PowerPoint-presentatie

advertisement
Economie, Beleid en Duurzaamheid
Kansen voor bedrijven en maatschappij;
Van Agenda naar Programma
18 november 2011, Hans van Meijl
Economie, beleid en
duurzaamheid
ketens en
duurzaamheid
Stakeholder, publieke
betrokkenheid
macro-economische
studies
Beleid, weten regelgeving
Internationale context
Economie en
Marktverkenningen
Bijdrage economie, GDP,
werkgelegenheid, etc
Rentabiliteit biomassa
versus fossiele
grondstoffen (Energie,
Transport, Chemie)
Internationaal leiderschap
(export- import)
Faciliteren innovatie
Organiseren en financieren
Monitoren grondstof en
productprijzen
Macro-economische Verkenning (2008) Jaarlijkse
inkomens in de sectoren energie en chemie met en
zonder groene grondstoffen (in miljoen euro)
8000,0
7000,0
6000,0
5000,0
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
NatLowTech
Initial
2010
IntHighTech
2020
2030
2030, NoBioB
Aandeel groene grondstoffen in werkgelegenheid
(chemie en energie)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
IntHighTech
NatLowTech
Initial
2010
2020
2030
Jaarlijkse inkomens in de landbouwsector met en
zonder groene grondstoffen (in miljoen euro)
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
NatLow Tech
Initiaal
2010
IntHighTech
2020
2030
2030, NoBioB
Aandeel groene grondstoffen in werkgelegenheid in
landbouw sector
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
NatLowTech
Initiaal
IntHighTech
2010
2020
2030
Duurzaamheid
in de keten
Economisch
Duurzaam geproduceerd
Import duurzame
grondstoffen
Milieu
Ketenorganisatie
Investeringen\risico’s
Certificering en
kwaliteitsbewaking
License to operate
Verlagen footprint
LCA
Sociaal
PPS
-
BE-Basic
-
LCA
Biosolar
Economisch
Milieu
Catch-BIO
BPM
Cie Corbey
Measurement tools
Sustainability Criteria
Sociaal
Competing claims: Food, Feed, Fuel, Fibre
Competing claims or solutions
Voedselzekerheid
Voedselprijzen
Biodiversiteit
Klimaat
Emissies
BBE: Complexiteit vergt Integrale benadering
 De bevolking stijgt hard!
 Consumptie voedsel stijgt hard!
 Energiegebruikt stijgt hard!
 Klimaatprobleem wordt steeds urgenter!
 Biodiversiteit staat steeds meer onder druk!
 De BBE is gerelateerd aan al deze elementen.
 Dit vergt een meer integrale benadering
maar die ontbreekt nu vaak
in zowel beleid als in modellen.
1992-01
1992-11
1993-09
1994-07
1995-05
1996-03
1997-01
1997-11
1998-09
1999-07
2000-05
2001-03
2002-01
2002-11
2003-09
2004-07
2005-05
2006-03
2007-01
2007-11
2008-09
2009-07
2010-05
Price index van Voedsel en Energie(IMF 2011)
300
250
200
150
100
50
0
Voedsel index
Energie index
13
Voedergranen consumptie neemt toe
Shares (2018) – World
13%
12%
19%
56%
Shares (2018) - OECD
11% 8%
24%
56%
Source: OECD, 2009
14
Wet- en
regelgeving
Opschonen afvalwetgeving
Level playing field
Importheffing
industriële grondstoffen
herzien
Coherent
overheidsbeleid
Innovatiebeleid
Accijns- en belastingheffing CO2 afhankelijk
Natuurlijke spanning tussen
Innovatie en (belemmerende)
Regelgeving
Van Agenda tot Programma (concept)
 Lopende Onderzoek
 PPS: BE-Basic, BPM, Catch-BIO, Biosolar
 BO programma (EL&I, WUR), ECN-research
● Focus: Economie\duurzaamheid vanuit technologie
gedachte
● Weinig aandacht economie, competing claims en
Wet-en regelgeving
● Maatschappelijke aspecten cruciaal
 EC KBBE strategie: 4 miljard Euro
 Nederland internationaal leidende positie (gidsland)
Van Agenda tot Programma: 3-Trap
 Biobased strategische vraagbaak socio-economische
vraagstukken (Start 2012)
● Opzet Market Intelligence Systeem
● Inbreng van BBE in economische modellen
 Biobased beleidsondersteuning (Start 2012)
● Coherent (inter)nationaal overheidsbeleid
● Belemmerende Wet- en regelgeving
● Update Macro-economische verkenning (2012)
 Chain design voor PPS: Opname sociaal-economische
module in elke nieuwe technische PPS (10% of budget)
Vragen en ideeen?
© Wageningen UR
Economie, beleid en
duurzaamheid
ketens en
duurzaamheid
Stakeholder, publieke
betrokkenheid
macro-economische
studies
Beleid, weten regelgeving
Internationale context
Download
Random flashcards
Create flashcards