Wat is een Impella?

advertisement
Wat is een Impella?
De Impella is een pomp met de vorm en afmetingen van een limonaderietje. Het ondersteunt het hart tijdens een
risicovolle dotterbehandeling van een kransslagader. Voor het inbrengen van de Impella in de slagader in de lies
krijgt u een plaatselijke verdoving. De pomp bestaat uit een holle katheter (slang) die via de slagader in de lies naar
de linkerkamer van het hart loopt. Het ene uiteinde van de katheter, die met de instroomopening, ligt in het hart. De
uitstroomopening met het eigenlijke pompje ligt in de aorta.
Uitstroomopening met pompje
instroomopening
Het pompje bestaat uit een hele kleine motor en een schroef. Deze schroef verplaatst het bloed vanuit het hart
naar de aorta. De afmetingen van het geheel zijn minuscuul. Het uiteinde van de katheter is even groot als een
limonaderietje, de diameter ervan bedraagt vier millimeter. De schroef zelf is zo’n vijf millimeter lang en draait
maximaal 51.000 keer per minuut. Meestal wordt de Impella weer verwijderd als de dotterbehandeling klaar is.
Complicaties
Het plaatsen van een Impella verloopt meestal zonder enig probleem. Een enkele maal kunnen er lichte
complicaties optreden, zoals:
•
afwijkingen van het hartritme;
•
een bloeduitstorting op de plaats waar de Impella werd ingebracht.
•
Dit is allemaal tijdelijk, het gaat na korte tijd weer over.
Daarnaast treden hoogst zelden ernstige complicaties op.
Ernstige complicaties zijn bijvoorbeeld:
•
stolselvorming in de bloedbaan; dit kan leiden tot een hartinfarct of een herseninfarct.
•
beschadiging van de binnenwand van de lichaamsslagader
•
ernstige bloedingen door de toegediende bloedverdunners.
•
overlijden; dit gebeurt gelukkig zeer zelden.
De cardioloog die voorstelt de Impella te gebruiken weegt altijd de kleine kans op bovenstaande complicaties af
tegen de voordelen van de ondersteuning door de Impella.
Nazorg
De insteekopening in de slagader in de lies wordt na het verwijderen van de Impella weer gesloten. Dit kan door
middel van handmatig afdrukken door een laborant of direct na de dotterbehandeling door het plaatsen van een
sluitsysteem in de insteekopening door de dottercardioloog.
Hierna wordt er een drukverband aangelegd en moet u een aantal uren ontspannen en plat in bed blijven liggen.
Hierna mag u weer voorzichtig lopen. Wel gelden er voor enkele dagen na het onderzoek richtlijnen om de lies wat
te ontzien (geen zwaar werk, niet sporten, niet autorijden). U krijgt hierover, na de ingreep, alle informatie van de
verpleegkundige.
Tot slot
Het plaatsen van een Impella gebeurt binnen Treant Zorggroep alleen in ziekenhuislocatie Scheper.
Vragen
Heeft u nog vragen? Voor en tijdens het onderzoek kunt u uw vragen stellen aan de verpleegkundigen, cardioloog
of laboranten. U kunt ook bellen met het secretariaat van de HC-kamer van ziekenhuislocatie Scheper op
werkdagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur.
Telefoonnummer
Ziekenhuislocatie Scheper
Secretariaat HC-kamer
0591 69 11 58
Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek.
Mogelijk wordt u gevraagd om hieraan mee te doen.
TRIP029 031016
Download