Secretariaat / Personeelsdienst - Beheer en organisatie

advertisement
OCMW Opwijk
Contact OCMW
Stratenplan
Openingsuren
Digitaal Loket
Aanmelden
normaal lettertype grootte
medium lettertype grootte
groot lettertype grootte
Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm
Sociaal Welzijn
Sociale dienstverlening
Preventie en gezondheid
Taallessen
Gelijke kansen en diversiteit
Burenbemiddeling
Ouderenzorg
Poetsdienst aan huis
Buurtzorg
Dagverzorgingscentrum
Serviceflats
Kortverblijf
WoonZorgCentrum
Werken
Sociale tewerkstelling
Vacatures
Vrijwilligerswerk
Wonen
Woningen OCMW
Sociale woningen
Energiezuinige maatregelen
Over OCMW Opwijk
Bestuur en beleid
Beheer en organisatie
Organogram
Missie
Beleidsdocumenten
Bestuur en beleid closed
Voorzitter
OCMW-raad
Vast Bureau
Bijzonder Comité Sociale Dienst
Beheer en organisatie open
Secretaris
zoeken
Financieel beheerder
MAT
Financiële dienst
Secretariaat / Personeelsdienst
Organogram closed
Algemeen
Sociale zaken
Ouderenzorg
Algemene en financiële administratie
Missie closed
Missie
Visie
Waarden
Beleidsdocumenten closed
Meerjarenplan en budget
Verslagen OCMW-Raad - openbare zittingen
Jaarverslag
Home > Over OCMW Opwijk > Beheer en organisatie > Secretariaat / Personeelsdi...
Secretaris
WIE?
De secretaris van het OCMW is Christel Ringoot.
WAT is haar takenpakket?
Leidinggevende van de administratie:
Plant, organiseert, evalueert en volgt de werking op van de gehele organisatie
Staat in voor de continuïteit van de werking van de organisatie
Staat in voor de uitwerking van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden
Coördineert dienstoverschrijdende dossiers
Neemt de ambtelijke eindverantwoordelijkheid van alle besluiten
Stuurt rechtstreeks de dienstverantwoordelijken en de eigen medewerkers aan
Fungeert als bemiddelaar tussen de diensthoofden -verantwoordelijken en medewerkers
Adviseur van het bestuur:
Adviseert en rapporteert over de voorbereiding, de uitvoering en evaluatie van
beleidsbesluiten, wettelijke regelingen en specifieke werkdomeinen
Adviseert bij de uitwerking van het organisatiemanagement, het personeelsmanagement,
het strategischmanagement en het kwaliteitsmanagement
Woont de vergaderingen van de Raad, het Vast Bureau en de Bijzondere Comités bij,
maar is niet stemgerechtigd
Geeft feitelijke en juridische toelichting ten aanzien van de bestuursorganen bij de
voorgelegde dossiers
Manager van het bestuur:
Werkt actief mee aan het besturen van de OCMW-organisatie, de gezamenlijke
ondersteunende diensten
Coördineert de werking van de OCMW-diensten
Zit het managementteam voor en doet de voorbereiding en de opvolging van de taken en
de opdrachten ervan
Werkt actief mee aan projecten binnen het OCMW en in samenwerking met de gemeente
in de uitvoering van de organisatiedoelstellingen
Waakt over de efficiënte en effectieve uitvoering ervan
Staat aan het hoofd van het personeel onder het gezag van de voorzitter
Staat in voor de opmaak van het voorontwerp van het meerjarenplan, de budgetten, de
budgetwijzigingen
Is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en het opzetten van interne
controleprocedures
'Notarisfunctie' :
Maakt de notulen op van de vergaderingen van de bestuursorganen
Staat in voor het overbrengen van de notulen in de registers
Ondertekent alle uitgaande en binnenkomende administratieve stukken
Is verantwoordelijk voor het bewaren van het archief
print
pdf
Tweet
Contact
Contactpersoon
Ringoot Christel
T 052 36 59 31
Contacteer mij
Interessante links
De Wegwijzer
Activiteiten
Vacatures
Meldingskaart
Menu sociaal restaurant
Openingsuren
Sociaal Huis De Wegwijzer
Secretariaat
Zorgcampus Opwijk
't Kapstokske
Sociaal restaurant
Buurthuis Den Hopstaak
Noodnummers
Brandweer Opwijk
Dringend: 112
Niet-dringend: 02 451 49 11
Politie AMOW: 052 35 50 02
Volg ons op
Ga naar onze facebook account
Volg ons op Twitter
abonneer op onze rss feed
Copyright
Proclaimer
Sitemap
Ga naar de anaXis website
Download