Individueel procesverslag Naam: Robert van Achterberg studnr

advertisement
Individueel procesverslag
Naam: Robert van Achterberg
studnr: 00060001
groep: 1.1,2
Tutor: Okan Zor
Blok: I1
datum: 24-01-2008
Hoofdstuk 1: Inleiding
Blok I1 was begonnen. Iedereen werd opnieuw ingedeeld in groepjes, waaronder ik. Ik kwam
in een groep waarvan ik nog niemand kende. Ik was bang dat ik bij mensen in een groep
kwam die niet hun best zouden doen. De groep werd gesplits in 2 groepjes, ik zat in een
groep van 5 waarvan er 1 nooit is komen opdagen, en een ander groepslid die stopte er al
snel mee. Het blok begon dus al erg goed.
Ik had erg zin in dit blok, lekker progammeren in een voor mij nog onbekende taal. Met veel
zin heb ik alle lessen gevolgd. En aan het project gewerkt. Ik ben uiteindelijk erg blij met de
groepsleden, ondanks we maar met zijn 3-en waren, was de samenwerking erg goed en
hebben we al het werk optijd afgekregen. We hadden allemaal hetzelfde doel voor ogen.
Een goed cijfer halen en daarvoor hard werken. Het laatste is zeker gelukt, een goed cijfer
halen ,moet nog blijken.
Dit procesverslag is een onderdeel van dit project en is door elk groepslid indivueel gemaakt.
Dit verslag is gemaakt om de tutor een beter inzicht te geven op hoe alles in verlopen in het
project. Hoe de taakverdeling was, of er problemen waren en hoe ik het project heb ervaren.
Ook staat er in aan welke competenties ik heb gewerkt en wat mijn werkzaamheden waren
in het project. Ik zal ook vertellen welke problemen ik tegen kwam en hoe ik ze heb
opgelost. En ten slot mijn evaluatie over het project.
Hoofdstuk 2: Competenties
We hebben in dit blok veel geleerd over UML en Java. We leerden veel door eerst theorie te
krijgen en later praktijklessen, waarin we moesten toepassen wat we eerder geleerd
hadden. We begonnen het blok met veel (klassen)diagrammen. Zodat er eerst op papier
duidelijk gemaakt kon worden wat er gemaakt moest worden. Vanuit de
klassendiagrammen kon je weer een relationeel model maken. En daaruit kon je weer de
database aanmaken. Kortom we leerden stap voor stap hoe we een applicatie konden
ontwerpen en bouwen. Hiervoor gebruikten we progamma’s als national rose voor het UML
gedeelte, Netbeans 5.0 voor het Java gedeelte, en MySQL voor het database gedeelte.
Wat hebben we dus precies allemaal geleerd:
-Opdrachtgever interviewen, voor de eisen van het product.
-Maken van Use-case en Klassendiagrammen, usecase beschijvingen, relationeel
representatiemodellen, relationeel implementatiemodellen, en PSD’s .
-Ontwerpen van een databasesyteem.
-Een applicatie ontwerpen en bouwen met een database volgens de eisen van de
opdrachtgever.
-En vast nog veel meer.
Zoals ik al eerder schreef, had ik erg veel zin in dit blok. Ik had zelf nog nooit iets met java
gedaan. Maar wou het wel graag leren. En als ik iets leuk vind, dan gaat leren zoveel
makkelijker als iets leren wat je niet leuk vind. Daarom vond ik het niet moeilijk om elke les
optijd te komen. En het huiswerk thuis te maken. En dat komt niet vaak voor bij mij. Bij Uml
was het iets minder, veel stof heb ik vorig jaar al gehad. Dus het was aan het begin nogal
saai, toch vond ik het nog wel nodig om elke les te volgen. Omdat ik het niet voor niets vorig
jaar niet had gehaald. Dingen die ik zou willen verbeteren zijn: Bij UML meer tijd aan de
weekopdrachten te besteden.
Hoofdstuk 3: Werkwijze
Aan het begin hoefde er nog niet veel gemaakt te worden, alleen wat rapporten. Het
daadwerkelijke programmeren kwam pas nadat we weken les hebben gekregen in UML en
Java.
Eén van de eerste rapporten is het inceptionrapport. Daarin kwam het plan van aanpak, het
use-case diagram en de bijbehorende usecasebeschrijvingen. Die laatste werden gewoon
verdeeld onder de groepsleden. Erg veel groepsleden hadden we niet, dus ieder moest er
wat meer maken. Ik kon die gewoon goed maken, want die hadden we in de les vaak genoeg
gemaakt. Alleen bleken ze later niet helemaal goed te zijn, dus zijn ze later nog aangepast.
Daarna kwam het Elaborationrapport, het was mijn taak om een klassendiagram te maken.
Omdat ik die bij de tussentoets er goed had gemaakt. Terwijl ik die maakte, begon een
ander groepslid aan de GUI, en toen ik mijn klassendiagram afhad kon een ander groepslid
weer een relationeel representatiemodel maken van het klassendiagram. Alleen bleek later
mijn klassendiagram niet helemaal goed te zijn, tenminste niet goed genoeg. Ik had het
klassendiagram zo simpel mogelijk gemaakt, ik wou het niet ingewikkelder maken als nodig
was. Maar zonder een extra tabel kon de applicatie anders geen bepaalde bewerkingen
uitvoeren. Maar toen we er met zijn allen naar hebben gekeken zagen we wel wat er miste
en heeft een groepslid het later nog kunnen verbeteren.
