Optometrist - Wikiwijs Maken

advertisement
Werkplan 2e fase
Thema: Zintuigen, zenuwstelsel en spieren
Naam:
Klas:
Module I Optometrist
intro
vooraf
verwerking
o Video Oog in beeld: Optometrie.
Eindproduct-Beoordeling
Doelen-Concepten
Kennisbank
Werkwijze
Stap 1 Zintuigen
o
o
o
o
o
o
o
o
Stap 2 Indelen van het
zenuwstelsel
Stap 3 Bouw van het oog
Stap 4 Werking van het oog
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Video One moment in time (sport).
Opdracht 1 Overzicht – deel 1.
Video Zintuigen.
Kennisbank Zintuigen algemeen.
Kennisbank Zintuigen van de huid.
Kennisbank Overige zintuigen.
Kennisbank Indeling van het
zenuwstelsel.
Kennisbank Signalen van het
zenuwstelsel.
Opdracht 2 Regelkring.
Opdracht 3 Reactiesnelheid.
Video Reactiesnelheid.
Opdracht 4 Practicum zintuigen.
Video De hersenen.
Video Hersenen.
Opdracht 1 Overzicht – deel 2.
Kennisbank Indeling van het
zenuwstelsel.
Opdracht 2 Welk deel?
Opdracht 1 Bouw.
Kennisbank Bouw van het oog.
Kennisbank Kegeltjes en staafjes.
Opdracht 2 Practicum varkensoog.
Video Er was eens … het leven – Het
oog.
Video De ogen.
Opdracht 1 Ogen aan het werk.
Kennisbank Accommoderen.
Kennisbank Ogen, netvlies en diepte
zien.
Video Waarom ga je slechter zien als
je ouder wordt?
Video Een oog-laseroperatie.
Opdracht 2 Visus of
gezichtsvermogen.
Opdracht 3 Hoe is het gesteld met
jouw ogen?
Opdracht 4 Reflexen van het oog.
Kennisbank Reflexen.
Kennisbank Spieren.
Video Reflexen.
Video Wat is het nut van tranen?
Video Hoe ontstaan rode ogen op een
Biologie | Thema Zintuigen, zenuwstelsel en spieren | HAVO tweede fase
foto?
o Video Kniepeesreflex.
o Opdracht 5 Practicum gezichtsbedrog.
o Kennisbank Kleurenziend, kleurenblind
en gezichtsbedrog.
Stap 5 Ogen van dieren
Stap 6 Hersenen in actie
Stap 7 Werken met ogen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Stap 8 Eindopdracht
o
o
Video Klokhuis.
Opdracht 1 Ogen in de evolutie.
Opdracht 2 Dierenogen van dichtbij.
Video De hersenen.
Kennisbank 11.2.1.
Video Reportage hersenen.
Opdracht 1 Hersenen in examens.
Opdracht 2 Brein in beeld.
Video Hoe werkt je geheugen?
Opdracht 1 Opelidingen.
Video Deskundige oogmeting door
Pearle Opticiens.
Video Opleiding optiek.
Video Introductiefilmpje opleiding
Optometrie.
Video Oog in beeld: optometrie.
Afsluitende opdracht.
Biologie | Thema Zintuigen, zenuwstelsel en spieren | HAVO tweede fase
Download