de_gids_2011_persbericht

advertisement
De Gids 2011/1, ‘Honderd jaar Tjalie Robinson’
ISBN 9789029574525, € 9,50
Deze eerste Gids van 2011 brengt hommage aan schrijvers die niet meer zijn, om te beginnen aan de Indische
schrijver Tjalie Robinson, die op 10 januari precies honderd jaar geleden werd geboren en één keer eerder in De
Gids heeft gestaan, destijds geïntroduceerd door Rob Nieuwenhuys.
Gastredacteur Wim Willems stelde in samenspraak met de redactie een semithemanummer samen met
bijdragen van Abdelkader Benali, Adriaan van Dis, Michiel van Kempen en Willem Otterspeer. Otterspeer schetst
het achterdoek van een schrijver die hij terecht de Mohammed Ali van de Nederlandse letterkunde noemt. Van
Dis focust in zijn bijdrage op de gelaagdheid van de humor in het werk van Tjalie Robinson, die hem rechtstreeks
terugvoert naar het repatriantenhuis in Bergen aan Zee waar hij opgroeide. Zonder enige affiniteit met de
bekende thema’s uit de koloniale geschiedenis komt ook Abdelkader Benali in de ban van de lokstem van de
Indische verteller. Michiel van Kempen presenteert Tjalie Robinson in contrast met een andere (post)koloniale
schrijver van statuur, de West-Indische auteur Albert Helman. In zijn tweeluik herkennen we de worsteling van
schrijvers die tegen de klippen op probeerden hun Oosterse en Westerse erfenis te integreren. Waarmee ze hun
tijd ver vooruit waren.
Willems introduceert het geheel en koos daarbij twee nog onbekende ‘piekerans’ van Tjalie Robinson, bij
wijze van voorpublicatie uit de bundels die later dit jaar verschijnen: Kind van Batavia; Verhalen van een
straatslijper en Een land met gesloten deuren. Beide uitgaven worden in mei ten doop gehouden in het
Letterkundig Museum, Den Haag.
De Gids omvat nog meer: Laurens van Krevelen herinnert zich Harry Mulisch’ voortrekkersrol in de Gids-redactie
en Wiel Kusters schreef een poëtisch in memoriam voor zijn vriend Guillaume van der Graft. Auke Hulst
portretteerde een uitzonderlijke Fries, essayist Bas van Putten diept zijn eigen vorige leven op en peurt daar een
goudklompje uit. Voor de complete inhoud van De Gids 2011/1, zie vanaf 10 januari www.literairtijdschriftdegids.nl of bestel een recensie-exemplaar via [email protected]
Download