Ecosystemen ecologie water

advertisement
Ecologische niveaus
Ecologische niveaus

Individu
Een organisme van één bepaalde soort

Populatie
Een groep individuen van één soort in een
bepaald gebied

Levensgemeenschap
Alle populaties van verschillende soorten in een
bepaald gebied

Ecosysteem
verschillende levensgemeenschappen met elk
een eigen soortensamenstelling in een bepaald
gebied, maar zijn afhankelijk van/ of worden
beïnvloed door bepaalde abiotische factoren
Individu – populatie – levensgemeenschap - ecosysteem
Individu – populatie – levensgemeenschap - ecosyteem
Ecosysteem ecologie
Ecosysteem
voedselrelaties

Oceanen: voedselweb + energiestromen

Ga naar Mypip.nl en open de oefening voedselketen - voedselweb


Doe de oefening en maak vervolgens de aangeleverde vragen.
Begrippen voedselrelaties:

Trofische niveaus = Ecosystemen bestaan uit verschillende trofische niveaus : Producenten,
consumenten( 1ste orde, 2de orde, etc.), reducenten

Voedselketen = Een keten van organismen die eten en gegeten worden. Via een voedsel
keten wordt energie van organisme naar organisme doorgegeven.

Voedselweb = meerdere voedselketens in een ecosysteem vormen een ingewikkeld netwerk.
Ecosysteem
energiestroom binnen voedselrelaties
-Alle organismen hebben energie nodig voor groei en beweging
-Energie stroomt de meeste ecosystemen binnen in de vorm van zonlicht, dat wordt
omgezet in chemische energie door fotosynthetische organismen
Ecosysteem
productiviteit van een ecosysteem: dat is de netto primaire productie per
oppervlakte-eenheid per tijdseenheid.

Bruto primaire productiviteit = de totale hoeveelheid vastgelegde chemische
energie; het resultaat van de fotosynthese (organische stoffen zoals glucose)

Netto primaire productiviteit= . Een gedeelte van de bruto primaire
productiviteit wordt verbrand door de planten, de rest wordt gebruikt voor
groei. De gewichtstoename (=biomassa) door deze groei heet de netto
primaire productie. De netto primaire productie wordt uitgedrukt in gram
drooggewicht.
interactieve afbeelding.

Netto primaire productiviteit vormt de energiebron voor alle heterotrofe organisme op
aarde.

Een voorbeeld: stel een plant maakt in één dag 5 gram glucose (bruto primaire
productie). De plant verbrandt 3 gram per dag, er blijft dus 5 - 3 = 2 gram per dag over
om in gewicht toe te nemen (netto primaire productie). Deze 2 gram is ‘beschikbaar'
voor het ecosysteem
Ecosysteem
productiviteit van een ecosysteem: dat is de netto primaire productie per
oppervlakte-eenheid per tijdseenheid.

Secundaire productiviteit= de hoeveelheid biomassa die consumenten en reducenten vormen uit het
voedsel dat ze eten.
Voorbeeld: Een koe eet het gras. Maar zij eet alleen de grassprieten, niet de wortels. Niet alle biomassa van het gras verdwijnt
dus in de koe. De koe doet het volgende met het gras:
- zij poept een deel onverteerd uit;
- zij verteert de rest.
Het verteerde gras levert na verbranding energie op voor eigen stofwisselingsprocessen, beweging en warmte. De koe wordt
hier niet zwaarder van. Daarnaast bouwt de koe zichzelf op uit de grondstoffen uit het gras, waardoor haar biomassa
toeneemt. Een koe moet 10 kilo drooggewicht gras eten om 1 kilo zwaarder te worden (vers gras bestaat voor ongeveer 90%
uit water). De biomassa die de koe zelf maakt noem je de secundaire productie in een ecosysteem.

Voedselpiramiden
Voedselpiramiden zijn grafische weergaven van de productiviteit binnen een ecosysteem. Dat is meestal
uitgedrukt in biomassa maar kan ook in energie en aantallen organismen.

Ga naar Mypip.nl en open de oefening voedselpiramiden

Doe de oefening en maak de vragen 6, 7, 10 en 11 van Hfst 16.3 Energiestroom van het boek Biologie
voor het MLO.
Samenvatting:
Wat moet je kunnen beschrijven en uitleggen...

Ecologische niveaus: individu, populatie, levensgemeenschap,
ecosysteem

Voedselrelaties:

Trofische niveaus: producenten, consumenten, reducenten

Voedselketen, voedselweb

Energiestroom in een ecosysteem

Productiviteit van een ecosysteem: bruto primaire productiviteit,
netto primaire productiviteit, secundaire productiviteit, biomassa

voedselpiramiden
Download