Windenergie in Apeldoorn, wat kost het en wat levert het op: Op te

advertisement
Windenergie in Apeldoorn, wat kost het en wat levert het op:
Op te stellen vermogen 14 MW in Apeldoorn (Ecofactorij. Vijf molens. 4x3 MW
1x2 MW)
Kosten park € 19.200.000,Jaaropbrengst in kWh: 14.000 kWh x 365 x 24 x 0,98 x 0,20 = 24.037.440
kWh
(opgesteld vermogen x dagen van het jaar x uren van de dag x effectieve tijd in
productie x windrendement van het opgesteld vermogen in deze omgeving)
Rente ggv 5%= € 480.000
Afschrijving 20 jaar.
Onderhoud 1-10jaar 3,8% 11-20jr 5,2%
Rente € 480.000,- per jaar
Afschrijving € 960.000,- per jaar
Onderhoud 1-10jaar € 729600,- per jaar
Onderhoud 11-20jaar € 998400,- per jaar
Kosten jaar 1 tm 10 € 2.169.600,- per jaar
Kosten per kWh circa 9 cent per kWh. Eerste 10 jaren van productie.
Kosten jaar 11 tm 20 € 2.438.400,- per jaar
Kosten per kWh circa 10 cent per kWh. Tweede 10 jaren van productie.
De consumentenprijs per kWh is op dit moment 23 tot 25 cent.
Conclusie: windenergie in Apeldoorn door de plaatsing van grote molens
biedt een economisch zeer aantrekkelijke bijdrage aan onze
duurzaamheidambities.
INSPREKER MET ALTERNATIEF PLAN: (Dhr. Pronk)
De heer Pronk bracht als inspreker tijdens de Politieke Markt (december 2009)
de zogenaamde Eightwind ter sprake als een geweldig alternatief voor de grote
molens. Hieronder staan gegevens over de Eightwind. De conclusie dat de
Eightwind een serieus alternatief zou kunnen zijn valt niet te trekken uit de ter
beschikking staande gegevens.
Eightwind (Ontwikkelingen al vanaf 2006, nog steeds niet gereed.)
Hoeveel de Eigthwind van 5kW per jaar oplevert is niet bekend. De
verwachting is dat de turbine van 1kW jaarlijks 4000 kWh elektriciteit
kan opwekken. Hoeveel deze kost is niet bekend. Aangezien deze
turbine minder vermogen heeft dan die van 5 kW zal aankoopprijs
waarschijnlijk veel lager zijn dan 25.000 euro. Wanneer er toch
uitgegaan wordt van 25.000 euro en een jaarlijkse opwekking van
4000 kWh, komt de prijs per kWh uit op: 25.000 / 20 jaar = 1.250 euro
/ 4000 kWh = 31,25 cent. De werkelijke prijs zal zeer waarschijnlijk
een stuk lager liggen.
Om dezelfde hoeveelheid stroom te leveren als de 5 grote windturbines zijn 6000
exemplaren van de Eightwind 1kWh nodig.
- hoogte 3,5 meter
- breedte 2,30 meter
- lengte 3 meter
- hoogte paal 5 meter
De molen van Polysolar.nl met een hoogte van 30 meter levert per jaar 181.000
kWh. Om evenveel energie te winnen als met de 5 grote molens zijn er 132 van
nodig.
Streefmaten
XP 150
totale hoogte gewicht hoogte kast breedte kast
diepte kast
KW
m
kg
m
m
m
150,00
30,00
7.300
8,50
5,10
6,50
Conclusie: de Eightwind heeft een enorme impact op de ruimtelijke
kwaliteit. (Toevoeging van een cordon van 6000 turbines rond
Apeldoorn.) Het economisch perspectief van de Eightwind is nog op geen
stukken na te vergelijken met dat van de grote molens. Het is ook zeer
onzeker wanneer de Eightwind in voldoende aantallen geproduceerd zal
worden. Ook de molen van Polysolar biedt niet de door de heer Pronk
geschetste voordelen. (De molen van Polysolar heeft veel gelijkenis met
de Eightwind.)
Download