Eigen(wijs)heid Congrestival eerst!

advertisement
Vrijdag 7 oktober 2016
Congrestival
Eigen(wijs)heid
eerst!
Hoe regel jij je zorg als het nodig is? Het
liefst toch ook op je eigen wijze, dichtbij en
vertrouwd. Zorgen voor elkaar in de buurt
vraagt om een eigenwijze aanpak van lokale
zorg en ondersteuning waarin mensen
centraal staan.
Kom naar het congrestival Eigen(wijs)heid
eerst! met een spannende mix van inhoud,
ontmoeting, uitwisseling, beleving en doen!
www.movisie.nl/congrestival2016
Ouderenzorg: hoe krijg je
iedereen mee in het samenspel?
KEYNOTE
Nieuwe vormen voor samen zorgen
Hoe betrek je familie bij de zorg
voor naasten in bijvoorbeeld een
verpleeghuis of als er zorg thuis nodig
is? En wat kunnen beroepskrachten
en familie aan elkaar vragen? Aan
de hand van een praktijkverhaal
bespreken we hoe je komt tot een
goede en duurzame samenwerking.
Gids: Vilans
Hilversum kiest voor het investeren in
sterke buurten en een hervorming van
het welzijn. De gemeente nodigt u uit
voor ‘een kijkje in de keuken’.
Gids: Gemeente Hilversum
Grenzen aan vrijwilligerswerk
In het vrijwilligerswerk hebben we te
maken met juridische, functionele,
relationele en persoonlijke grenzen.
Aan de hand van enkele casussen van
Vrijwillig Dichtbij gaan we in gesprek
over de wensen van hulpvragers,
de kracht van vrijwilligers en het
samenspel met beroepskrachten.
Gids: NOV
IJs, koffie en popcorn
Speel het grote netwerkspel!
Vergroot uw netwerk tijdens het
congrestival! Met het grote
netwerkspel krijgt u daar alle kans
toe.
Film & theater
Ga op de stoel van de ander zitten
met theatergroep Kracht van Beleving.
Of dompel je onder in de beelden van
filmmaker Roel Simons van Serious
Video!
BewonersBedrijf Noaberwijk Nijverheid werkt mee aan het welzijn in
de wijk en biedt zorg voor ouderen
die daar graag willen blijven wonen.
Hoe werk je als bewonersorganisatie
samen met beroepskrachten? En hoe
overtuig je de gemeente er van dat je
een serieuze samenwerkingspartner
bent?
Gids: LSA
Zorgen op eigen wijze, hoe doe
je dat?
Hoe zorg je dat je er als mantelzorger niet alleen voor staat? Tijd
voor jezelf, hoe regel je dat? De
formele zorg dient aan te sluiten
bij de wijze waarop de zorgvrager
en mantelzorger het thuis hebben
geregeld. Wat komt er kijken bij dit
samenspel?
Gids: Mezzo
Datum, tijd & locatie
vrijdag 7 oktober 2016
11.30 – 18.00 uur
Raadhuis Hilversum, Dudokpark 1
Voor wie?
Oog voor jonge mantelzorgers!
Noaberschap Hengelo
Praktische informatie
Jonge mantelzorgers herkennen zich
vrijwel nooit in de term mantelzorger
en ze lopen meestal niet te koop
met hun zorgen. Hoe vind je jonge
mantelzorgers? En wat doe je als je
hen gevonden hebt?
Gids: Movisie
Bewoners in een sociaal wijkteam
Benutten wijkteams de aanwezige
burgerkracht voldoende? In Zaandam
zitten bewoners in het sociale
wijkteam. Leer van hun ervaringen en
dilemma’s.
Gids: LSA
Wandeling vrijwillige thuishulp
Hoe organiseert de gemeente
Hilversum de vrijwillige thuishulp?
Tijdens een wandeling gaat u in
gesprek met enkele vrijwilligers.
Gids: Gemeente Hilversum
Programma
Voor cliënten/patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, bewoners(zorg)
initiatieven, beroepskrachten zorg en
welzijn, en gemeenten.
Praktijk centraal!
Tijdens het congrestival is de
hoofdrol voor ‘Willem’, ‘Margreet,
‘Yousuf’, ‘Patricia’ en ‘Samira’. Zij
delen hun verhalen met ons in
workshops, op het toneel en in
de wandelgangen. Met elkaar
verkennen we de mogelijkheden om
vernieuwing van de zorg voor elkaar
vorm te geven. Wat zijn kansen? En
hoe ga je om met de dilemma’s?
Kosten
Voor beroepskrachten en
gemeenten is de entree € 99,- (incl.
btw). Voor alle anderen is de entree
gratis. Je moet je wel aanmelden.
Bij no show brengen wij € 25,- in
rekening.
Aanmelden
movisie.nl/congrestival2016
Het congrestival Eigen(wijs)heid
eerst! is een initiatief van:
Download