PowerPoint-presentatie

advertisement
Hartelijk welkom
bij deze Bijbelstudieserie.
Thema:
“Met Christus gekruisigd”
De mensheid heeft twee problemen:
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
1. De Heere Jezus is vóór ons gestorven
Jesaja 53:6b  profetisch
Johannes 1:29  vervulling
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
1. De Heere Jezus is vóór ons gestorven
• zonden vergeven
Jesaja 53:6b  profetisch
• vrij toegang tot de
Johannes 1:29  vervulling
Vader!
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
1. De Heere Jezus is vóór ons gestorven
• zonden vergeven
Jesaja 53:6b  profetisch
• vrij toegang tot de
Johannes 1:29  vervulling
Vader!
2. Een christen is ook met Hem gestorven
De mensheid heeft twee problemen:
1. Een mens doet zonden (in woorden, gedachten, nalatigheden)
2. Een mens heeft een zondige aard/natuur (zijn/haar hart, de bron
deugt niet)
De mensheid ontving de oplossing voor beide problemen in één
Persoon:
1. De Heere Jezus is vóór ons gestorven
• zonden vergeven
Jesaja 53:6b  profetisch
• vrij toegang tot de
Johannes 1:29  vervulling
Vader!
2. Een christen is ook met Hem gestorven
• de machine / het
organisme van de
zonde is werkeloos!
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Dit noemen wij ook wel de tweevoudige boodschap van het kruis:
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Dit noemen wij ook wel de tweevoudige boodschap van het kruis:
* Door eenvoudig te geloven in Jezus ben je één plant met
Hem geworden.
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Dit noemen wij ook wel de tweevoudige boodschap van het kruis:
 Door eenvoudig te geloven in Jezus ben je één plant met
Hem geworden.
 Wat met Jezus is gebeurd, is dus ook met een christen gebeurd.
Voor een christen gelden dus twee
fundamentele geestelijke feiten:
Dit noemen wij ook wel de tweevoudige boodschap van het kruis:
 Door eenvoudig te geloven in Jezus ben je één plant met
Hem geworden.
 Wat met Jezus is gebeurd, is dus ook met een christen gebeurd.
Waarom is de tweevoudige boodschap van het kruis zo belangrijk?
Waarom is de tweevoudige boodschap van het kruis zo belangrijk?
1. De zondeschuld moest door Iemand betaald worden!
Waarom is de tweevoudige boodschap van het kruis zo belangrijk?
1. De zondeschuld moest door Iemand betaald worden!
2. De bron van de zonde moest uitgeschakeld worden!
Waarom is de tweevoudige boodschap van het kruis zo belangrijk?
1. De zondeschuld moest door Iemand betaald worden!
2. De bron van de zonde moest uitgeschakeld worden!
Dit laatste is een blinde vlek in het leven van veel christenen.
Gevolg? Veel christenen worstelen hun leven lang met zonden…
Een christen is met Christus gestorven.
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
* De sterfdag van de christen!
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
* De sterfdag van de christen!
2.
Als de Bijbel spreekt over sterven dan brengt dat leven voort
(1 Kor. 15:36)
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
* De sterfdag van de christen!
2.
Als de Bijbel spreekt over sterven dan brengt dat leven voort
(1 Kor. 15:36)
* Psalm 22:7
 Worm
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
* De sterfdag van de christen!
2.
Als de Bijbel spreekt over sterven dan brengt dat leven voort
(1 Kor. 15:36)
* Psalm 22:7
* Jesaja 53:10
 Worm
 Zaad
Een christen is met Christus gestorven.
1.
De boodschap/de prediking van het kruis bepaalt
ons bij twee sterfdagen:
* De sterfdag van de Heere Jezus!
* De sterfdag van de christen!
2.
Als de Bijbel spreekt over sterven dan brengt dat leven voort
(1 Kor. 15:36)
* Psalm 22:7
* Jesaja 53:10
* Johannes 12:24-25
 Worm
 Zaad
 Tarwekorrel
Een christen is met Christus gestorven.
3.
Wat betekent het gekruisigd zijn concreet
voor de praktijk van ons leven?
Een christen is met Christus gestorven.
3.
Wat betekent het gekruisigd zijn concreet
voor de praktijk van ons leven?
