Nieuwsbrief - SchouderCom

advertisement
Jaargang 1 nummer 10 maart 2016
Nieuwsbrief
Beste ouders / verzorgers,
De Kinderburg
Knorrenburgerlaan 2
2171 AZ Sassenheim
Tel: 0252-213113
[email protected]
www.kinderburg.nl
Deze nieuwsbrief wil ik beginnen met het welkom heten van een aantal nieuwe
leerlingen op onze school. Namens het hele team willen we Jan, Marit, Annika,
Sarah, Anouk, Kasper, Nasia Fiene en hun ouders van harte welkom heten op
de Kinderburg. Zoals u wellicht vernomen heeft uit het nieuws is er van basisschool de Rank een locatie gesloten en zullen alle kinderen verhuizen naar het
hoofdgebouw van de Rank. Een aantal van deze leerlingen heeft echter de
overstap naar onze school gemaakt. De maatregelen van het sluiten van een
school heeft veel impact op leerlingen, ouders en een team en de overstap
naar een nieuwe school is heel spannend. Wij zijn heel blij dat we een aantal
van deze kinderen een warm welkom kunnen bieden en hopen dat zij op de
Kinderburg een gezellige fijne schooltijd kunnen hebben.
Volgend schooljaar gaan we starten met een nieuwe methode voor het vak
Engels. Welke methode dit gaat worden zijn we op dit moment nog aan het
onderzoeken en uitproberen. De bedoeling is dat we vanaf de kleuters beginnen met Engels. Zodra er meer duidelijkheid is over de methode en de inhoud
van de lessen zal ik u hiervan op de hoogte brengen.
Ik heb van enkele ouders vragen ontvangen over de groepsformatie van volgend schooljaar. Deze is op dit moment nog niet rond. Zodra de groepsformatie bekend is zullen we deze voorleggen aan de medezeggenschapsraad voor
instemming. Hierna zullen we u allen hiervan op de hoogte brengen. U kunt er
vanuit gaan dat we met elke beslissing die we nemen het welbevinden van de
kinderen en de kwaliteit van onderwijs als hoogste prioriteit hebben.
Adelheid Bierman
Schooltijden
Naar aanleiding van de schooltijdenenquête van vorig jaar zijn we op dit moment met de medezeggenschapsraad opnieuw aan het kijken naar de schooltijden. Om samen met u alle mogelijkheden van schooltijden te bekijken hebben
we besloten om een ouderavond te houden over de aanpassing hiervan. Deze
ouderinformatieavond zal 12 april zijn. U ontvangt hiervoor binnenkort een
uitnodiging.
Jaargang 1 nummer 10 maart 2016
Jarig in april
1-4
Sven van der Heiden
1-4
Lucas van der Veer
1-4
Rafael van der Veer
1-4
Lian van Dorsselaer
2-4
Puck Spruijt
5-4
Anna Vuurpijl
6-4
Bart Harteveld
6-4
Gwen van Velzen
6-4
Bo van Dorp
7-4
Mikki van Loon
10-4 Bas van der Hoorn
11-4 Duncan Arrachart
14-4 Ben van Dorsselaer
14-4 Raven Tukker
15-4 Jop Riksma
18-4 Coen van der Zwet
20-4 Linde Koppen
21-4 Jesper van Diemen
Bericht vanuit de Sophia Stichting:
Samen sterk voor sociale veiligheid op school
De Sophia Stichting vindt een veilige leef- en werkomgeving voor leerlingen,
medewerkers en ouders van groot belang. Kinderen ontwikkelen hierbinnen
een positiever zelfbeeld en leren omgaan met (seksuele) gevoelens en grenzen
stellen. Samen met de GGD Hollands Midden heeft de Sophia Stichting daarom
een integraal sociaal veiligheidsbeleid ontwikkeld voor haar 23 scholen.
Dit beleid heeft als doel om alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school
te voorkomen. Ook is er aandacht voor het signaleren van en reageren op
(seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De wens naar een sociaal veiligheidsbeleid is ontstaan na invoering van de wet ‘Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de Wet ‘Sociale Veiligheid’.
Door het implementeren en naleven van het sociaal veiligheidsbeleid hebben
alle Sophiascholen het landelijke vignet Gezonde School behaald voor de thema’s ‘Welbevinden en sociale veiligheid’ en ‘Relaties en Seksualiteit’. Het vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren
van de gezondheid en het sociaal welbevinden van hun leerlingen en medewerkers. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. En daar zijn we trots op!
Leerkrachten zijn speciaal getraind om op passende wijze invulling te geven aan
het beleid. Ter ondersteuning heeft elke school haar eigen aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling die samenwerkt met het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG), het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) en Veilig Thuis Hollands Midden. En als ouder levert u natuurlijk ook een belangrijke bijdrage door
het meegeven van gezonde normen en waarden aan uw kind(eren). Een goede
samenwerking tussen school en ouders is ook hier cruciaal.
21-4 Emma Dikhoff
22-4 Erica Schippers
22-4 Rayhana Taraze
22-4 Stijn van Egmond
22-4 Dean Meijer
Eerste communie.
In groep 4 zijn we gestart met het communieproject. Een aantal kinderen zal 24
april hun eerste communie vieren. Ter voorbereiding hiervan kwam Pastoor
Owel in de klas. Ademloos luisterden de kinderen naar zijn verhalen.
25-4 Sam van Leeuwen
27-4 Luca Poth
29-4 Gijs van Steijn
30-4 Jorn Modderman
Bijlage:
- centrum voor jeugd en gezin.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in de week van 11 april 2016
Uitnodiging
Webinar
Leuker en makkelijker opvoeden
woensdag 30 maart
van 20.00 tot 21.00 uur
Voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar
We zijn allemaal dol op kinderen. Brengen ze met liefde groot en steunen ze daar waar we kunnen, zo goed als we kunnen. Behalve leuk is dat opvoeden van kinderen ook een hele uitdaging en
ontdekkingsreis. En daarom is een beetje inspiratie soms best fijn en handig. In dit webinar van
Tischa Neve krijg je dit volop!. Je kunt Tischa kennen van het tv-programma Schatjes, van JM voor
ouders of van een van haar boeken over opvoeden. Tischa gelooft dat iedereen kan opvoeden, al
voelt dat misschien niet altijd zo in de dagelijkse praktijk en hectiek.
Een webinar vol eyeopeners, voorbeelden en veel praktische tips die je direct in de praktijk kunt
brengen.
Meer informatie en aanmelden: www.cjgteylingen.nl
Download