Presentatie RIBW Actief participatie = meedoen!

advertisement
Titel
Participatie = meedoen!
Lieke van
Heijden, projectleider RIBW Actief
van
deder presentatie
Participatie = meedoen!
De RIBW Arnhem & Veluwe Vallei biedt begeleiding
aan mensen met een psychiatrische achtergrond
de W van Wonen
maar ook van
Werken
Welzijn
Participatie = meedoen!
Van cliënt naar volwaardig en zelfstandig burger
• verbinding zoeken met mogelijkheden en
kwaliteiten
• regie over eigen leven
• in hun kracht zetten
• deelnemen aan de maatschappij
 gericht op vergroten van zelfredzaamheid
Participatie = meedoen!
HEE:
• Herstel
• Empowerment
• Ervaringsdeskundigheid
 emancipatieproces van
mensen met chronische
psychische kwetsbaarheid
 zelfhulpbeweging
 proces eigen herstel
RIBW Actief:
• individuele ontplooiing
• in de wijk
• ontwikkelen en (mede)
organiseren van
leerwerktrajecten
 gedifferentieerd aanbod
gematched met behoeften
vanuit de doelgroep
 gericht op ontwikkeling op
de participatieladder
Participatie = meedoen!
HEE concreet:
Vrijplaats In de Weerd:
• voor en door de
deelnemers,
zelfvoorzienend
• ontmoetingsplek
• broedplaats nieuwe
initiatieven
• zelfhulpgroep
• ervaringsverhaal vertellen
Werving projectleider HEE
RIBW Actief concreet:
• dare2cook
• KUNSTportaal
• In de Weerd
- horeca
- zipp
- kunstuitleen
- realisatiegroep
• onderaannemers zoals
modekwartier
• ontwikkeling
Participatie = meedoen!
In gezamenlijkheid
• mensen (met beperking) inspireren en de kans
bieden hun talent in te zetten, meedoen in de
maatschappij op basis van kracht en kwaliteiten
• kwetsbare burgers zichtbaarder maken in de wijk,
ruimte creëren voor ‘anders-zijn’
Voorbeelden:
• proeftuin ‘toeleiden naar talent’
• ervaringsdeskundige/kwartiermaker
Bedankt
voor uw aandacht
Download