acMailkrant nr. 56 van 01-10-2016

advertisement
Mailkrant
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen
Secretariaat : Lindelei 30,
2531 Vremde
Permanentie : p/a De Loodsen, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
tel. 0472.172892
elke woensdag van 14 tot 17 uur
e-mailadres : [email protected]
(hier kan ook de mailkrant besteld worden met actueel nieuws)
site: www.acjcb.be
_______________________________________________________________________________________________
Mail van 1 oktober 2016
In de protestantse wereld wordt eind deze maand de aanloop genomen naar een jubeljaar van 500 jaar
Reformatie. Heel wat initiatieven zijn al genomen, ook in onze stad, heel wat organisaties springen mee op
de kar. We denken bijvoorbeeld aan de recente heropening van het Plantin en Moretusmuseum .
Antwerpen is inderdaad in de protestantse wereld heel belangrijk geweest. Zijn bij de Scheiding der
Nederlanden in 1585 niet 40.000 van de toenmalige 82.000 inwoners moeten uitwijken. Voor een stuk ging
hun verhaal elders verder.
Dezer dagen worden opnieuw de typische gegevens van de Reformatie opgelijst, maar een feest wordt het
nooit als men ook niet bewust is van de zwarte bladzijden, en er iets probeert aan te doen. Wij zijn daarom
blij dat één van de volgende dagen een specialist naar Antwerpen komt om wat verkeerd gegaan is in de
relatie met de Joodse mensen duidelijk onder woorden te brengen. In Duitsland, Nederland en nu ook in
België neemt men officieel afstand van de houding van Luther tegenover de Joden en wil men dat duidelijk
uitspreken naar de Joden. De achtergronden kan men volgen in een voordracht volgende dinsdag.
Prof. dr. D. Bering, auteur van het boek ‘War Luther Antisemit ? Das Deutsch-Jüdische Verhältnis als
Tragödie der Nähe’ (cfr. bespreking in Berichten 98 van okt. 2015 – nog te vinden op onze site) geeft een
voordracht in het Duits in het Theologisch en Pastoraal Centrum , Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
met als titel: ‘Luther und die Juden, eine Tragödie der Nähe’ op dinsdag 4 oktober om 19.00 uur. Dit is
tevens de aanzet van het nieuwe seizoen van de Duitsprekende Evangelische Gemeente van de Provincie
Antwerpen. Meer op www.degpa.be .
_________________________________
In een vorige mailkrant al aangekondigd en reeds opgenomen in de Berichten van de ACJCB, geven wij hier
de lijst van de lezingen van het eerste semester bij het
Instituut voor Joodse Studies : LEZINGEN
Inaugurele lezing
27/10 Why the Germans? Why the Jews? – The Perennial Holocaust Question
Prof. dr. em. Steven E. Aschheim – Hebrew University of Jerusalem
Hof van Liere – Prinsstraat 13b
03/11 La question radicale de l’antisémitisme chez Heidegger et dans la philosophie allemande
Prof. dr. Michaël de Saint Cheron – École pratique des hautes études (HISTARA)
10/11 “The Language of the Angels”: The Jewish Gnostic Tradition in European Film Aesthetics – The
Case of Jean-Luc Godard
Prof. dr. Tom Paulus – Universiteit Antwerpen
17/11 Jews, Muslims, Frenchmen: The Promises and Perils of Fraternité
Prof. dr. Ethan B. Katz – University of Cincinnati
21/11 What is Talmud?
Prof. dr. Sergey Dolgopolski – University at Buffalo
Lezing op maandag
Ruusbroecdag 2016
01/12 Freedom “Incised upon the Tablets”
Prof. dr. em. Ada Rapoport-Albert – University College London
Hof van Liere, Prinsstraat 13
08/12 Stones in Paradise. Tracing Jewish Village Life in Southern Germany
Prof. dr. Stefan Rohrbacher – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
14/12 Absent God – Emmanuel Levinas and the Humanism of the Other
Ethics, Aesthetics, and Politics – Reading Levinas today
Prof. dr. Yoram Ron – Shenkar College
Hof van Liere, Prinsstraat 13b
Filmvoorstelling en lezing op woensdag
De lezingen worden gehouden in de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen telkens op
donderdag om 20.00 uur (tenzij anders aangeduid). Ondertussen kan ook ingeschreven worden voor de
taalcursussen Hebreeuws en Jiddisch.
Meer informatie: http://www.uantwerpen.be/ijs , tel. 03 265 52 43 en via e-mail: [email protected]
__________________________________
Noteert U alvast de datum :
Op donderdag 1 december 2016 om 19 uur zal een colloquium doorgaan over de grote verklaringen van
einde 2015 waarin teruggekeken wordt op 50 jaar Nostra Aetate en op twee belangrijke Joodse teksten
over de veranderingen bij christenen.
Sprekers zullen zijn:
Dhr. Albert Guigui, opperrabbijn van Brussel
Mgr. Jozef De Kesel, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel
Ds. Steven Fuite, synodevoorzitter van de VPKB
De deuren van de grote synagoog van Europa, Regentschapsstraat 32, 1000 Brussel zullen geopend worden
om 18.30, de heren worden verzocht een hoofdbedekking mee te brengen, en een aanmelding vooraf is
verplicht op [email protected] .
__________________________________
Aan onze Joodse lezers en lezeressen wensen wij dat zij mogen opgeschreven zijn voor een goed jaar 5777.
Zondagavond 2/10 begint Rosj haSjana, het Joods nieuwjaar en de hoogdagen lopen door tot 25 oktober
tot het feest Simchat Thora, Vreugde van de Wet.
‫שנה טובה ומתוקה‬
Download