Beit Ha`Chidush

advertisement
Joodse lessen
Uilenburgersynagoge
Nieuwe Uilenburgerstr.91
Amsterdam
Ledor wador
Postbus 10759
1001 ET Amsterdam
www.beithachidush.nl
Aanmeldingsformulier Ledor wador
Graag alle vragen beantwoorden en het formulier vervolgens ondertekend retourneren naar
[email protected]
Naam kind
Naam ouders
1.
2.
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum kind
Eventuele allergieën of
leerproblemen kind
Telefoon/ Mobiel
E-mail
Beroep oudersi
Hobbies ouders
Joodse achtergrond kind
Kruis aan wat van
toepassing is
O is joods (heeft tenminste 1 joodse
ouder of een giur)
O heeft een joodse achtergrond
(b.v. 1 joodse grootouder)
Geef in het kort weer wat je
motivatie is om je aan te
melden bij Ledor wador
Ik geef wel/geen toestemming om foto’s waar mijn kind op staat te gebruiken
voor Nieuwsbrief en website van BHC.
Aldus naar waarheid ingevuld:
Datum
i
Handtekening
Wij vragen naar beroep en hobbies van de ouders om zo mogelijk1x per jaar ouders te vragen iets te
komen vertellen of bijdragen aan de les.
Download