AFP voorbeelduitwerking g.12 – 13: Nieren: bouw en

advertisement
AFP voorbeelduitwerking g.12 – 13: Nieren: bouw en invloed op de bloeddruk
1. in je beschrijving gebruik je de woorden: kracht, wand, slagaders, grote bloedsomloop
2. de tijdelijke hoge druk bij elke hartslag als gevolg van het voorbijkomen van een golf bloed
in de slagader; valt samen met het samentrekken van de linker kamer van het hart.
3. de druk in de slagader die er nog steeds is als de golf bloed gepasseerd is, valt samen met
het ontspannen van de linker kamer van het hart
4. de gemiddelde arteriële bloeddruk, te schatten door bij de diastolische druk een-derde van
het verschil tussen systolische (S) en diastolische druk (D) op te tellen. MAP = D + 1/3x(S-D)
5. A = plaats waar urinevorming begint, waar
juxtaglomerulaire cellen de bloeddruk registreren en waar
aldosteron werkt
B = de plaats waar de nieren heel effectief het meeste natrium
vasthouden
6. De volgorde is
f. registreren de bloeddruk
h. wordt door juxtaglomerulaire cellen gemaakt bij daling
bloeddruk
c. ontstaat onder invloed van renine
a. ACE zet angiotensine I om in angiotensine II
e. eerste effect van angiotensine II
b. wordt gemaakt in de bijnierschors onder invloed van
angiotensine II
g. effect van aldosteron op de nieren
i. resultaat van het vasthouden van natrium, dit verhoogt de
bloeddruk weer, die eerst gedaald was.
7 zie volgende pag.
8 ook volgende pag. Oorzaken van ernstig verlaagde bloeddruk kunnen zijn:
– ernstige daling van het bloedvolume
– ernstige daling van het hartminuutvolume
– ernstige daling van de vaatweerstand
9. de systolische druk is de druk op het moment dat er een golf bloed voorbijkomt in de
slagader als gevolg van de werking van de linker kamer. De diastolische druk is de druk
die overblijft in de slagader tijdens de ontspanningsfase van het hart.
10. Je ziet golfjes die horen bij een hartslag; bij elke hartslag stijgt de druk en daalt die
weer. Bij letter A is de manchet helemaal strak opgepompt en de slagader in de diepte zit
dicht. Aan de elleboog is niets te horen, want er komt geen bloed.
Bij letter B is de manchet losser, je laat lucht eruit lopen. Er komt nu wel wat bloed door
de slagader maar wel door een dichtgeknepen slagader. Dat bloed wervelt in de rondte en
dat hoor je ter plaatse als een tikkend geluid. (Het is beslist niet zo dat je in de verte het
hart hoort slaan – dat wordt nog wel eens gezegd, maar dat is volstrekt onmogelijk, het
gaat om plaatselijk opgewekte tikkende geluiden)
Bij letter C is de manchet zo los dat het bloed zonder te wervelen door de slagader kan.
De slagader wordt helemaal niet meer ingedrukt, de bloeddruk houdt de slagader de hele
tijd open. Er is ook dan geen geluid meer te horen. Dat is de diastolische druk.
11. zie vraag 10, letter C
©ROC ASA / SvG GZa n4; AFP voorbeelduitwerking g.12 – 13
ACEremmers
betablokkers
vaatverwijders
©ROC ASA / SvG GZa n4; AFP voorbeelduitwerking g.12 – 13
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards