Onderzoek schooltijden Willibrordschool

advertisement
Onderzoek schooltijden
Willibrordschool
Januari 2017
Wat is goed voor onze kinderen?
Welkom!
Verloop van de avond
 Uitleg voortraject onderzoek
 Siebrand Konst, Flore,
 Toelichting Forte
 Hoe kan een dag eruit zien op de Willibrordschool
 Uitleg vervolgtraject
 Vragen
Uitleg voortraject
 Mei 2013: peiling wijziging schooltijden, niet voldoende draagvlak voor
wijziging
 November 2015: tevredenheidsonderzoek onder ouders
 Januari 2016: vervolgvraag onder ouders van de OB of nader onderzoek
gewenst is
 April 2016: nader onderzoek wordt ingezet
 November 2016: informatiebulletin onderzoek schooltijden
Siebrand Konst, stichting Flore
 Film Andere Tijden
 Waarom nadenken over schooltijden?
 Wat is in het belang van uw kind?
Forte
 Erica Jaasma, vestigingsmanager Forte, helaas afwezig ivm ziekte
 School wil graag samenwerken met partners waaronder ook Forte om voor
kinderen een mooi, doorlopend aanbod te bieden.
 Samenwerking loopt, ongeacht schooltijden
 Kosten naschoolse opvang
 Overgangsperiode
Een dag op de Willibrordschool, huidige
tijden
 Huidige tijden:
 Kinderen eten thuis of bij de overblijf een broodje
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
8.30 – 12.00
13.30 – 15.30
Woensdag
Gemiddeld 6 studiedagen en aantal werkmiddagen
per jaar
8.30 – 12.00
Een dag op de Willibrordschool,
5 gelijke dagen
 Kinderen gaan 5 gelijke dagen naar school. Iedere dag is hetzelfde. Er is
dus geen vrije woensdagmiddag.
 Tijdens het eten wordt aandacht besteed aan maatschappelijke
ontwikkeling, zoals maatschappelijke en geestelijke vorming.
8.30 – 14.00
Dagelijkse schooltijden
Ong. 10.00 – 10.15
Buiten spelen, aansluitend eten en
drinken
Ong. 12.00
Eten in de klas, met eigen leerkracht,
in onderbouw eventueel
lunchassistent
Ong. 12.15 – 12.45
Buiten spelen
Gemiddeld 5 studiedagen
Een dag op de Willibrordschool,
continurooster, woensdagmiddag vrij
 Kinderen gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school tot 14.30 uur. De
woensdagmiddag is nog vrij. De kinderen zijn om 12.15 uur uit.
 Tijdens het eten wordt aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkeling, zoals
maatschappelijke en geestelijke vorming.
8.30 – 14.30
Schooltijden op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
8.30 – 12.00
Schooltijd op woensdag
Ong. 10.00 – 10.15
Buiten spelen, aansluitend eten en drinken
Ong. 12.00
Eten in de klas, met eigen leerkracht, in
onderbouw eventueel lunchassistent
Ong. 12.15 – 12.45
Buiten spelen
Gemiddeld 6 studiedagen en aantal
werkmiddagen per jaar
Hoe ziet het vervolg eruit?
 Na deze avond: keuze maken voor een model, naast de huidige
schooltijden.
 Eind januari: uitslag model schooltijden, naast huidige tijden
 Februari: we nodigen u uit voor een debat
 16 en 17 Maart: stemmen in onze stemhokjes
 Criteria
 Eind maart: uitslag
 Bij wijziging, start nieuwe schooljaar 2017-2018
Vragen
Download