Na alle rapporten, UML en Java lessen kon het echte werk beginnen. We hadden nu alles
geleerd om een applicatie te maken. Van een use-case diagram tot Gui tot bewerkingen
uitvoeren op de database. We hadden (dachten we) 2 ½ week om de applicatie te maken.
Dit bleek later 1 ½ week te zijn, waardoor we erg hard moesten werken. De GUI had een
groepslid al gemaakt, alleen vond ik die lelijk. En ik was niet de enige. Daardoor besloten we
dat er een nieuwe gemaakt moest worden. Omdat we gezamelijk achter 1 laptop werkte (die
van mij) was ik degene die de gui ontwierp en maakte. Ons planning was om elke dag van
10uur tot 4 uur op school te zitten, en gezamelijk aan het project te werken. Omdat de
laptop van een groepslid kapot ging, en er op de laptop van het ander groepslid geen mysql
stond hadden we besloten met zijn 3-en achter mijn laptop te zitten. En gezamelijk gingen
progammeren/ontwerpen. Dit ging aardig goed, iedereen had zijn iedeëen. Ik had al snel
door dat we dit niet zouden redden met het aantal werk wat we hadden. We kwamen op
school al een heel end, maar er was nog zoveel werk. En omdat de andere niet thuis verder
konden werken aan het product ben ik thuis elke avond tot soms nog in de kleine uurtjes
verder gegaan met het progammeren. Zodat we nog op schema liepen.
Gelukkig was begin de laatste week één laptop weer gemaakt, zodat we met twee laptops
op school konden gaan werken. Zo kregen we op school weer een hoop werk af. Tijdens het
programmeren liepen we wel tegen een hoop problemen aan. Daarvoor maakte we dan zo
snel mogelijk een afspraak met onze technische expert. Alleen was het jammer dat die maar
2 dagen per week beschikbaar was. Waardoor we met een paar dingen niet verder konden
gaan. Omdat die dingen wel noodzakelijk waren om verder te werken, ben ik thuis veel gaan
nadenken en heb ik zelf geprobeerd de progammeer problemen optelossen. Mischien niet
op de handigste manier, maar wel zodat het werkte, en we de volgende dag weer verder
konden werken aan het project. De laatste dagen was er nog erg veel werk, meer als we
dachten. Daardoor was ik genoodzaakt na de vele uren op school ook thuis nog verder te
werken aan het project, wat ik dan ook heb gedaan. Terwijl de andere groepsleden werkte
aan de documentatie.
Toen de deadline aanbrak werd al het werk rondgemailt en gecontroleerd door de andere
groepsleden. Het product moest nog uitgebreid getest worden, en dat is nog in de kleine
uurtjes door iedereen gedaan, en een groepslid heeft er een mooi rapport van gemaakt.
Voordat de applicatie helemaal afwas, moesten er nog veel programmeer
(schoonheids)foutjes opgelost worden. Ook dit was een helehoop werk, en hebben de 2
andere groepsleden gedaan. Het product is mooier geworden dan dat we eerder hadden
voorgesteld. We wouden nog wat meer extra dingen in de applicatie inbouwen. Alleen
hadden we daar niet genoeg tijd voor. Ik ben wel heel erg trots op het resultaat.
Hoofdstuk 4: Evaluatie
Ik ben tevreden over mijn werkwijze, ik denk dat ik het goed heb aangepakt door de lessen
goed te volgen waardoor ik wat kon betekenen voor mijn projectgroep. Daarom denk ik dat
ik de volgende keer weer zou werken volgens deze werkwijze.
Ook ben ik zeer tevreden over de producten die we hebben opgeleverd. De documentatie
zag er altijd goed en volledig uit. Die werden altijd met veel zorg gemaakt. Alleen was er één
ding niet goed in de documentatie, en dat was het klassendiagram. Daar moesten we verder
mee werken, waardoor we later tegen problemen aanliepen. Daarvoor werd gekozen zodat
we later zelf de fouten zouden ontdekken. Zodat we daarvan konden leren. Dit kostte wel
wat tijd omdat we problemen wouden oplossen die door het verkeerde klassendiagram niet
konden. Maar we toch dan via andere wegen probeerden op te lossen. Wat allemaal wel
veel tijd kostten.
Verder denk ik dat ons product veel sterke kanten heeft. Het is zo gemaakt dat alles erg
dynamisch is. Dingen zoals als je een sport toevoegt, dat overal waar je een sport kan kiezen,
de nieuwe sport ook meteen zichtbaar is. Zo zie je aan de voorkant van het progamma ook
niet wat er allemaal gebeurd “achter de schermen”. En het mooiste is ook gewoon dat alles
goed werkt, en het er allemaal erg mooi uitziet.
Tenslotte wil ik wat over de samenwerking van ons groep schrijven. Ik ben erg tevreden
over de samenwerking. We hebben nooit echt onenigheden gehad in de groep. Als we die
wel hadden dan kwamen er altijd wel uit. We konden het wel goed vinden met elkaar.
Kortom ik vond het een erg leuk blok, heb veel geleerd en heb het wel naar me zin gehad.
Ik ben blij met het eindproduct en hoe we tot het eindproduct zijn gekomen.
Download