Laken v1.indd - Maria Assumptalyceum

advertisement
Gerealiseerd door:
Uitleg bij routes
Kom je van Meise of Wemmel, neem dan de Boechoutlaan of de Antwerpselaan om naar school
te fietsen. Hier is er een veilig fietspad. Let wel goed op bij het oversteken als je uit de Zijp komt of als
je de Romeinse Steenweg wil op rijden. Gebruik de fietsbrug over de Romeinse Steenweg.
Om naar het Jan van Ruusbroeck-college te rijden naam je dan best de Amforalaan. Zo hoef je niet lang
op de Romeinse Steenweg te fietsen.
GREEN vzw
Antwerpselaan 20
1000 Brussel
Tel.: 02 209 16 30
Om naar het Assumptalyceum te fietsen kan je dezelfde weg nemen om dan via de De Wandstraat naar
de school te fietsen. Je kan er ook voor kiezen om toch op de Romeinse Steenweg te fietsen. Let dan
wel goed op als je de rotonde neemt!
Kom je van Grimbergen, neem dan de St.-Annalaan of de Grimbergsesteenweg. Ook via deze
weg kom je voorbij de rotonde Mutsaard. Let goed op en lees de aanwijzingen op de achterkant van
deze kaart! Je kan de rotonde vermijden door langs de St-Annastraat naar de De Wandtstraat rijden.
Vanaf daar kan je makkelijk naar de fietsenstalling van het Assumptalyceum, of rechtdoor naar het Van
Ruusbroec-college.
Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67 A/0101
3000 Leuven
Tel.: 016 23 94 65
[email protected]
Kom je van Neder-over-Heembeek, neem dan de Versailleslaan. Dit is een drukke maar vrij veilige
Werkgroep ‘Veilig Fietsen’:
Jan van Ruusbroeck-college
Maria Assumptalyceum
Kristus Koning
weg. Maak jezelf goed zichtbaar en neem je plaats in op de openbare weg.
Kom je van Vilvoorde, neem dan de Albert I – laan om via de Meeuwenstraat op de St-Annalaan
te komen. Hier kan je op een vrijliggend fietspad rijden. In de zomer kan je ervoor kiezen om via het
fietspad dat start aan het begin van Indringingsweg te rijden. Het pad maakt de aansluiting met de
Romeinse Steenweg.
Kom je van Laken of Jette, fiets dan door het Park van Laken tot aan het Amerikaans Theater (VRT).
Sla rechstaf naar de Madridlaan en volg deze tot aan het eerste kruispunt. Daar neem je het fietspad
naar links, tot aan de Mutsaardlaan. Voor de terugweg neem je hetzelfde fietspad.
Samen op weg
voor een fietsveilig Laken
Iedereen de fiets op! En minder auto’s aan de schoolpoort. Dat maakt het verkeer veiliger en
milieuvriendelijker. Daarom ontwikkelden we deze fietskaart die de veilige en onveilige fietsroutes naar school aangeeft. Deze kaart wil meer zijn dan het louter aanbieden van fietstrajecten.
Ze bevat ook belangrijke tips om veilig en aangenaam naar school te fietsen!
Met steun van
V.u.: ?. Uitgave: maart 2008.
Schoolroutekaart Laken
logo gewest
V.u.?
Uitgave?
Als je van de Zijp
komt, moet je de
Boechoutlaan
oversteken.
Wees voorzichtig
en kijk goed in alle
richtingen. Zorg dat
je zelf ook goed zichtbaar
bent. Met een lampje op
batterijen ben je altijd
zichtbaar, ook als je stil
staat en wil oversteken.
De automobilisten die van de Ring komen
verwachten meestal geen fietsers.
Let dus op en maak oogcontact. Probeer
te voorzien wat de andere bestuurders
zullen gaan doen. Dat heet anticiperen.
Hier is er weinig plaats
om te fietsen, zeker
als er vrachtwagens of
bussen langs moeten.
Maak jezelf goed
zichtbaar en geef
met je arm aan welke
richting je op wil.
De Romeinse Steenweg
wordt hier heel smal.
Rij niet uiterst rechts maar
maak jezelf goed zichtbaar.
De fietsbrug over de Romeinse
Steenweg is er! Gebruik hem!
Fietsers moeten hier goed
opletten! Kijk goed in
alle richtingen voor je
de rotonde oprijdt.
Maak je zichtbaar en
probeer oogcontact te maken
met de automobilisten die de
rotonde willen oprijden.
Geef je richting aan met
je arm als je de rotonde
wil verlaten. Fiets nooit langs
een vrachtwagen! De bestuurder
ziet je niet in zijn dode hoek.
Veilige schoolfietsroute
Doorsteek
Kom je van Meise, Grimbergen,
Wemmel of Vilvoorde, gebruik
dan het straatje net vóór het
kruispunt van de Paul Jansonstraat met
de Romeinse Steenweg. Je kan ook
de De Wandstraat inrijden en
het kleine weggetje gebruiken om veilig
in de fietsenstalling te komen.
Fietsroutekaart Laken
Goed opletten
Gevaarlijk voor fietsers
Kom je van Laken of Jette, fiets dan door het Park van Laken tot
aan het Amerikaans Theater (VRT). Sla rechstaf naar de Madridlaan
en volg deze tot aan het eerste kruispunt. Daar neem je het fietspad naar links, tot aan de Mutsaardlaan. Voor de terugweg neem je
hetzelfde fietspad.
