaard is niet aansprakelijk voor het eventuele in gebreke blijven van de partners om de prijs te
overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.
5. PRIVACY
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis N.V. te 2050
Antwerpen, Katwilgweg 2. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. Deelnemers
hebben steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van deze gegevens of aanpassing van de
nieuwsbrieven die u van ons ontvangt. Dit kan via de registratiefiche (toegankelijk op onze website) of via een email naar [email protected]. U kan zich ook op elk moment uitschrijven op onze nieuwsbrieven via de link
in onze mails.
De privacy-policy van De Standaard kan teruggevonden worden op www.mediahuis.be/privacy-policy.
Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en
hun identificatie als winnaar.
Elke deelnemer kan uitdrukkelijk aangeven om gebruik te maken van het aangeboden digitaal toegangsrecht om
twee weken lang (bij aanvang van registratie) gratis De Standaard digitaal te consumeren. Het volledig invullen
van het profiel (en dus het bekomen van 100 extra bonuspunten) impliceert dat Mediahuis deze data kan
inzetten om de deelnemer een commercieel voorstel aan te bieden voor De Standaard en/of haar partners, op
voorwaarde dat de deelnemer bij aanvang de daarvoor bestemde optins geactiveerd heeft.
Het Grootste Licht – Concept © De Standaard – Mediahuis 2016
Download