Nationaal waterbedrijf Singapore verkent grondwater bronnen

advertisement
Nationaal waterbedrijf Singapore verkent grondwater bronnen
Nieuwsflits | 2 mei 2013
Susanne van Loon
De Public Utilities Board (PUB), het nationale waterbedrijf van Singapore, zoekt een hydrogeologisch
consultant om de aanwezigheid en potentie van natuurlijk aanwezige bronnen voor grondwater te
onderzoeken. Daartoe heeft de PUB een aanbesteding uitgeschreven voor een driejarige studie
welke de potentiele nieuwe waterbronnen in kaart brengt door inspectie en het ontwikkelen van een
model waarmee de grondwaterstromen zichtbaar worden gemaakt. Het resultaat van de
aanbesteding wordt in juli 2013 bekend gemaakt.
Van vier waterbronnen naar vijf
Voorheen was Singapore voor drinkwater sterk afhankelijk van geïmporteerd water uit buurland
Maleisië. De Singaporese overheid heeft toen besloten op basis van de Four National Taps strategie
de afhankelijkheid van geïmporteerd drinkwater af te bouwen en zich te richten op het verhogen van
de overige bronnen. Het laatste watercontract met Maleisië loopt af in 2061 en zal niet vernieuwd
worden. De vier bronnen zijn op dit moment:
-
Lokaal opgevangen regenwater (ongeveer 20% van aanbod in 2010),
Geïmporteerd water uit Maleisië (nog steeds 40% in 2010),
Gezuiverd afvalwater (NEWater) (30% in 2010)
Ontzilt zeewater (10% in 2010).
De studie naar grondwaterbronnen betekent, dat de overheid een vijfde bron toevoegt aan haar
strategie. De dagelijkse waterbehoefte in Singapore is op dit moment 1,5 miljard liter per dag en de
verwachting is dat deze behoefte in 2060 verdubbeld is.
Waterhoudende grondlaag als bron
Ondanks de kleine oppervlakte van de stadsstaat, heeft Singapore een complexe geologie met
verschillende soorten gesteente. De studie naar de vijfde bron richt zich op het gebied dat bekend
staat als ‘Jurong Formation’. Verwacht wordt dat er in dit gebied een diepgelegen waterhoudende
grondlaag te vinden is. Diepgelegen lagen zijn gescheiden van de oppervlakte door een laag
gesteente dat lastig water doorlaat. Het soort gesteente dat gevonden is in het gebied Jurong
Formation zou wijzen op de aanwezigheid van een diepgelegen waterhoudende laag.
De studie waarvoor de PUB een aanbesteding uitschrijft is getiteld: “Groundwater resource
assesment in Jurong Fomation”. De studie bestaat uit drie onderdelen:
1. De ontwikkeling van een model dat de grondwaterstromen in het gebied ‘Jurong Formation’ in
kaart brengt
2. Veldonderzoek / Inspectie
3. Validatie onderzoek
Internationaal Expert Panel
De PUB stelt een internationaal panel met deskundigen samen om de consultant die de studie
uitvoert te adviseren en begeleiden. “Dit is Singapore’ s eerste zoektocht naar diepgelegen bronnen
voor grondwater. Naast uitgebreide inspectie van onze ondergrondse geologie, willen we tevens leren
en gebruik maken van de kennis en ervaring van buitenlandse experts die ervaring hebben met
grondwaterstudies in andere landen”, aldus Mr Harry Seah, Chief Technology Officer bij de PUB.
Het panel komt tenminste een keer per jaar bijeen voor overleg.
Bronnen:
-
PUB looking into groundwater extraction, Straits Times, 27-28-April-2013
Website van Public Utilities Board Singapore, www.pub.gov.sg op 29-April-2013
Meer informatie:
Voor meer informatie kan u zich richten tot het IA-netwerk in Singapore:
[email protected]
Download