Romeinen 6:5-6
Ik ben geen slaaf meer van de zonde!
Een christen is met Christus gestorven.
3.
Wat betekent het gekruisigd zijn concreet
voor de praktijk van ons leven?
Romeinen 6:5-6
Ik ben geen slaaf meer van de zonde!
Kolossenzen 3:3-5
Ik ben gestorven (…) Dood dan uw leden!
Een christen is met Christus gestorven.
3.
Wat betekent het gekruisigd zijn concreet
voor de praktijk van ons leven?
Romeinen 6:5-6
Ik ben geen slaaf meer van de zonde!
Kolossenzen 3:3-5
Ik ben gestorven (…) Dood dan uw leden!
Galaten 2:20-21
Ik leef niet meer, maar Christus
in mij!
Een christen is met Christus gestorven.
3.
Wat betekent het gekruisigd zijn concreet
voor de praktijk van ons leven?
Romeinen 6:5-6
Ik ben geen slaaf meer van de zonde!
Kolossenzen 3:3-5
Ik ben gestorven (…) Dood dan uw leden!
Galaten 2:20-21
Ik leef niet meer, maar Christus
in mij!
Galaten 2:20
Zonden
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
2. Het lichaam van de zonden is teniet gedaan / buiten
werking gesteld
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
2. Het lichaam van de zonden is teniet gedaan / buiten
werking gesteld
3. De zonde heeft geen heerschappij meer!  in ons “eertijds” wel!
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
2. Het lichaam van de zonden is teniet gedaan / buiten
werking gesteld
3. De zonde heeft geen heerschappij meer!  in ons “eertijds” wel!
4. De machine / het mechanisme van de zonde is werkeloos gemaakt, is teniet gedaan.
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
2. Het lichaam van de zonden is teniet gedaan / buiten
werking gesteld
3. De zonde heeft geen heerschappij meer!  in ons “eertijds” wel!
4. De machine / het mechanisme van de zonde is werkeloos gemaakt, is teniet gedaan.
5. In de oude mens regeerde ik  In de nieuwe mens regeert JEZUS!
Wat is er op de geestelijke sterfdag
van de christen gebeurd?
1. Onze oude mens is gestorven  ons “eertijds” wat
geregeerd werd door zonden!
2. Het lichaam van de zonden is teniet gedaan / buiten
werking gesteld
3. De zonde heeft geen heerschappij meer!  in ons “eertijds” wel!
4. De machine / het mechanisme van de zonde is werkeloos gemaakt, is teniet gedaan.
5. In de oude mens regeerde ik  In de nieuwe mens regeert JEZUS!
6. De kracht van de oude mens is de zonde  De kracht van de nieuwe mens is JEZUS!
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
- materialisme, liefdeloosheid
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
- materialisme, liefdeloosheid
- ongeduld, onvriendelijkheid, ongeloof
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
- materialisme, liefdeloosheid
- ongeduld, onvriendelijkheid, ongeloof
- je zelf niet kunnen beheersen
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
- materialisme, liefdeloosheid
- ongeduld, onvriendelijkheid, ongeloof
- je zelf niet kunnen beheersen
- etc. etc. etc.
Het kruis staat dus niet alleen voor vergeving,
maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven!
- negatieve gedachten, verslavingen,
haat en bitterheid
- egoïsme, elke vorm van disharmonie,
trots en hoogmoed
- materialisme, liefdeloosheid
- ongeduld, onvriendelijkheid, ongeloof
- je zelf niet kunnen beheersen
- etc. etc. etc.
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Romeinen 6:11
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Romeinen 6:11
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor
de zonde, maar levend voor God in Christus
Jezus, onze Heere.
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Romeinen 6:11
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor
de zonde, maar levend voor God in Christus
Jezus, onze Heere.
• Erkennen
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Romeinen 6:11
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor
de zonde, maar levend voor God in Christus
Jezus, onze Heere.
• Erkennen
• Belijden
Wat te doen als deze zonden – bij u als kind van
God – weer opkomen in uw leven?
Romeinen 6:11
Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor
de zonde, maar levend voor God in Christus
Jezus, onze Heere.
• Erkennen
• Belijden
• Vergeving aanvaarden
Ten slotte
Download