Eerste grootschalige Power-to

advertisement
PERSBERICHT
Hannover, 10 april 2014
Eerste grootschalige Power-to-Gas installatie in Delfzijl
•
•
•
Duurzame stroom uit wind en zon wordt omgezet in gas
Partijen ondertekenen overeenkomst tijdens Hannover Messe
Grootste in zijn soort; belangrijke stap in opschaling van power-to-gas concept
Torrgas In Delfzijl wordt binnen twee jaar de eerste grootschalige, volledig geïntegreerde Powerto-Gas-installatie ter wereld gebouwd. Het is de bedoeling om een installatie te bouwen van 12
Megawatt, die waterstof en syngas gaat produceren voor de chemische industrie. Door het gebruik
van dit duurzaam geproduceerde syngas wordt een forse stap gezet in de vergroening van de
chemische industrie. Daarnaast vormt de power-to-gas-technologie een oplossing voor de opslag
van tijdelijke overschotten van wind- en zonnestroom.
Torrgas, Siemens, Stedin, Gasunie, A.Hak, Hanzehogeschool/EnTranCe en stichting Energy Valley
hebben daartoe een intentieverklaring opgesteld. Deze wordt op donderdag 10 april op de
Hannover Messe in aanwezigheid van een aantal noordelijke bestuurders bekrachtigd met een
ondertekening.
Power-to-Gas
Power-to-Gas is de naam van het proces waarbij met behulp van groene stroom via
elektrolyse water wordt omgezet in waterstof en zuivere zuurstof.
Waterstof vormt allereerst een grondstof voor de chemische industrie. Als waterstof wordt
gecombineerd met CO2 wordt methaan (aardgas) geproduceerd. Dat kan ingevoed worden
in het aardgasnet, maar kan ook in vloeibare (bio-LNG) of samengeperste (bio-CNG) vorm
dienen als schone brandstof voor de transportsector. De duurzame waterstof kan ook
dienen als CO2-vrije brandstof voor elektrische aangedreven brandstofcelvoertuigen.
De geproduceerde zuurstof wordt gebruikt in de vergassingsinstallatie van Torrgas, waar
biomassa wordt vergast tot syngas, dat op zijn beurt ook een waardevolle grondstof voor de
chemische industrie is.
De installatie die in Delfzijl wordt gebouwd is niet alleen de eerste in Nederland, maar ook
de grootste in zijn soort. In Duitsland zijn al veel power-to-gas initiatieven, maar van
aanzienlijk kleinere omvang. Uniek in dit project is het gebruik van de zuurstof uit elektrolyse
in het vergassingsproces van Torrgas. In de meeste andere Power-to-Gas projecten wordt de
duurzame zuurstof niet verder gebruikt. Omdat dit hier wel gebeurt worden noodzakelijke
investeringen in een additionele air separation unit voorkomen.
Opslag van duurzame stroom
Met het toenemen van het aandeel zonne- en windenergie, dat zich kenmerkt door een
onvoorspelbaar aanbodpatroon, neemt de behoefte toe aan middelen om aanbod en
afname van energie met elkaar in balans te brengen. Door de omzetting in waterstof en
eventueel groen gas kan groene stroom opgeslagen worden in het gasnet, waarna het zijn
weg vindt naar huishoudens, transport en bijvoorbeeld gasgestookte elektriciteitscentrales.
Daardoor kan Power-to-Gas op termijn een oplossing bieden voor de opslag van elektriciteit
van windturbines of zonnepanelen die niet op het moment zelf door gebruikers kan worden
afgenomen. De gasinfrastructuur gaat via het Power-to-Gas concept aldus fungeren als een
enorm opslagmedium en helpt ervoor te zorgen dat alle energie, die met duurzame
zonnepanelen en windturbines kan worden opgewekt, ook daadwerkelijk nuttig gebruikt kan
worden.
Om de rol van energiebuffer en producent van duurzame grondstoffen voor de chemische
industrie te kunnen vervullen, zal het Power-to-Gas concept uiteindelijk op grote schaal
moeten worden toegepast. De P2G-installatie in Delfzijl vormt een belangrijke stap in het
verkennen van dit opschalingsproces en levert Nederland en de noordelijke provincies
belangrijke kennis en ervaring op omtrent de totale integratie van het Power-to-Gas concept
in de industrie en nationale energievoorziening.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karen de Jong,
manager communicatie Stichting Energy Valley, tel. 06-22520321. Zij kan u ook
doorverwijzen naar de deelnemende partijen.
Download