Een experiment in module 004/009 Moleculaire Biologie

advertisement
Onderwijsmiddag 24 juni 2005
"Digitale toetsen en multiple choice examens: didactische hulpmiddelen en
vermindering nakijkwerk"
Een experiment in module 004/009 Moleculaire Biologie
- Michel Haring, "digitale toetsen: waarom en waarvoor"
- Natasa Brouwer, "Hoe gebruik je Blackboard als digitale toetsomgeving"
- Michel Haring, "ervaring met de kennistoets Moleculaire Biologie in
module 004/009" en"ontwerpen en gebruiken van een multiple choice
examen in module 004/009"
- Leendert van Gastel, "Kwaliteitscontrole multiple choice examen"
- Michel Haring, "gebruik van toetsen in leerlijnen, een toepassing voor het
biologieonderwijs?"
- Discussie
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Digitale toetsen: waarom en waarvoor?
Waarvoor?
Thuis
Studietoetsen : oefening voor studenten
Kennistoetsen: evaluatie kennis niveau
Practicumtoetsen: test opgedane praktische kennis
Tentamens: test opgedane theoretische kennis
Universiteit
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Digitale toetsen: waarom en waarvoor?
Waarom?
Snelle evaluatie resultaten
Toegankelijkheid voor studenten
Flexibiliteit vragen
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Pilot kennistoets module 004/009
Doel: peilen kennisniveau studenten naar
aanleiding van de college stof uit
voorgaande modules 001 en 002.
Aanpak:
•Vragen ontwikkelen aan de hand van de klappers/boeken
•Toets in Blackboard invoeren (Natasa Brouwer, AMSTEL)
•Toets door studenten (vrijwillig) laten invullen
•Digitale resulaten evalueren
•Bespreken in eerste college
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Bespreken in eerste college
Toets A: Kennistoets moleculaire biologie 2005
Average Score:
Number Of Attempts:
Number Of Graded Attempts:
009
56.1
49
49
004
59.99
77
76
Toets B: Kennistoets moleculaire biologie 2005
Average Score:
Number Of Attempts:
Number Of Graded Attempts:
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
009
66.6
25
25
004
69.7
56
56
Question 4 Matching Average Score: 3.6 point(s)
Combineer welke begrippen uit het linker rijtje bij welke begrippen uit het rechter rijtje horen:
Triplet
cDNA
recombinant DNA
tRNA
Dubbele helix
RNA polymerase
Southern blot
PCR
28.0%
20.0%
36.0%
0.0%
8.0%
8.0%
0.0%
Transcriptie factor
cDNA
recombinant DNA
tRNA
Dubbele helix
RNA polymerase
Southern blot
PCR
4.0%
8.0%
28.0%
0.0%
44.0%
0.0%
16.0%
Oligonucleotide
cDNA
recombinant DNA
tRNA
Dubbele helix
RNA polymerase
5.4% Southern blot
1.8% PCR
28.6%
0.0%
53.6%
5.4%
5.4%
Reverse Transcriptase
cDNA
recombinant DNA
tRNA
Dubbele helix
RNA polymerase
Southern blot
PCR
4.0%
12.0%
4.0%
4.0%
32.0%
32.0%
12.0%
16.1%
14.3%
5.4%
1.8%
16.1%
19.6%
26.8%
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
12.5%
7.1%
48.2%
0.0%
12.5%
14.3%
5.4%
20.0%
20.0%
0.0%
0.0%
4.0%
32.0%
24.0%
Onbekend begrip !
39.3%
1.8%
1.8%
1.8%
8.9%
26.8%
19.6%
Question 9 Matching Average Score: 6.9 point(s) 6.7
Indien uit de kern van een eukaryoot organisme mRNA wordt geisoleerd en ingebracht wordt in een
prokaryoot organismen zal er geen translatie van dit mRNA plaatsvinden.
Geef aan wat WEL en wat NIET de reden hiervoor is.
Het ingebracht mRNA wordt direct door de prokaryote cel afgebroken en kan dus niet vertaald
worden.
WEL
64.0%
55.4%
NIET
36.0%
44.6%
Omdat het mRNA uit de kern geisoleerd werd, is het niet gespliced en kan daarom niet aan de
ribosomen binden.
WEL
16.0%
30.4%
NIET
84.0%
69.6%
Het mRNA van eukaryote cellen gebruikt een andere genetische code.
WEL
28.0%
19.6%
NIET
72.0%
80.4%
Het eukaryote mRNA heeft geen prokaryote ribosoombindingssite en kan daarom niet aan het
ribosoom binden.
WEL
56.0%
60.7%
NIET
44.0%
39.3%
Onduidelijk begrip
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Resultaat kennistoets:
•Opfris moment studenten
•Inleiding en overzicht cursus onderwerpen
•Rode draad collegestof
•Aansluiting andere cursussen
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Ontwerpen en gebruiken van een
multiple choice examen in module 004/009
Doel:
Vereenvoudigen nakijkprocedure
Minder werk voor docent
Eerder uitslag voor de student
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Uitvoering:
-15 vragen multiple choice
(3 open vragen)
- Oefententamen
- Gebruik schrapkaart
- Bewerking door Elion
- Analyse resultaten
- Uitwerken
beoordelingssleutel
- Evaluatie kwaliteit
Binnen 8 dagen klaar !!
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Conclusie pilot module 004/009
Multiple choice examen goed alternatief
Snel tentamen uitslag
Minder nakijk werk
Eenvoudige evaluatie cursusresultaten
Investering in goede vragen
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Gebruik van
kennistoetsen en
multiple choice
toetsen in “leerlijnen”
Aansluiten leerstof
Coherent curriculum
Informatie docenten
Onderwijsmiddag 24 Mei 2005
Download