Betreft - Turncentrum Sportstad Heerenveen

advertisement
Aanmelding CLUBTRAINING seizoen 2014 - 2015
Onderstaande gymnastiek / turnvereniging meldt zich hierbij aan voor deelname aan de TSHCLUBTRAININGEN voor seizoen 2014 – 2015.
Clubnaam:
Secretariaat of Dhr. / mevr.:
Technische leiding:
Adres:
PC en Woonplaats
E-mail adres:
Telefoon:
Verantwoordelijk trainer
(-ster):
E-mailadres:
Telefoon / mobiel:
Aanmelding voor: Voorkeur starttijdstip:
9 uur
11 uur
13 uur
Let op: de organisatie plant eerst de blokken 9 en 11 uur vol
Aantal
oefenonderdelen
Let op: er kunnen maximaal 10 sporters per trainingsonderdeel meedoen
Aantal Dames en/of
Heren:
Aantal trainingen in
seizoen:
10x
20x
In overleg meerdere
trainingen mogelijk
Enkele opmerkingen en mogelijkheden t.a.v. de organisatie:
 Er kan een trainer(-ster) ingehuurd worden via de TSH als vaste begeleider van de groep
of als vervangster, met de volgende voorwaarden:
 Kosten hiervoor zijn € 12,50 per trainingsblok
 Minimaal 2 weken voor de training moet TSH verzoek krijgen.
 TIP: Combineer de inschrijving met een collega club, als de groep te groot is of te klein
om op het juiste aantal te halen. BV. Club A met 14 sporters samen met club B. met 5 of
6 sporters en elk naar aantallen onderling verrekenen in kosten.
 TIP: Combineer het inhuren van een TSH trainer(-ster) voor kleine groepen in 1
oefensituatie
 TIP: Combineer clubleiding met collega clubs om groepsleiding te garanderen.
Let op:
AANMELDEN ALLEEN VIA E-MAIL: [email protected]
ORGANISATIE CLUBTRAININGEN TSH 2014-2015 NIEUWE OPZET:
Trainingsdag:
Accommodatie:
Organisatie:
Doelgroep:
Inschrijving door:





Training organisatie:





Oefenonderdelen:
Trainingsprogramma:



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


TSH begeleiding:




Planning:






Zaterdag
Epke Zonderland turncentrum - Sportstad Heerenveen
TSH management en technisch kader
Turners en turnsters die trainen voor een KNGU wedstrijdprogramma
KNGU aangesloten turnclubs en verengingen met gekwalificeerd technisch
kader (KNGU licentie)
TRAININGSBLOKKEN van 2 uur met 4 OEFENONDERDELEN
10 minuten warming up algemeen
4 ronden van 25 minuten per OEFENONDERDEEL (trainingssituatie)
10 minuten totaal voor o.a. fysiek / doorwisseltijd / afsluiting / etc.
Er wordt door gewisseld per oefenonderdeel en elke training schuift de
“start” 1 situatie op, zodat een juiste verdeling ontstaat voor de clubs.
De clubtrainer is verantwoordelijk voor de training van de eigen groep
Er zitten maximaal 10 sporters in een groep per oefenonderdeel
Er kunnen maximaal 60 sporters in 1 trainingsblok van 2 uur meedoen
Oefenonderdeel: Sprong 2x met valkuil + valkuiltrampoline (dames/heren)
Oefenonderdeel Vrijeoefening + tumbling met valkuil (dames / heren)
Oefenonderdeel dames Brug ongelijk + valkuil
Oefenonderdeel dames evenwichtsbalk
Oefenonderdeel heren rekstok + valkuil situatie
Oefenonderdeel heren brug + valkuil situatie
Oefenonderdeel heren voltige
Oefenonderdeel heren ringen + valkuil situatie
Oefenonderdeel trampolinespringen (specifieke training)
Inhoud van de training wordt door de clubtrainer bepaald en voorbereid
voor eigen sporter of groep
Oefeninhoud is in principe gericht op de KNGU wedstrijdoefenstof die bij
het niveau van de groep past
TSH hoofdtrainer is eindverantwoordelijke leiding voor de organisatie en
zorgt voor de coördinatie in de trainingen.
TSH begeleiding ondersteunt clubtrainers technisch en methodisch
TSH kan op verzoek en in overleg voor training assistent zorgen.
CIOS en/of ander sportstudenten zijn mogelijk als assistent van de
clubtrainers bij de training (ook voor stage)
Clubs bij TSH inschrijven t/m oktober 2014
Inschrijven per TRAININGSBLOK van 2 uur.
1, 2 of meer blokken afhankelijk van de grootte van de groep = maximaal
10 sporters per OEFENONDERDEEL.
Er kan voor worden ingeschreven voor 20 of 10 trainingen
De al bestaande groep voor de TSH clubtrainingen hebben de eerste
training vanaf 5 september ‘14 en de laatst is op 5 juli ’15 gepland
In de schoolvakanties wordt niet getraind als dat past in het tijdsplan,
Kosten en andere bijzonderheden
Kostenplaatje:



Tarieven:
Betalingen:




“Aanbiedingen” voor
clubs en sporters
CLUBTRAININGEN:

(Nader in te vullen in
overleg met TSH)

Heerenveen, Juni 2014
Clubs betalen TSH per TRAININGSBLOK van 2 uur
Afhankelijk van het totaal aantal Trainingsblokken per seizoen en het
tarief per blok wordt een factuur opgesteld en afgerekend met de club.
Clubs beslissen zelf of ze de kosten met hun sporters en/of
partnerclubs verrekenen en handelen dit intern af.
Bij 20 x trainen = € 60,= per trainingsblok van 2 uur (€ 6,00 p.p)
Bij 10 x trainen = € 62,50 per trainingsblok van 2 uur (€ 6,25 p.p)
TSH stuurt de clubs een factuur op basis van het totaal aantal
TRAININGSBLOKKEN waarvoor het seizoen is ingeschreven.
Er wordt 50% van die factuur vooruit betaald per oktober 2013 en 50%
per februari 2014
Voor clubs die 30x & 20x trainen:
o 25 % korting op huur Sportstad turnhal in schoolvakanties
o 1x 50% korting op 2 uur turnhalhuur voor een “turn/gymfestijn”
met de club.
o Korting voor sporters bij TSH TURNVAKANTIEKAMPEN
o Korting op toegangskaarten Internationaal SIDIJKTOERNOOI
Voor clubs die 10x trainen:
o 10 % korting op huur turnhal in schoolvakanties
o 1x 25 % korting op 2 uur turnhalhuur voor een
“turn/gymfestijn” met de club.
o Korting voor sporters bij TSH TURNVAKANTIEKAMPEN
o Korting op toegangskaarten Internationaal SIDIJKTOERNOOI
Download