Contactpersoon CMD-jeugd op school Opvoeden is leuk en vaak

advertisement
Contactpersoon CMD-jeugd op school
Opvoeden is leuk en vaak vanzelfsprekend, maar kan ook een
hele klus zijn.
Soms heeft u daar misschien hulp of praktische tips bij nodig, of
iemand die even met u meedenkt.
De medewerkers van het CMD Geldrop-Mierlo (Centrum
Maatschappelijke Deelname) zijn er voor kleine en grote vragen
van ouders en jongeren over opgroeien en opvoeden.
U kunt denken aan vragen over slapen, eten, de ontwikkeling
van uw kind, het gedrag, kinderen en echtscheiding of pesten et
cetera.
Voor onze school is Myra Spekken contactpersoon vanuit het CMD-Jeugd. (voorheen
schoolmaatschappelijk werker) Zij gaat samen met u op zoek naar een antwoord of oplossing. U krijgt
in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig. Als
het nodig is maakt zij samen met u een plan van aanpak. Daarbij kijkt ze dan ook naar wat u zelf als
ouder kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden. Als dat niet voldoende is, kan zij met
u kijken welke hulp er verder ingezet kan worden. Myra is de volgende woensdagen bij ons op school
aanwezig:
Myra is de volgende dagen bij ons op school aanwezig: 7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18
november, 25 november, 2 december, 7 december en 16 december. U kunt tussen 11.00 uur en
12.00 uur bij haar binnenlopen op school. Ze is te vinden in de BSO ruimte van KoreinKinderplein.
Daarnaast kunt u haar telefonisch bereiken via nummer 14040 of via email: [email protected]
Download