Antwoordvel - Bollenteelt

advertisement
Antwoordvel
Webquest Personeelsbeleid
(niveau 3/4)
Print dit antwoordvel uit en schrijf de antwoorden hierop. Je kunt het antwoordvel ook
invullen op de computer (Word). Sla het antwoordvel op in je portfolio.
Naam:
Datum:
1. Opdracht: Cao Open Teelten
Wat is een overbruggingsmogelijkheid?
Wat zou je verdienen volgens de Cao Open Teelten 2010 als je 19 jaar bent, zonder
overbruggingsmogelijkheid, en je hebt als functie 'assistent medewerker boomkwekerij'?
2. Opdracht: Vacatures in de bollenteelt
Geef de namen van 5 kwekerijfuncties die je hebt gevonden op de websites.
1.
2.
3.
4.
5.
Schrijf zelf een vacaturetekst voor de functie van een medewerker die moet sorteren,
planten, rooien, gewasbescherming uitvoeren, etc. (Zet de vacaturetekst op het
antwoordvel.)
Vacaturetekst:
Op welke manieren zou je jouw vacature bekend maken?
Wat is de goedkoopste manier om de vacature bekend te maken?
3. Opdracht: Seizoenarbeid
Hoe lang duurt de procedure voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor
een Roemeense werknemer voor je boomkwekerijbedrijf?
Hoe lang mag de periode zijn waarvoor je de Roemeense werknemer maximaal aanneemt?
Wat betekent de afkorting ZZP?
Hoe lang mag een ZZP’er bij hetzelfde bedrijf werken?
4. Opdracht: Opleiding en praktijk
Wat is het verschil tussen een BOL en een BBL-opleiding?
Zoek op de website van Groenweb op welke scholen onderwijs aanbieden richting de
Bollenteelt.
Zoek op de website van Colland op wat de vergoedingen zijn voor het volgen van cursussen
en/of opleidingen in de bollenteelt.
5. Opdracht: Motiveren van medewerkers
Lees het artikel Veel werknemers voelen zich miskend. Ga nu zelf na wat voor maatregelen
een werkgever zou kunnen nemen om het personeel beter te motiveren.
Bekijk op de website www.123test.nl hoe gemotiveerd jij bent voor je studie en/of je werk.
Maak een print van het resultaat en voeg deze toe.
Welke oplossingen worden in het artikel aangedragen om het ziekteverzuim onder
personeel te verlagen en om het personeel te behouden?
Lees het stappenplan door. Wat wordt bedoeld met 'Collectieve opleidingsbehoefte'?
Welke 5 punten kun je in een opleidingsoverzicht vermelden?
1.
2.
3.
4.
5.
Hoe zou jij beoordelen wat het effect van een opleiding is geweest nadat je medewerkers
die hebben gedaan?
6. Opdracht: Denk aan je gezondheid
Schrijf op hoe je kunt voorkomen dat je wordt getroffen door deze ziekten als je op een
bollenbedrijf werkt.
Noem 5 arbeidsvriendelijke hulpmiddelen voor de bollenteelt.
1.
2.
3.
4.
5.
Hulpmiddel 1:
Voor welk soort bedrijven is het hulpmiddel interessant?
Waarom is het hulpmiddel beter voor de gezondheid dan de gangbare?
Waarom zou een kweker besluiten het hulpmiddel toch niet aan te schaffen?
Hulpmiddel 2:
Voor welk soort bedrijven is het hulpmiddel interessant?
Waarom is het hulpmiddel beter voor de gezondheid dan de gangbare?
Waarom zou een kweker besluiten het hulpmiddel toch niet aan te schaffen?
7. Opdracht: Zet een ander aan het werk
Welke aanwijzingen geef je om uit te leggen hoe je tulpenbollen moet planten?
Welke gereedschappen zou je pakken?
Waar let je vooral op om te kijken of je nieuwe collega het goed doet?
Plaats hier de link naar je Youtubefilm.
9. Opdracht: Wat heb je geleerd?
Welke kennis en vaardigheden heb je opgedaan in deze opdracht? Kruis aan en vul in:
0 informatie zoeken op internet
0 rapporteren en presenteren
0 samenwerken
0 kritisch lezen
0 ....................................................
0 ....................................................
0 ....................................................
Download