Nederlandse les van LanguageOne in Perth

advertisement
taal
Nederlandse les van LanguageOne in Perth
Ook al woon je aan de andere kant van de
wereld, je Nederlandse roots reizen met
je mee. LanguageOne biedt Nederlands
onderwijs over de hele wereld. Bij de lessen
gaat het over veel meer dan taal alleen.
B
ij LanguageOne krijgen kinderen individueel of in groepjes
les. De docent komt vaak naar
hun eigen Australische school
toe, zodat de les past in het
gewone schoolrooster. Ionica
Lub is directeur van LanguageOne in Perth:
“Kinderen krijgen bij ons veel meer mee
dan alleen taalonderwijs. Het gaat ook over
de Nederlandse cultuur, onze tradities en
historie. We vieren Koningsdag en Sinterklaas en hebben een prachtige Nederlandse
bibliotheek, we luisteren naar Nederlandse
muziek, doen spelletjes en lezen de Nederlandse krant.”
Gemis
De overgang terug naar Nederland is een
stuk eenvoudiger als je de taal bijhoudt.
Zo kun je later gemakkelijker in het Nederlandse onderwijssysteem instromen of een
68
|
VERTREKNL JANUARI 2017
baan vinden op niveau. LanguageOne Perth
richt zich echter ook op Nederlanders en
Vlamingen die helemaal niet van plan zijn
terug te keren. Lub: “Sommige leerlingen
zijn ‘veraustralied’. De kans dat zij hier oud
worden is groot. Juist voor die kinderen zijn
de lessen waardevol. Nederland of Vlaanderen is óók een belangrijk onderdeel van hun
leven. Actief bezig zijn met de Nederlandse
taal en cultuur draagt bij aan hun identi-
teitsontwikkeling. Ik merk dat bijvoorbeeld
als ik met de tweede generatie Nederlandse
Australiërs praat. Zij spreken meestal geen
woord Nederlands meer en vinden dat vaak
jammer. We hebben e-learning modules voor
mensen die in hun eigen tijd toch weer iets
met de taal willen doen. Daarnaast starten
we in september met een cursus Nederlands
voor volwassenen.”
taal
Voordelen van
tweetaligheid
1. Slimmere kinderen. Uit onderzoek
blijkt dat een tweetalige opvoeding goed
is voor de cognitieve vaardigheden en creativiteit van kinderen. Ofwel: het is goed
voor je hersenen.
2. Lekkerder in je vel. Kinderen staan
sterker in hun schoenen als hun identiteit
duidelijk is. Je afkomst maakt daar onderdeel van uit, dus is het goed daar aandacht
aan te besteden.
3. Switchen gaat automatisch. Voor
kinderen is het niet verwarrend om twee
talen tegelijk te leren. Zo blijkt dat de hersenen al switchen naar de juiste taal als ze
het gezicht van iemand zien.
Tango en Nederlands
Lub is zelf een typische wereldburger: “Zodra
ik als student geld over had, ging ik reizen. Ik
droomde ervan te wonen en werken in het
buitenland. Alleen koos ik de meest foute
studie om te emigreren: Nederlandse Taal en
Letterkunde. Dat heb ik tenminste lang gedacht, tot ik in contact kwam met LanguageOne, toen nog Rijnlands Lyceum, en ik een
baan kreeg als docent Nederlands in Dubai.
LanguageOne is een vernieuwende, bijzondere club om voor te werken. En nu reis ik
als Neerlandica dus wel mooi de hele wereld
over.” Met haar man (werkzaam als tangoinstructeur, danser en artiest) en dochter
Luna reisde ze na het Dubai-avontuur door
naar Singapore, waar ze de kans kreeg een
Thuis aan de slag
met Nederlands
O Maak een plan. Bedenk hoe je kind zich
kan blijven ontwikkelen in de moedertaal. Kies voor Nederlands onderwijs als
aanvulling op de gewone school. En kijk
thuis eens naar Nederlandse filmpjes, lees
Nederlandse boeken of lees de Nederlandse krant.
O Start meteen. Het is heel goed om thuis
gewoon de moedertaal te spreken. Lub:
“Het is echt een gemiste kans als je dat
laat liggen. De nieuwe taal leren kinderen
vaak gemakkelijker aan. De moedertaal is
daarvoor het fundament.”
O Woordenschat uitbreiden. Praat niet
alleen met je kinderen in huis-, tuin- en
keukentaal, maar ook op een hoger niveau.
Begeleid je kinderen bijvoorbeeld met hun
huiswerk in het Nederlands en gebruik
dan ook de Nederlandse termen.
dat ze makkelijk contact legt en ruimdenkend is. Daar werken we in ons lesprogramma ook aan: een interculturele mindset.”
No worries
“Je mist een deel
van je identiteit
als je niets met het
Nederlands doet”
nieuwe vestiging op te zetten voor LanguageOne. En vervolgens dus naar Perth.
Open blik
Inmiddels weet Lub dus ook uit eigen ervaring hoe het is om kinderen op te voeden in
het buitenland. Haar dochter Luna werd in
Dubai geboren en ging in Singapore naar een
internationale kleuterschool. En natuurlijk
naar LanguageOne: “Mijn dochter zit qua Nederlands helemaal op niveau. We investeren
juist nu ze klein is vooral in haar moedertaal.
Het Engels komt vanzelf via vriendjes en via
The Quintilian School. Wat ik mooi vind aan
haar, en dat zie ik bij veel expatkinderen, is
Lonkt er alweer een nieuw land voor Lub?
“Over een paar jaar vast, maar nu even niet.
Wie droomt er niet van een leven Down Under? Dit wilde ik al heel lang, maar ik dacht
niet dat er een vacature zou komen. Je hebt
hier ruimte, vrijheid en de no worries-mentaliteit. Er ligt hier minder druk op kinderen. De
onderwijsprogramma’s zijn uitdagend, maar
minder competitief. Je kunt hier bijvoorbeeld
niet blijven zitten. En veel projecten vinden
in de ‘echte wereld’ buiten de school plaats,
de kinderen gaan er vaak op uit en op school
kunnen ze veel spelen en buiten zijn. Perth is
de meest geïsoleerde stad van de wereld. De
mensen zijn er écht relaxter.” Q
Nederlands
onderwijs
LanguageOne heeft vestigingen in Davos,
Dubai, Muscat, Doha, Abu Dhabi, Singapore, Hong Kong, Shanghai-Suzhou en
Perth. Ook biedt LanguageOne online
programma’s aan. De scholen van LanguageOne zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).
Kijk op www.languageone.org voor meer
informatie.
JANUARI 2017 VERTREKNL
| 69
Download