Knelpunt
School
Openbaar vervoer
Gouden tips voor fietser
Bus
Durf fietsen! Doorbreek de negatieve spiraal. We zitten
Aan halte Wannecouter:
De Lijn 230, 231 232
Aan halte Pagoden
De Lijn 230, 231, 232
MIVB 53
Aan halte Madelon:
De Lijn 250-251
Tram
Aan halte Chinees paviljoen
Tram 4
Aan halte De Wand
Tram 4, 19, 23 (+ buslijnen 230, 231, 232)
al zoveel in de wagen. Fietsen is plezant, zeker als het samen kan
met vrienden. Het is bovendien gezond en goedkoop. Dagelijkse
praktijkervaring is de beste leerschool. Gebrek aan ervaring en
angst verhogen het risico op valpartijen. Fiets dus zelfverzekerd,
maar let steeds goed op en heb oog voor de aandachtspunten op
de kaart! Wees extra voorzichtig langs de routes die op de kaart
als onveilig werden aangeduid, maar waarvoor voorlopig nog geen
veiliger traject voor bestaat!
Fiets veilig. Is je verlichting in orde? Werken je remmen?
Draag je een reflecterend hesje of armband? Heb je goede reflectoren
of extra knipperlichten op je fiets en/of op je boekentas? Zeker in het
donker is het belangrijk dat je als fietser wordt gezien. Een fietshelm
is er in de eerste plaats voor je eigen veiligheid, ook al is het niet altijd
‘neig’. Wees altijd op je hoede voor andere weggebruikers. Let extra
op voor auto- of vrachtverkeer dat rechts afslaat. De chauffeur kan
je niet altijd even goed zien. De achterwielen van langere voertuigen
volgen bovendien een ander traject dan de voorwielen. Maak dus
steeds oogcontact met de bestuurder. Stop niet ter hoogte van de
spiegels en blijf uit de dode hoek. Je kan als fietser beter achter een
afslaande vrachtwagen blijven. Ook bij het naderen van kruispunten,
parkings of uitritten moet je extra uitkijken. Gebruik je arm om aan te
geven dat je een manoeuvre gaat uitvoeren (vb. een straat inslaan).
Maak oogcontact met de bestuurder. Zo merk je al vlug of je wordt
gezien en begrepen.
Kies een veilige route.
Het is belangrijk
dat het fietsverkeer zich concentreert op bepaalde routes. Fietsers
maken zich dan zichtbaarder, wat uiteraard veiliger is. Niet alleen
fietspaden laten veilig fietsen toe. Ook rustige woonstraten of
landbouwwegen laten veilig fietsen toe. Je vindt er enkele op de
kaart. Vermijd indien mogelijk het fietsen langs drukke assen, soms
is dit evenwel niet mogelijk, wees er extra voorzichtig!
Fiets reglementair en hoffelijk*.
Gebruik de aanwezige fietsvoorzieningen ( zie ook ‘waar fietsen?’)
Binnen de bebouwde kom (zone 50 of 30) mag je met twee naast
elkaar op de weg fietsen zolang kruisend verkeer mogelijk blijft.
Buiten de bebouwde kom (zone 70 of 90) rijd je achter elkaar
wanneer een voertuig nadert. Als een fietspad stopt, moet je je
weg rechts op de rijbaan vervolgen. Je voert hierbij geen manoeuvre
uit en geniet dus voorrang. Kijk toch altijd goed uit of er geen auto
vlak achter je komt.
Rij alleen tegen de richting waar dit aangegeven is door de
signalisatie. Let op voor geparkeerde wagens en wees voorzichtig
op elk kruispunt. Op de meeste kruispunten in Laken geldt de
‘voorrang van rechts’. Meestal zijn kruispunten waar deze voorrang
van rechts geldt aangeduid met dit verkeersbord. Soms ontbreekt
zulk bord, maar ook dan moet je voorrang verlenen! Dit betekent dat
je bestuurders (ook fietsers) die voor jou van rechts komen, moet
laten voorgaan en dat je dus moet vertragen of stoppen.
* Gebruik de aanwezige fietsvoorzieningen.
Wees hoffelijk en toon respect voor het verkeersreglement en de
andere weggebruikers. Vergeet niet dat zebrapaden bedoeld zijn
voor voetgangers en niet voor fietsers. Als je een zebrapad oversteekt
terwijl je fietst, heb je dus geen voorrang op autobestuurders. Hoe
je dan wel veilig kan oversteken? Gebruik de fietsoversteekplaatsen
of stap met je fiets aan de hand over het zebrapad.
Fietsen op een rotonde.
Een rotonde is
een rond plein dat je met de rijrichting mee moet volgen.
- Bij het oprijden van een rotonde geef je voorrang aan weggebruikers op de rotonde.
- Is er een fietspad, gebruik dat dan. Is er geen en moet je op de
rijbaan fietsen, fiets dan niet uiterst rechts op de rotonde, maar
maak jezelf goed zichtbaar.
- Automobilisten die willen afslaan moeten doorgaande fietsers op
de rotonde voorrang geven. Omdat dit niet altijd gebeurt, kan je
als fietser dan best vertragen en zo nodig je voorrang afgeven
in plaats van aangereden te worden!
- Geef een teken met je rechterarm als je de rotonde wilt
verlaten.
Fiets in groep!
Een eenzame fietser valt minder op.
Automobilisten reageren ook anders als je in groep fietst. Bovendien
voel je je al vlug een stuk veiliger als je samen met vrienden rijdt
op afgelegen of niet goed verlichte routes. Samen rijden gebeurt
ook in de fietspool.
Download