acht modules Nieuwe Scheikunde over de chemische industrie

advertisement
Onderwijs-chemisch Nederland werkt aan een nieuw programma voor het vak Scheikunde op het vwo en havo. De
VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) vindt dit een goede ontwikkeling en heeft middelen
beschikbaar gesteld om onderwijsinhouden met de chemische industrie als context te laten ontwikkelen. In de
periode 2005 - 2010 ontwikkelden teams van docenten en deskundigen uit het bedrijfsleven voor elk
leerjaar modules. C3 begeleidt dit project waarin de chemische praktijk en beroepen centraal staan. Uiteraard
sluiten de projectactiviteiten aan bij Jet-Net.
Doel van het project
Chemische industrie en beroepen daarin als context een plaats geven in het nieuwe scheikunde curriculum.
Resultaten van het project
 acht modules Nieuwe Scheikunde over de chemische industrie, voor elk leerjaar twee
 waar mogelijk of nodig inhoudelijke inbreng over industrie en beroepen in de andere modules
 diverse (ontwikkel)docenten verdiepen zich in de recente ontwikkelingen in de chemische industrie
 aandacht voor chemische industrie in docentennetwerken
Projectperiode
2005 - 2010
Projectpartners
VNCI, Stichting C3, stuurgroep Nieuwe Scheikunde en vo-docenten
Het ontwikkelen van de VNCI-modules geschiedt volgens de adviezen die zijn uitgebracht door de Commissie
Vernieuwing Scheikunde havo en vwo (Commissie Van Koten). Deze commissie koos voor de
context-en-conceptbenadering als didactisch principe om het Nieuwe Scheikundeprogramma in te richten. Meer
informatie hierover vind u op www.nieuwescheikunde.nl
Heeft u vragen of opmerkingen over het project of deze website, mail dan naar [email protected]
ScheikundeInBedrijf.nl | Postbus 158, 2260 AD Leidschendam | T +31 (0)70 337 87 88, F +31 (0)70 337 87
89 | [email protected]
________________________________________________________
Trial version converts only first 100000 characters. Evaluation only.
Converted by HTML-to-RTF Pro DLL .Net 3.0.9.1 (build March 27th, 2009).
(Licensed version doesn't display this notice!)
- Get license for the HTML-to-RTF Pro DLL .Net
Download