Methionine belastingtest

advertisement
Methionine belastingtest
(onderzoek naar hart- en bloedvaten)
Uw arts heeft u verwezen naar het VU medisch centrum voor een methionine
belasting test (MBT). Deze test wordt gedaan bij jonge personen die onder
behandeling zijn wegens door-bloedingsstoornissen aan de benen, het hart
of de hersenen. In deze folder vindt u alle informatie over de test. Als u
na het lezen van de folder nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen
met uw behandelend specialist.
Slagaderverkalking
Nog steeds zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één in Nederland.
Een van de oorzaken van hart- en vaatziekten is slagader­verkalking, ook wel
atherosclerose genoemd. Slagaderver­kalking is een verdikking van de wand van een
bloedvat. Deze verdikking kan uiteindelijk leiden tot afsluitingen van de bloedvaten
naar de benen, het hart of de hersenen. Slagaderverkalking is een normaal proces
dat hoort bij het ouder worden. Soms komt slagaderverkalking voor op jonge leeftijd;
bij mensen jonger dan 60 jaar. De oorzaak hiervan is niet altijd duidelijk.
Wel is bekend dat roken, een hoge bloeddruk, een te hoog vetgehalte (cholesterol)
en suikerziekte een rol spelen bij slagaderverkalking.
Eiwitten en slagaderverkalking
Uit onderzoek is gebleken dat, behalve de bovengenoemde factoren, ook een
stoornis in de stofwisseling van aminozuren de oorzaak van slagaderverkalking op
jonge leeftijd kan zijn. Aminozuren zijn noodzakelijk voor de opbouw van eiwitten.
Aminozuren kunnen door de darmen uit de voeding worden opgenomen. Sommige
aminozuren worden via chemische reacties omgezet in andere aminozuren.
Eén daarvan wordt homocysteïne genoemd. Bij een stoornis in de afbraak van
homocysteïne, hoopt het homocysteïne zich op in het bloed.
Een hoge homocysteïne-spiegel is schadelijk. Hierdoor wordt de bekleding van
de bloedvaatwand aangetast. Dit kan slagaderverkalking en trombose tot gevolg
hebben.
Het opsporen van de afwijking
Met behulp van een bloedonderzoek, de zogenoemde methionine belastingtest, is
vast te stellen of er sprake is van een stoornis in de afbraak van het homocysteïne.
Voor en na het drinken van een amino-zuurhoudende vloeistof opgelost in jus
d’orange wordt de hoeveelheid homocysteïne in het bloed gemeten. Aan de hoogte
van deze twee bloeduitslagen kan de arts zien of deze afwijking bij u aanwezig is.
De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend specialist.
U blijft onder behandeling van uw eigen arts, alleen de test wordt in het VU medisch
centrum uitgevoerd.
Test
Neem als u patiënt bent in het VU medisch centrum, uw ponsplaatje mee. Wordt u
door een specialist van buiten het VU medisch centrum aangemeld, dan is inschrijving
nodig. U kunt zich melden bij het afnamelaboratorium op de eerste etage van de
polikliniek, receptie P. Hier kunt u op werkdagen terecht, uitsluitend tussen 08.30 en
09.00 uur. Voor de test is het nodig dat u nuchter bent. Dit betekent dat u na
24.00 uur (vorige avond) niets meer mag eten en drinken. Medicijnen mogen wel
met water worden ingenomen.
Bij het afnamelaboratorium wordt bloed van u afgenomen. Hierna krijgt u een
speciaal drankje dat eiwitten bevat. De hoeveelheid eiwitten is afhankelijk van uw
lichaamsgewicht.
In de middag wordt nogmaals bloed afgenomen bij het afnamelabora-torium.
De laborante maakt hiervoor een afspraak met u. In ieder geval zit er zes uur tussen
de eerste en de tweede bloedafname.
Gezien de lange wachttijd tussen de eerste en de tweede bloedafname wordt u
aangeraden iets te eten mee te nemen.
Tijdens de test geldt het volgende dieetadvies: gebruik geen eiwitrijke voeding dat
wil zeggen geen melk of melkproducten, geen vlees of vleeswaren en geen eieren.
Na de bloedafname in de middag kunt u weer alles eten.
Aanmelding
Deze test kan worden aangevraagd door uw huisarts of specialist.
U maakt zelf de afspraak bij het afnamelaboratorium. Geef tevens uw gewicht door
voor het eiwitarme drankje. Maak de afspraak minstens één week voor de gewenste
datum. Het telefoonnummer vindt u hieronder. Neem de verwijsbrief van huisarts of
specialist mee naar het afnamelaboratorium als u komt voor de test.
Uw behandelend arts krijgt de testuitslag. Deze stelt in overleg met u een behandelplan op.
Telefoonnummer afspraak MBT
(020) 444 3858.
VU medisch centrum©
januari 2013
www.vumc.nl
102008
Download