INHOUDSOPGAVE GRONIEK JAARGANG 33 (1999

advertisement
Index 1999-2000
INHOUDSOPGAVE GRONIEK JAARGANG 33 (1999-2000)
THEMAGEDEELTEN
Amerikanisering (146)
Bosscher, D., 'Amerikaanse culturele dominantie?'
Vries, T. de, 'De langzame opmars van public relations in de Nederlandse overheidsvoorlichting'
Roholl, M., '"We'll go on trial at the fair". Het Amerikaans paviljoen
op EXPO '58 in Brussel'
Inklaar, F., 'Geestelijke Marshallhulp in werking. De mechaniek
van "Amerikanisering". Bedrijfskadertraining in Nederland
1947-1955'
Uricchio, W., 'Nation, taste and identity. Hollywood remakes of
European originals'
7
15
29
41
51
Water (147)
Noort, E., '"Om het menselijk geslacht te vernietigen" Vloedverhalen
in het Nabije Oosten'
127
Vanstip hout, H.L.J., 'Water in het oude Mesopotamië'
139
Claes, D., 'En de geest zweefde over wateren ... Rol en betekenis van
water in het kerkelijk leven'
153
Dolfing, B., 'De diepe gronden van het waterschap'
169
Driessen, A., 'Hulpverlening na overstromingsrampen in het Nederlands rivierengebied'
185
Kind (148)
Röling, H., 'Jeugdherinneringen als bron voor de geschiedenis van
kind en gezin'
Oosterwijk, S., '"Anesiet hier desen jonghelinc" Het Middeleeuwse
kind als "miniatuur-volwassene"?'
Donker, G., en S. Faber, 'Literaire kindermoorden bij J.J. Cremer
(1827-1880)'
Tassenaar, V., 'Het kind in de groei. De houding van Nederlandse
artsen ten opzichte van de lichaamsontwikkeling van het kind,
1860-1965'
Richardson, A., 'Children, Youth and Schooling Disruption in the
Netherlands DuringWorld War II'
524
261
275
289
307
325
Index 1999-2000
Ideologie (149)
Drijvers, J.W., 'God en de almacht van de keizer. Keizerideologie in
het laat-Romeinse rijk'
Teunis, H.B., 'Waardigheid in de elfde eeuw: een gecodeerde
ideologie'
Frumau, G., 'Rousseau en de Franse Revolutie'
Barnouw, D., 'Ontkenningen van de Holocaust, een onvolledig
overzicht'
397
409
423
441
SUPPLEMENT
Artikelen
Grootemaat, F., "'Morbus Ungaricus" Zelfmoord in Hongarije'
Kuijeren, M. van 'Hoofddoekjesaffaires. Over de Franse en
Nederlandse worstelingen met gesluierde leerlingen'
Paul, H., 'Rousseau in de Republiek. Nederlandse reacties op de
burgerlijke godsdienst van Jean-Jacques Rousseau'
Postema, E., "'Een bronwel van beschaving en ontwikkeling" De
wereldbibliotheken en de gewone man'
Reith, M., 'Gedachten over het maken van digitale geschiedenis.
Hypertekst en historiografie'
Spreeuwers, D., 'Van fabrieksdokter tot arbo-arts: De geschiedenis
van de bedrijfsgezondheidszorg in Nederland'
Visser, R., 'Studeren in het buitenland: Mijn Praagse winter'
Welling, G. M., 'Digitale bronnen-transcripties: wie gaat ze
invoeren?'
Ypma, T., 'Religie en politiek in Soedan'
Zoetman, 0., 'Kosmopolitisme: vroeger niet, nu niet, nooit niet'
471
455
103
65
213
203
79
493
229
375
Klassiekers
Drukker, J.W., 'Robert William Fogel & Stanley 1. Engerman,
Time on the cross: the Economics ofAmerican Negro Slavery (1974)' 85
Lokin, I.H.A.
225
Nijf, O.M. van
507
525
Index 1999-2000
Bronnen
Koopmans, J.W., 'De Europische Mercurius (1690-1756) getypeerd'
Bosscher, Ph.M., 'Een verborgen bron. Norman Macleod over de
Nederlandse marine tussen 1848 en 1898'
Interviews
Hof, S. van den, 'Gewoon nadenken over de dingen die je
interesseren. Interview met Luuk van Middelaar'
Wierts, 1., '''De waarheid is er, de verzoening nog lang niet"
Interview met Prof. P.G.J. Meiring'
Boekbesprekingen
Aerts, R., H. de Liagre BöW, P. De Rooyen H. te Velde, Land van
kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990
(Nijmegen 1999) [Wybo Veenstra]
Andreau, J., Banking and business in the Roman world (Cambridge
1999) [Arjan Zuiderhoek]
Bavel, RI.P. van, Transitie en continuïteit: de bezitsverhoudingen en
plattelandseconomie in het westelijk gedeelte van het Gelders rivierengebied, ca. 1300-1570 (Hilversum 1999) [RalfFutselaar]
Berg, J.J. van den, 'Deining. Koers en karakter van de ARP ter
discussie, 1956-1970 (Kampen 1999) [Erik de Graaf]
Buddingh' H., Geschiedenis van Suriname (Utrecht 1999) [Frank
Grootemaat]
Lintott, A., The constitution ofthe Roman Republic (Oxford 1999)
[Arjan Zuiderhoek]
Obdeijn, H., P. de Mas en P. Hermans, Geschiedenis van Marokko
(Amsterdam 1999) [Madelon Stokman]
Potter, D.S. en D.J. Mattinglyed., Life, death, and entertainment
in the Roman empire (Ann Arbor 1999) [Arjan Zuiderhoek]
Retrospect. De geschiedenis van de 20e eeuw (Schoonhoven 1999) en
De 20e eeuw in video (Utrecht 1999) [Peter Scholing]
Sampson, A., Mandela. De geautoriseerde biografie (Utrecht 1999)
[Frank Grootemaat]
Waltmans, H. en G. Groothoff, Aruba, Curaçao en Bonaire aan
het begin van de Twintigste Eeuw. Een ANV-documentatie
(ANV-reeks 3) (Hilversum 1999) [Erik Haverkort]
526
361
483
349
245
115
248
251
387
384
118
385
519
516
114
518
Download