Herdenking Februaristaking `t Gooi op vrijdag 26 februari 2016

advertisement
Hilversum, 1 februari 2016
Herdenkingsbijeenkomst ’t Gooi
Vrijdag 26 februari 2016
15.30 uur
Burgerzaal Raadhuis
Hilversum
Op 25 februari 2016 vindt in Amsterdam de herdenking plaats van de Februaristaking. Het is dan 75
jaar geleden, dat vele tienduizenden burgers het werk neerlegden en opkwamen voor de vervolgde
Joodse bevolking. De staking in Amsterdam kreeg direct gevolg in andere plaatsen, zoals Zaanstreek,
Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp. Met name in Hilversum vond op 26 februari 1941 een
grootschalige staking plaats. Duizenden mensen legden het werk neer en vormden een stoet door het
centrum naar het raadhuis. Gelet hierop wordt de Februaristaking in Hilversum niet op 25 februari,
maar op 26 februari herdacht.
Vrijdag 26 februari 2016 Herdenking Februaristaking ’t Gooi
Burgerzaal, raadhuis Hilversum
Dudokpark 1
1217 JE Hilversum
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.30 uur
Inloop
Herdenking met sprekers vanuit verschillende organisaties
( o.a. AFCN-Bond van Antifascisten, Joodse Gemeenschap, vakbond FNV,
burgemeester Hilversum, scholen)
16.30 – 17.30 uur
Na afloop is er een mogelijkheid om na te praten met een drankje
Wij hopen dat u deze informatie zoveel mogelijk verspreidt en rekenen op uw komst!
Hoogachtend,
Arthur Graaff
Landelijk woordvoerder, AFVN-Bond van Antifascisten
i.s.m. gemeente Hilversum, Joodse Gemeenschap, FNV en vakbond
PS Aanmelding is niet verplicht maar wel fijn om te weten in verband met de catering ( mail:[email protected] of
telefonisch 035-6292014)
Download