Voorbereiding toets thema 8: Hei, hallo!

advertisement
Naam:
1
Voorbereiding toets thema 8: Hei, hallo!
A) DIT MOET IK KENNEN = gesloten toets
1) Ik ken deze woorden. Ik weet wat ze betekenen. Verbind het woord met
de juiste betekenis.
1
2
3
4
Woord
Betekenis
Communiceren
Ontvanger
Zender
Boodschap
Daar komt het geluid vandaan.
Boodschappen versturen en ontvangen.
Degene die de boodschap krijgt.
Hier komen de trillingen binnen en daar worden ze
omgezet in signalen en verstuurd naar de
hersenen.
De inhoud die verstuurt en ontvangen wordt
Degene die de boodschap verstuurt.
Buitenkant van je oor, daar worden geluiden
opgevangen.
Zet geluid om in trillingen, dan worden ze naar het
binnenoor gestuurd.
5 Geluidsbron
6 Trommelvlies
7 Oorschelp
8 Binnenoor
2) Ik ken de delen van een telefoon/gsm en kan ze aanduiden op een foto
Duid de delen aan: Tip: kijk in je bronnenboek p. 103 en 107
1
2
3
4
5
6
7
Hoorn
Luidspreker
Microfoon
Scherm
Toetsenbord
Batterij
simkaart
Voorbereiding WO: Hei, hallo!
Naam:
2
3) Ik ken de delen van een microfoon en kan ze aanduiden op een foto
Schrijf de delen erbij:
Snoer- windkap – batterij - aan-en uitknop
Tip: kijk in je werkkattern p 5
4) Ik weet hoe het werkt!
Tip: kijk in je werkkattern p 6 en 7
Wat doet het? Kleur wat klopt.
 maakt van een signaal een geluid
microfoon
luidspreker
 maakt van een geluid een signaal
microfoon
luidspreker
5) Ik weet dat… vul in!
Tip: kijk in je werkkattern p 8 en je bronnenboek p 105
In 1878 vond …………………………………. de telefoon uit.
Dat was in de………………………………. eeuw.
In de auto kan je de weg met een ………………………. volgen.
Vroeger hadden de telefoons een ……………………………………. .
6) Ik weet dat ………………………………………………… het telefoonnummer is waar ik
één van mijn ouders kan bereiken!
Voorbereiding WO: Hei, hallo!
Naam:
3
B) DIT MOET IK KUNNEN = open toets = je mag je boeken
gebruiken
7) Ik kan herkennen wanneer een geluid schadelijk is voor mijn gehoor. Ik
weet wat ik dan moet doen!
Kijk in je bronnenboek op p. 199 en in je werkkattern op p 3
Geef drie situaties waar je weet dat het te luid kan zijn:
1 …………………………………………………………………………………………………………………..
2 …………………………………………………………………………………………………………………..
3 …………………………………………………………………………………………………………………..
Geef 2 tips wat je zelf kan doen!
1 …………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………..
8) Ik kan stapjes ordenen hoe een draadloze gsm werkt.
Nummer van 1 tot 6
Een zendmast stuurt een signaal naar de gsm van de ontvanger
De ontvanger krijgt een signaal op zijn gsm.
Mijn signaal gaat van de ene mast naar de andere.
Ik bel iemand op of stuur een bericht.
De ontvanger beluistert of bekijkt mijn boodschap.
Een zendmast pikt mijn signaal op.
Voorbereiding WO: Hei, hallo!
Naam:
4
9) Ik herken toestellen met een luidspreker of microfoon. Ik kan aanduiden
waar ze zitten.
Trek een kruis welke voorwerpen geen luidspreker/microfoon hebben.
Duid bij de andere aan met een M of L waar de luidsprekers en
microfoons zitten.
Kijk in je werkkattern op p. 4 en 6
10) Ik kan herkennen wanneer en met wie het veilig is om te chatten
Kijk in je werkkattern op p. 14
Vertel zelf een situatie waar het veilig is en en situatie waar het niet
veilig is!
Veilig 
Onveilig 
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Voorbereiding WO: Hei, hallo!
Naam:
5
1) Ik kan een proefje over geluid uitvoeren. Jullie hebben al enkele malen
lesjes techniek en proefjes samen uitgevoerd.
Denk aan hoe geluid overgebracht wordt!
Doen
Neem zachtjes je keel vast tussen je duim en je wijsvinger. Zeg
stilletjes enkele woorden.
Beschrijven
Beschrijf met enkele woorden wat je voelt?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Denken - begrijpen
Waaraan doet dit je denken?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Veel succes met de
toets!!
Voorbereiding WO: Hei, hallo!
Download