Bouwen van een energieneutrale sportaccommodatie in eigen

advertisement
Sportsymposium ‘De toekomst van de sportvereniging’
Voorbeelden en ervaringen uit de praktijk
André Bus & Hendrik Jan Gorter,
Duurzaam Verenigen / F.C. Oldemarkt
Duurzame ontwikkeling:
Een ontwikkeling die kan voorzien in de
behoeften van de huidige generaties
zonder die van de toekomstige
generaties in gevaar te brengen.
Commission Brundtland: Our common future 1987
Sport duurzaam organiseren
vraagt om een goede balans tussen:
Stichting Duurzaam Verenigen (2014)
Doel
Op een creatieve en innovatieve wijze- sportverenigingen
ondersteunen met het verduurzamen van de organisatie
en de accommodatie.
Speerpunten
-
Duurzaamheid hoog op de agenda krijgen
-
Stimuleren sociale, technologische en groene innovaties voor
sportverenigingen op een verantwoorde wijze;
-
Verbinden van vraag en aanbod tussen verenigingen & experts;
-
Delen van informatie, kennis en ervaringen
-
Bijdragen aan en initiëren van onderzoek
Routekaart Duurzaam Verenigen: praktische hulpmiddelen
1. Quickscan
2. Checklist
3. Energiescan
4. Menukaart
5. Voorbeelden
6. Factsheets
7. Financiering
8. Quick wins
9. Tips
10. Vraag & antwoord
Presentaties
Expertnetwerk
Maatwerk advies
Brede benadering: duurzame vereniging
-
Energieopwekking
Isolering
Afval
Apparatuur
Monitoring
Terrein
Vervoer
Voeding en gezondheid
Financiering
Betrokkenheid
Vrijwilligers
V.V. Wolfaartsdijk
4D-boarding: 2.000 Kwh per jaar.
• VV Berkum
• 40% besparing op benodigde energie voor warm water
• 156 zonnepanelen
• 35.000 kwh van 60.000 kwh zelf opgewekt
• Wat levert de zon op?
http://unica.solarlog-web.nl/4707.html?
•
•
•
•
•
Gratis energiecheck en advies door sponsorpartner Liander;
Financiering 24 zonnepanelen door crowdfunding;
Gemiddelde jaaropbrengst zonnepanelen: 5.500 kWh;
Besparing 35.000 kwh p/j door LED verlichting in tennishal;
Besparing van € 1.700 per jaar door LED verlichting in kantine;
Gezonde voeding
Naast witte broodjes ook bruine broodjes;
Een broodje gezond;
Soep van de dag;
Vers fruit (gratis of voor weinig geld);
Water op ooghoogte;
Gezondere snacks;
Vloeibaar frituurvet ipv vast frituurvet
Frituur later aan;
Onderzoek energiesituatie
Buitensportaccommodaties 2012
On-line vragenlijst onder 600 amateur sport verenigingen
Ledenaantal
Eigenaar accommodatie
Oppervlakte en leeftijd
accommodatie
Kwaliteit van de isolatie
Gepland beheer/onderhoud
Energieverbruik in KWh, M3 gas
en Euro’s
Installatie voor verwarming en
warm water
Energiebeleid
Interesse in project
Respons
124 verenigingen
Voetbal 40 %
Korfbal, 20 %
Kaatsen 15 %
Tennis 15 %
Rest
(10%)
58 alles beantwoord
Eigenaar Kleedaccommodatie
Verenigingen 50%
Stichting 25%
Gemeente of een andere
juridische constructie 25 %
Samenvattend
•Van de accommodaties is
– de meerderheid geprivatiseerd (vereniging/stichting/anders)
– 50 % slecht tot matig geïsoleerd
– 10% toe aan nieuwbouw
– 40% binnen 5-10 jaar toe aan groot onderhoud
•Verenigingen
– Betalen gemiddeld per jaar ’7000 euro aan energie
– 23 % geeft > 10% van de jaarbegroting uit aan energie
– Slechts 10% Beschikt over een energiescan
– 50% koopt groene stroom in.
– 1 vereniging produceert groene energie
– 50 % wil actief kijken naar energieverbruik
2015 Onderzoek provincie Gelderland
naar besparingspotentieel van energieverbruik voor sportaccommodaties.
Tabel 1 Kentallen energieverbruik uitgedrukt in m2 vloeroppervlak per jaar
Sport
Gas
m³
m²
Gas
Totaal m³/m2
N
El.
kWh
m²
Totaal
41.743
3.623
11
10
139.620
4.063
34
147
507.568
53.701
9
147
4.120.526
53.701
77
Voetbal
26
339.062
16.950
20
26
1.156.821
16.950
68
Hockey
1
3.700
575
6
1
75.500
575
Atletiek
Tennis
N
9
El.
kWh/m²
131
Schatting uitgaven voor gas en elektriciteit:
Voor vier geselecteerde sporten uit de SAM Achterhoek (113
accommodaties): € 1.411.366
Voor alle sporten in de Achterhoek (261 accommodaties)
globaal: € 4.671.274,-.
Voor alle sporten in Gelderland voor alle sportaccommodaties
(1908) erg globaal: € 23.234.599.
Tabel 3
Overzicht geschat huidig verbruik en realistisch besparingspotentieel
op basis van maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.
n
Huidig
Kwh
Huidig
m³ gas
Huidige
Kosten
Euro’s
Maatreg. Maatreg. Totaal
kWh < 5jr Gas < 5 jr Besparing
besparing besparing Euro’s
113
5.556.328
1.353.827
1.411.366
777.886
223.381
Achterhoek
4 sporten
626
29.608.807
6.687.927
7.222.330
4.145.233
1.103.508
1.187.262
Gelderland
Totaal
1.90
8
92.646.029
22.047.569
23.234.599
12.970.444
3.637.849
3.557.270
333,5
775,4
46,7
127,9
Gelderland
Totaal (TJ)
216.206
Duurzame sportverenigingen in de provincie Overijssel.
Onderzoek naar sportverenigingen die een Energiescan hebben uitgevoerd.
24 Verenigingen hebben maatregelen uit de energiescan geïmplementeerd,
7 alleen maatregelen buiten de energiescan om toegepast
3 niets gedaan.
Het gaat veelal om kleinschalige energiebesparende maatregelen!
- energiezuinige verlichting
aanwezigheidsdetectie voor verlichting
- goedkopere energieleverancier
tijdschakeling
- waterbesparende kranen en/of douchekoppen.
Enkele hebben grootschalige energiebesparende maatregelen geïmplementeerd zoals;
zonnepanelen, zonneboiler of 5 biomassa-kachel.
Overijsselse sportverenigingen zijn beperkt actief met verduurzamen van accommodaties.
Grootste knelpunt:
Financiering van de energiebesparende maatregelen!
Sportverenigingen implementeren voornamelijk
energiebesparende maatregelen die zich snel terug verdienen!
De maatregelen worden veelal door vrijwilligers bij de
sportvereniging toegepast, om kosten te besparen.
Download