RETT Syndroom - WDH Breda eo

advertisement
Marisa Huizinga
AVG & Geneesheer-Directeur Amarant Groep
1
2






Neurodegeneratieve aandoening mutatie MECP2
gen Xp28
Prevalentie 1:8000 en vaker bij vrouwen
Begint met normale ontwikkeling
> knik in de ontwikkeling
Ernstig verstandelijke beperking
Gemiddelde levensduur 47 jaar
Gezondheid:
 Scoliose
 Epilepsie
 Ademhaling
 Voeding
3
4




Erfelijke ziekte: autosomaal dominant
chomosoom 16/9
Prevalentie 1:6000
Tumoren in huid, hersenen, longen, nieren
Medische problematiek:
◦
◦
◦
◦
Epilepsie
Verstandelijke beperking
Gedrags problematiek
Verminderde werking van de nieren.
5
6









Novo. deletie chromosoom 7 (7q11.23)
Prevalentie 1:20.000
Medische problematiek: i.v.m. afwijkingen
in het bindweefsel.
Lichte tot erstige handicap.
Cardiovasculaire proplematiek:
> Hypertensie
> Stenose
UWI
Motorische/ortopedische problematiek
Voeding problematiek
Altijd vriendelijk
7
8



Erfelijkheid: trisomie 21
Prevalentie;
Medische problematiek:
◦ Hypotonie
◦ Lichte tot ernstige verstandelijk beperking
◦ Typisch gezicht
◦ Hartafwijkingen 50%
◦ Duodenum atresie
◦ Ziekte van Hirschsprung
◦ Hypothyreoïdie
◦ LWI
◦ Zintuigen (oren, ogen)
9
◦ Leukemie
◦ Alzheimer (40-50)
Medische controles:
Jaarlijks
ECG
Bloed
ALO
Half jaarlijks
Oren cerumen
Veel aandacht aan oren en ogen via
specialistiche centra.
10


Medisch handelen.
In het kader van geneeskundige
handelingen:
◦ Verplegen
◦ Verzorgen
Vanaf 16 jaar bij wilsbekwame cliënt.
11
12





Arts mag ingrijpen bij ernstig gevaar voor
gezondheid.
Toestemming?
Wilsonbekwaam? Ter zake!
Leeftijden.
Voorwaarden:
◦ Wilsonbekwaamheid
◦ Wettelijk vertegenwoordiger stemt in met beh.
◦ Geen toestemming, mag wel bij grote nadeel en
goede hulpverleining.
13




Cliënt is wilsbekwaam tot een
hulpverlener het tegen deel heeft
aangetoond.
Ter zake.
Hulpverlener: arts, agoog, begeleiding.
Bij wilsonbekwaamheid treedt de
wettelijk vertegenwoordiger op.
14

Voor wilsonbekwame client, dus voor ter zake
beslissingen.
◦
◦
◦
◦
Curator/Mentor
Schriftelijk gemachtigde
Echtgenoot/geregistreerde partner/levens gezel
Ouder/Kind/broer/zus
15

Gedwongen opgenomen cliënten

Gevaarscriterium

Dwangbehandeling

Middelen en Maatregelen (MM)
16
17


Vrijwillig
Onvrijwillig:
◦ Art. 60
◦ IBS
◦ RM
18

Bij onvrijwillige cliënten
◦ Zorgplan
◦ MM’s
◦ Klachten recht
19


MM Nood
MM Dwang
20




Huis BOPZ aanmerking heeft
Bij onvrijwillige opname
Sprake is van gevaar
Doelmatig, proportioneel en subsidiair
21
22


Moeten worden vastgelegd in zorgplan
Mogen als de onvrijwillig opgenomen cliënt
◦ Grote risico’s voor zijn gezondheid loopt.
◦ De goede orde van het ziekenhuis op het spel staat

Voorbeelden:
◦
◦
◦
◦
Beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid
Visite
Post
Telefoon
23
24
25









Bezoek tijden.
Slaap tijden.
Tijden om te bellen.
Pauze tijden.
Besteding van vrije tijd.
Verbod tot aangaan van seksuele relaties.
Gebruik van alcohol en drugs.
Agressief gedrag.
Geluidsoverlast.
26
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards