Jaarplanning muziek 4e leerjaar

advertisement
2010-2011
Jaarplanning muziek 4e leerjaar
Yana Van Damme & Dieter Coppens
2 BaLO B
2010-2011
Pagina | 1
Inhoud
Verantwoording..................................................................................................................................................................................................................................... 3
Jaarplanning muzieklessen ..................................................................................................................................................................................................................... 4
Thema 1: “Bekend en beroemd” ........................................................................................................................................................................................................................... 4
Thema 2: “Samen klinken we sterk” ...................................................................................................................................................................................................................... 6
Thema 3: “Muziek in beeld” ................................................................................................................................................................................................................................ 10
Hoekenwerk ........................................................................................................................................................................................................................................ 13
Tussendoortjes .................................................................................................................................................................................................................................... 15
Leerplan ...................................................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Materialen........................................................................................................................................................................................................................................... 17
Benodigdheden voor elke les:.............................................................................................................................................................................................................................. 17
Benodigdheden voor hoekenwerk:...................................................................................................................................................................................................................... 23
Benodigdheden tussendoortjes: .......................................................................................................................................................................................................................... 26
Pagina | 2
Verantwoording
Als examentaak kozen wij ervoor om een jaarplanning op te stellen voor het onderdeel muziek binnen muzische vorming. Een jaarplanning zorgt ervoor
dat je als leerkracht makkelijker leuke muzieklessen kan aanbieden aan je leerlingen. Je moet niet elke week je hoofd breken over wat je zou kunnen
doen, je moet enkel op het jaarplan kijken. Op deze manier kies je niet steeds voor een eenvoudige zangles omdat je dan niets hoeft voor te bereiden.
Neen, je kunt leuke en gevarieerde lessen geven die niet veel voorbereiding meer vergen dankzij deze jaarplanning.
In deze planning vind je volgende zaken terug:

Een reeks van 20 lessen, gesorteerd per thema

6 muzikale opdrachten die in een hoekenwerk kunnen gestopt worden

10 muzikale tussendoortjes voor als er eens wat tijd over is of om de leerlingen te activeren.
We hebben er bewust voor gekozen om ‘maar’ 20 lessen neer te schrijven omdat er tijdens het jaar wel eens lessen wegvallen, er eens
sinterklaasliedjes aangeleerd worden, de leerlingen een liedje moeten leren voor de advent, voor kerstmis, voor …
Op de volgende pagina’s vind je steeds het onderwerp van de les, de belangrijkste stappen die genomen moet worden, het hoofddoel, de domeinen
waarbinnen de les zich afspeelt en wat verder in het document ook de leerplandoelen voor elke les. Op die manier moet je als leerkracht deze
elementen enkel nog in een lesplan gieten en er je eigen ‘touch’ aan geven.
De opdrachten voor in hoekenwerk zijn op dezelfde manier uitgeschreven. De opdrachten kunnen samen gebruikt worden om een muzikaal hoekenwerk
op te zetten of er kunnen 1 of meerdere opdrachten gebruikt worden binnen een ander hoekenwerk om een muzische hoek te creëren.
Het enige wat je als leerkracht nog moet doen is de opdracht in een hoekenfiche gieten in de lay-out die je anders gebruikt.
Ook voor de tussendoortjes vermelden we wat het doel is en in welke domeinen ze zich situeren. De tussendoortjes zijn bedoeld om de leerlingen
tussen 2 lessen even actief te laten zijn zodat ze zich daarna weer goed kunnen concentreren. Het zijn allemaal muzikale tussendoortjes waarbij de
leerlingen in meerdere muzikale domeinen werken.
Pagina | 3
Jaarplanning muzieklessen
Thema 1: “Bekend en beroemd”
n° Titel + beschrijving
Hoofddoel
Domeinen
1
Een gevoel (blij, verdrietig…) weergeven
tijdens het zingen van een lied.
(na)zingen
Luisteren
Toonhoogte
Ritme
Spreken over
Gevoelens
Zingen
Expressie
Ritme
Luisteren
Maken
(be)luisteren
Associëren
Gericht kijken
Maken
2
3
4
Thema lied: Tom Blues aanleren
 Voor- en nazingen
 Rusten meetikken
 In groepjes het lied zingen met verschillende, gekregen gevoelens
 Voor elkaar zingen met het juiste gevoel, de rest raadt met welk gevoel men
zingt
Rap van bekende liedjes
 Verschillende stukken rapmuziek beluisteren
 Eigenschappen van een rap bepalen
 In groepen een rap maken op de melodie van een bekend liedje
 De rap aan elkaar voorstellen
Cd-hoes
 Cd-hoezen aan bord linken met muziekfragementen
 Letten op kleur, vorm, gevoelens, klanken van cd-hoes en muziek
 Bij gekregen muziekfragment zelf cd-hoes maken door te knippen en plakken
uit tijdschriften
Lucky luke
 Zie les 5 in ‘Moet je doen’- Muziek groep 6
 Lln. krijgen een schatkaart, L. en de lln. zoeken uit wat de symbolen zouden
kunnen betekenen en luisteren naar een hoorspel. ->inleiding personage Lucky
 Er komen 4 afbeeldingen van melodieën, die omhoog en omlaag gaan, aan bord
die aan 4 liedfragmenten gelinkt moeten worden.
 Aanleren van het lied ‘heel alleen’.
 Lln. ‘spelen’ de schatkaart in groepen alsof het een partituur is en vinden zo
de schat.
 De groepen presenteren hun klankspel.
 eventueel Linedance
De eigenschappen van rap toepassen om
bekende liedjes om te vormen tot raps.
CD-hoesjes koppelen aan de muziek die er
bij hoort door aandachtig te kijken en te
luisteren.
De leerlingen kunnen een partituur met
traditionele en grafische notatie
verklanken.
Zingen
Luisteren
Spelen
Maken
Bewegen
Pagina | 4
5
Teken bij filmmuziek
 Vier fragmenten filmmuziek beluisteren
 Leerlingen tekenen bij elk fragment waar ze aan denken aan de hand van
lijnen, stippen,…
 Bij de derde keer luisteren, mogen de leerlingen hun tekening bijkleuren met
kleuren die volgens hun bij de muziek passen.
 Bespreken van de tekeningen
Muziek weergeven in een tekening met
aangepaste kleuren.
Tekenen
(be)luisteren
6
Reclamespot bij liedje
 Beluisteren en bekijken van enkele reclamespots
 Beluisteren van muziekfragmenten en bespreken in welke reclamespots deze
gebruikt kunnen worden en waarom
Bijvoorbeeld: vrolijke muziek voor luchtverfrisser
 Leerlingen kiezen een reclamespot en mogen zelf een deuntje
maken/bedenken dat hierbij past.
 Voorstellen aan de klas en evalueren
Filmmuziek
 Filmfragment bekijken/beluisteren en bespreken waarom welke muziek
gebruikt wordt
Bijvoorbeeld: Titanic: moment op de voorsteven van het schip
 Drie filmfragmenten bekijken zonder geluid en vijf geluidsfragmenten
beluisteren
 Filmfragmenten en geluidsfragmenten combineren en verklaren aan de hand
van de besproken elementen uit stap 1
Happy Birthday
 Les 18 uit ‘Moet je doen’ - Muziek groep 6
 Luisteren naar muziekvoorbeelden en meestappen in de maat.
 Zingen van Happy Birthday + ritmeopdrachten.
 Klankspel wordt met de lln. besproken.
 Luisteren naar ‘Greeting Prelude’ + bespreking met de lln.
 Zingen van ‘Happy Birthday’ op het ritme van ‘Greeting Prelude’.
 Een muziekstuk maken in dezelfde vorm dan ‘Greeting Prelude’.
Een geluidsfragment maken bij een
gekozen reclamespot.
(be)uisteren
Kijken
Associëren
Expressie
Maken
Filmmuziek verbinden met de juiste film
door te letten op de eigenschappen van de
film en het geluidsfragment.
(be)luisteren
Associëren
Gericht kijken
De leerlingen kunnen de maataccenten in
driedelige muziek spelen en grafisch
genoteerde muziek expressief
verklanken.
Zingen
Luisteren
Spelen
Maken
7
8
Pagina | 5
Thema 2: “Samen klinken we sterk”
n°
Titel + beschrijving
Hoofddoel
Domeinen
9
Zelf partituur maken
 L. en de lln. zoeken samen symbolen die een bepaalde handeling met stokjes
aangeeft
 De symbolen komen aan bord en worden ingeoefend
 De leerlingen maken in groep zelf een partituur
 De gemaakte partituur wordt doorgegeven aan een andere groep die deze
inoefent en speelt voor de rest van de klas.
De leerlingen maken zelf een partituur en
spelen een gekregen partituur.
Ritme
Maken
Klank
10
Meerstemmigheid
 L. zet een tekst/lied op bord en oefent deze met lln. op een bepaald ritme
 De tekst/lied wordt in canon (2,3,4… groepen) voorgedragen/gezongen
 De groepen aparte opdrachten geven vb. afwisselend hoog en laag praten,
blij en droevig …
 Passende geluiden zoeken voor bij het lied/ de tekst met de lln.
 Tekst/lied zeggen/zingen en ondertussen een groep passende geluiden laten
maken
 Er zijn veel verschillende opdrachten mogelijk
De leerlingen drukken zich meerstemmig
uit.
Ritme
Zingen
Klank
Geluiden
Luisteren
Expressie
11
Herrie in huis
 Les 9 uit ‘Moet je Doen’-Muziek groep 6
 L. en de lln. maken een woordspin van muziekstijlen.
 De lln. luisteren naar een lied over muziekstijlen en linken elke stijl aan een
persoon.
 Lied ‘herrie in huis’ aanleren a.d.h.v. enkele opdrachten.
 Luisteroefening rond muziekstijlen.
 eventueel interview over stijlen en muziek.
De leerlingen kunnen van enkele
muziekfragmenten de stijl herkennen en
benoemen.
Zingen
Spelen
Luisteren
Maken
Bewegen
Pagina | 6
12
Orkest met alles in de klas
 Film: Thierry De Mey – Musique de table + bespreken wat zie je allemaal?
 L. hangt een partituur aan bord. Samen met de lln. denken we na wat elke
tekening zou kunnen beteken
 Daarna onderzoeken L. en de lln. welke voorwerpen uit de klas ze zouden
kunnen gebruiken om deze muziek te maken. vb. boeken, penenn, kastdeuren,
toetsenbord, bordenwissers…
 Daarna verdelen we de klas in 2 groepen
 Elke groep maakt een partituur. We gaan nu met stokjes werken maar elke
groep kiest een paar voorwerpen uit de klas.
 De 2 groepen spelen hun muziekstuk voor elkaar.
De leerlingen maken een partituur voor
een klasorkest aan de hand van geleerde
symbolen.
Bekijken
Ritme
Klank
Maken
13
Instrumentendans
 Er worden muziekinstrumenten in een kring gelegd. Leerkracht zet muziek
op en leerlingen bewegen door de klas. Wanneer de muziek stopt nemen de
leerlingen een muziekinstrument. Wie geen instrument heeft, moet een
instrument kiezen van een andere leerlingen en daarmee het ritme van het
liedje spelen. Dit kan een paar keer herhaald worden.
 Stop de band ronde: liedje wordt opgezet en alle leerlingen hebben
instrument. Wanneer liedje stopt proberen ze met hun instrument, samen,
het ritme na te doen.
 In twee groepen verschillende tellen spelen
 Bewegen op muziek met het lichaam
De leerlingen herkennen ritmes en spelen
ze na, maken zelf ritmes en bewegen
ritmisch op muziek.
Ritme
Klank
(be)luisteren
Expressie
Bewegen
Pagina | 7
14
Muzikaal vierkant
 Muzikaal vierkant wordt op het bord getekend
 Korte uitleg over de verschillende noten
 Verschillende rijen van het muzikaal vierkant worden ingevuld in
samenspraak met leerlingen
 Muzikaal vierkant inoefenen (tikken, klappen, bewegen)
 Niet enkel van links naar rechts oefenen maar ook van boven naar onder of
diagonaal de lijnen spelen
 Klas verdelen in groepjes van 4 leerlingen. Men mag uit het vierkant een rij
kiezen + een thema verzinnen. Elke groep kiest geluiden die bij het thema
passen en voeren deze uit aan de hand van het muzikaal vierkant.
 De groepen raden van elkaar welke rij ze kozen en wat het thema was.
Met de stem en aan de hand van één van
de ritmische zinnen een ritmespel i.v.m.
een thema maken.
Noten
Ritme
Klank
Maken
Luisteren
15
Body percussion
 Videofragment waarop body percussion te zien is bekijken, beluisteren en
bespreken.
 L. en de lln. onderzoeken welke delen van hun lichaam welke geluiden maken.
 L. en de lln. zoeken voor elke beweging/elk geluid ene passend teken om een
partituur te kunnen maken.
 Daarna verdelen we de klas in groepen
 Elke groep maakt een partituur. En oefent deze.
 De groepen spelen hun muziekstuk voor elkaar.
De leerlingen verkennen hun eigen lichaam
en maken hiermee muziek.
Klank
Ritme
Maken
(be)luisteren
(be)kijken
16
Kippenhok
 Les 20 uit ‘Moet je doen’ – Muziek groep 6
 Luisteren naar ‘kakelen en kraaien’ + bespreken.
 Klankspel:klas wordt verdeeld in een groep kippen en hanen->maken klankspel
 Aanleren van het lied ‘Kakelkanon’ + opdrachten.
 Luisteren naar het lied ‘kakelkanon’ + opdrachten werkblad maken.
 Lln. zoeken de passende afbeelding bij het geluid van de kip en haan.
 Bekijken van notenvoorbeeld + toewijzen aan haan en kip.
De leerlingen kunnen grafisch en
traditioneel genoteerde
muziekfragmenten in beluisterde muziek
herkennen.
Zingen
Luisteren
Spelen
Maken
Pagina | 8
17
Vegetable orchestra
 Filmfragment: “the vegetable orchestra” bekijken+bespreken in groepjes
gaan lln. aan de slag. In elke groep verkennen leerlingen een ander soort
instrumenten (fluiten, trommels, rammelaars…).
 Elke groep maakt een aantal instrumenten uit groenten.
 Elke groep oefent op hetzelfde ritme.
 Als een echt orkest speelt heel de klas (de verschillende groepen) samen
het ritme.
 Je kan ook werken met verschillende ritme’s of de leerlingen een hele
compositie voor hun groetenorkest laten maken. Na de les kan je beter soep
maken dan alles weg te gooien maar dit is geen muziek meer natuurlijk.
Met zelfgemaakte instrumenten een
opgelegd ritme spelen in samenspel met
anderen groepen.
Maken
(be)luisteren
Klank
Ritme
Geluiden
Toonhoogte
18
Zelf lied maken op een bestaande melodie.
 De klas wordt verdeeld in groepen, elke groep heeft een cd speler en de
groepen zitten ver uit elkaar (liefst ook in de gang of in een ander lokaal
zodat ze elkaar niet te veel storen)
 De leerlingen kiezen een bestaand lied van op CD’s die L. meebrengt. (zorg
dat de instrumentale versies van de liederen er ook opstaan)
 Ze gaan in groepen aan de slag om een nieuw lied te maken op de melodie van
het bestaande lied.
 Elke groep krijgt hetzelfde thema (bv. school, gras, bos, tijd …)De groepen
doen eerst een brainstorm, bepalen de richting die ze willen uitgaan en
beginnen dan samen te schrijven aan hun tekst.
 De groepen leren hun liederen aan de rest van de klas of zingen hun lied voor
de anderen.
 Eventueel vraag je de groepen om ook gepaste gebaren of pasjes bij hun lied
te zoeken.
Creatief zijn door een nieuwe tekst op
een bestaande melodie te maken.
Zingen
Maken
(be)luisteren
Ritme
Expressie
Pagina | 9
Thema 3: “Muziek in beeld”
n°
Titel + beschrijving
Hoofddoel
Domeinen
19
Lied: Ik ben een dinosaurus aanleren
 Het lied voorzingen/laten beluisteren en de leerlingen het refrein laten
meezingen.
 De leerlingen prenten geven die stukken uit het lied weergeven (vb. een
dino) en ze deze in de volgorde van het lied aan bord laten hangen.
 De prenten vormen de partituur van het lied, er komen geen woorden aan te
pas, enkel prenten.
 Als de leerlingen het lied beter kennen kunnen (enkele) prenten weggehaald
worden.
 Dit kan perfect met een ander lied.
De beelden die bij een lied horen
ontdekken en gebruiken als partituur.
Zingen
(be)luisteren
20
Gedichten maken op muziek
 Verschillende oefeningen om woorden met elkaar te associëren
 Twee muziekstukken worden met de klas beluisterd
 De kinderen gaan twee keer na elkaar met hetzelfde startwoord beginnen
en hierbij verschillende woorden associëren en een gedicht maken
 Gedichten met elkaar vergelijken
 Enkele leerlingen lezen hun gedicht met de muziek op de achtergrond.
Hokey Pokey
 Les 16 uit ‘ Moet je doen’ – Muziek groep 6
 Lln. luisteren naar elkaars hartslag en tikken de maat mee.
 Lln. luisteren naar geluidsfragmenten en benoemen de verschillen + meelopen
op de maat
 Zingen van het lied ‘stekelhaar en basgitaar’ + verwerking.
 Bewegen op Hokey Pokey.
 Zingen vn Hokey Pokey + lichaamsdelen worden in volgorde op bord gezet.
 Dirigeren: meezingen van het lied + de maat tikken.
De leerlingen maken, door verschillende
woorden met elkaar te associëren, een
gedicht op een muziekfragment.
Associëren
Maken
Gedichten
(be)luisteren
De leerlingen kunnen de maat in
beluisterde muziek herkennen en
uitvoeren.
Zingen
Luisteren
Spelen
Maken
Bewegen
21
Pagina | 10
22
23
Geluid maken bij een prent
 De leerlingen krijgen in groep een illustratie van een verhaal.
 Elke groep krijgt de opdracht de prent te ontleden en te bespreken in
groep.
 Elke groep moet dan proberen om een aantal geluiden/klanken te zoeken die
volgens hen het ‘verhaal’ van de prent weergeven of die bij de prent passen.
 Elke groep laat het ‘geluidenverhaal’ horen aan de rest van de klas. Deze
moeten dan proberen te ontdekken wat er op de prent staat.
Beelden omzetten in klanken en geluiden.
Boeken
 Vier korte muziekstukjes die elke een ander gevoel oproepen laten horen +
verschillen tussen de muziekstukjes bespreken
 Vier boeken tonen + bespreken tot welke soort ze horen
 Elk boek krijgt een nummer en komt vooraan aan bord te staan
 Muziekstuk laten horen + bespreken bij welk boek het hoort en waarom
 Klas verdelen in groepjes. Elke groep krijgt een titel van een boek en laat
deze niet aan de andere groepen zien.
 De groepen maken nu hun soort boeken duidelijk door geluiden te maken met
hun stem en instrumenten
 De titels van de boeken worden aan bord gehangen
 Terwijl een groep voorstelt, raden de andere groepen bij welke titel aan
bord het geluid zou passen
De leerlingen koppelen boeken aan
verschillende geluidsfragmenten.
Associëren
Maken
(be)luisteren
Geluid
Klank
(be)luisteren
Kijken
Verwoorden
Maken
Geluid
Associëren
Pagina | 11
24a Met prenten een liedje maken
24b Kan een vervolg zijn op les 15 of op les 17
 Op les 15  Geef leerlingen in groep een aantal prenten of laat ze deze zelf
zoeken in tijdschriften. (bijvoorbeeld 10). Laat ze deze prenten vertalen in
een tekst en hiervan een liedje maken. Dan mogen de groepen om beurt
meester/juf spelen en handelen zoals in les 15.
 Op les 17 Laat leerlingen in groep een ‘geluidenverhaal’ verzinnen en
uitschrijven en laat ze dan de juiste prenten zoeken om hier een echt
verhaal van te maken. Deze prenten worden doorgegeven aan een andere
groep die van dit verhaal weer een geluidenverhaal moet maken en dit moet
voorstellen aan de klas. + eventueel vergelijken met het originele
geluidenverhaal van de groep die de prenten gekozen heeft.
Beelden en klanken/woorden associëren
en hiermee een muziekstuk maken.
Verwoorden
Maken
Geluid
Associëren
Zingen
(be)kijken
25
De leerlingen maken zelf geluiden bij een
gekregen stuk uit een strip.
(be)luisteren
Klank
Ritme
Geluid
Maken
Strips
 Beluisteren van enkele geluidsfragmenten
 Vragen stellen over de verschillende fragmenten
Hoe klinken de geluiden?
Waaraan denk je als je dit hoort?
Kan je hierbij een situatie bedenken?
 Klanknabootsingen aan bord hangen + lln zoeken de juiste klanknabootsing
bij elk fragment
 Lln worden in groepen verdeeld. Ze krijgen een stripblad met enkele
klanknabootsingen. Ze beschrijven aan elkaar hoe een bepaald geluid klinkt.
 Lln gaan nu in de klas op zoek naar materiaal waarmee ze het geluid kunnen
maken
 Presenteren van de geluiden aan elkaar + eventueel opnemen
Pagina | 12
Hoekenwerk
n°
1
# lln.
3-4
Titel + beschrijving
Hoofddoel
Domeinen
Loops




De leerlingen maken
zelf een liedje op
een zelf te kiezen
loop.
(be)luisteren
Kiezen
Maken
Ritme

Lln. beluisteren hiphop muziek
Ze schrijven de kenmerken van hiphop op
Lln. krijgen een cd met daarop verschillende loops
Ze kiezen een loop, bepalen een onderwerp en zoeken een liedjestekst uit de collectie
die ze gekregen hebben.
Op het einde kan het voorgesteld worden aan de hele klas
2
2-3
Muziekinstrumenten maken
 Enkele foto’s van zelfgemaakte instrumenten bekijken
Letten op: kleur, vorm, afwerking, accenten, materiaal
 L. stelt de lln. enkele vragen zodat ze nadenken over hoe ze hun muziekinstrument
willen maken
 Instrument tonen aan de klas
De leerlingen maken
zelf
muziekinstrumenten
aan de hand van een
hulpkaart.
(be)kijken
Kleur
Vorm
Materiaal
Toonhoogte
Maken
3
1-2
Melodiepuzzel
 De leerlingen luisteren naar 4 aparte stukjes van een melodie
 Ze krijgen kaartjes en moeten deze tijdens het beluisteren in de juiste volgorde
leggen
 Controleer met het controleblad of je juist bent
De leerlingen kunnen
de juiste kaart bij
een melodie leggen.
(be)luisteren
Melodie
Klank
4
1
Ik vind deze muziek…
 Lln. krijgen een cd en een opdrachtenblad
 Lln. zetten de muziekstukjes één voor één op en vullen een gekregen opdrachtenblad
in
 Lln. kiezen een muziekstuk dat het beste bij hen past en noteren waarom dit stuk iets
voor hen is
De leerlingen kiezen
een muziekstuk dat
het best bij hun
persoon past en
geven aan waarom
dat zo is.
(be)luisteren
Eigen mening
Pagina | 13
5
2
6
2-4
Eigen ritme met water
 Lln. beluisteren een muziekfragment rond water + bespreken wat ze hoorden
 Lln. gaan nu naar een apart lokaal waar verschillende voorwerpen liggen
Voorbeeld: rietjes, glazen, flessen, dopjes, stenen,…
Hoe denken jullie met deze voorwerpen ritme te maken?
 Lln. mogen even experimenteren met de verschillende voorwerpen
 Probeer een ritme te maken en dit te onthouden
 Toon het aan de klas
De leerlingen maken
een eigen
waterritme.
Ritme
Klank
Maken
Experimenteren
Verander het lied
 Lln. krijgen een blad met daarop verschillende liedteksten
 Lln. krijgen een cd waarop ze de liedjes kunnen beluisteren bij het kijken naar de
tekst
 Kies een lied uit de gekregen liedjes. Dit lied moet je helemaal veranderen
 Lln. krijgen een hulpkaart indien dit nodig is
 Laat het nieuwe liedje aan de klas horen
De leerlingen
veranderen een
liedje door bepaalde
criteria te volgen.
(be)luisteren
Zingen
Maken
Melodie
Klank
Pagina | 14
Tussendoortjes
n°
Titel + beschrijving
Hoofddoel
Domeinen
1
Relaxatie (=klankmassage)
 In een groot lokaal liggen verschillende muziekinstrumenten
 In het midden staan stoelen in een cirkel
 Enkele leerlingen gaan op de stoelen zitten, de andere kiezen een instrument
 Lk. geeft de lln. met een instrument om de beurt een teken om hun instrument te
bespelen, de andere leerlingen sluiten hun ogen
 Samen maken de lln. rustige geluiden
 Taak wisselen tot iedereen een op de stoel heeft gezeten
Raadselspel
 Lln. gaan op zoek naar voorwerpen/instrumenten waarmee ze “geheimzinnige geluiden”
kunnen maken
 Ze laten de voorwerpen of instrumenten niet aan elkaar zien
 Vooraan in de klas hangt een doek. De lln. zetten zich om beurt achter het doek en
maken daar hun geluid
 Lln. voor het scherm raden om welk voorwerp/instrument het gaat en de handeling
Met enkele andere
leerlingen
samenwerken om
een functioneel
muzikaal geheel te
vormen.
Relaxatie
Klank
Maken
Sfeer
De leerlingen maken
met voorwerpen/
instrumenten enkele
geluiden.
Klank
Maken
Wisselzang
 Wisselzang tussen leerkracht en leerlingen (liedjes die goed gekend zijn)
Handen open = zingen
Handen gesloten = innerlijk zingen
 Wisselzang tussen groepen in de klas (liedjes die goed gekend zijn)
Jongens zingen als linkerhand v/d leerkracht open is, meisjes bij rechterhand open
De leerlingen zingen
in zichzelf en luidop.
Zingen
Melodie
Klank
Toonhoogte
2
3
Pagina | 15
4
Fantasie-instrument
 Men neemt een oude tas of plastic zak.
 Om de beurt pakt een van de kinderen er een denkbeeldig muziekinstrument uit.
 De lln. beeld uit welk instrument hij nam. De anderen raden wat het is door het geluid
na te doen in plaats van de naam te zeggen.
Elk instrument heeft
andere
vorm/klankeigenscha
ppen.
Fantasie
Klank
Instrumenten
5
Teken een liedje
 De klas wordt in een aantal groepjes verdeeld.
 Van iedere groep mag een kind op het bord tekenen.
 L. fluistert de tekenaars de titel van een liedje in het oor.
 Terwijl de kinderen tekenen, probeert de rest van de groep het liedje te raden. Wie
het eerst zingt heeft gewonnen.
Muziek zijn beelden
omgezet in klanken.
Klank
Beelden
6
Klapspelletje
 L. klapt een ritme, de kinderen klappen mee.
 L. veranderd het ritme langzaam en voeg er bewegingen aan toe, zoals handen op het
hoofd, handen op de schouders, 3x klappen en weer opnieuw.
 De kinderen doen de leerkracht na.
 Je kan de kinderen ook bewegingen laten uitvinden of een lln. de taak van L. laten
overnemen.
De leerlingen voeren
de juiste bewegingen
uit in het juiste
ritme.
Ritme
Bewegen
Pagina | 16
Materialen
Benodigdheden voor elke les:
1. Lied
TOM BLUES
Hé, ken je mij ? Ik ben TOM BLUES
Je ziet me vaak
In de bekendste films.
In “Cats” speel ik de grootste poes.
Echt, heus en waar :
ik ben de Lion King !
Refrein :
Meisjes worden verliefd op mij,
vinden me knap en ook wel zoet.
Nee, ik ben geen pantoffelheld
maar held van ‘t witte doek.
TOM TOM TOM TOM TOM BLUES
de held van het witte doek.
TOM TOM TOM TOM TOM BLUES
de held van het witte doek.
Ik zeg soms in een liefdesfilm
“ik hou van jou,
Ik blijf je altijd trouw”
Ik kom dan heel dicht bij haar staan
en dan terstond
zoen ik ze op haar mond!
Refrein :
‘t Is leuk om een vampier te zijn
ofwel een draak
dus draak of dracula.
Een scherpe tand in iemands nek,
dat is te gek
bij mooie dametjes ....
Refrein :
Meisjes worden verliefd op mij,
vinden me knap en ook wel zoet.
Nee, ik ben geen pantoffelheld
maar held van ‘t witte doek.
TOM TOM TOM TOM TOM BLUES
de held van het witte doek.
TOM TOM TOM TOM TOM BLUES
de held van het witte doek.
+ zie DVD les 1
Pagina | 17
2. Rapfragmenten + bekende liedjes
Zie DVD les 2
3. CD-hoezen + muziek
Zie DVD les 3
4. kopieerbladen en liedjes
Zie DVD les 4
5. 4 filmuziekfragmenten
Zie DVD les 5
6. Reclamespots + muziekfragmenten
De reclamespots kan je gemakkelijk vinden op www.youtube.com. Kies voor actuele spots.
7. 3 filmfragmenten zonder geluid + 5 geluidsfragmenten
Het filmfragment om de les mee te beginnen kan van eender welke film zijn maar zorg dat er een duidelijke link is tussen de muziek en de actie
in de film.
Pagina | 18
8. kopieerbladen en liedjes
Zie DVD les 8
9. Stokjes
10. Tekst
tss tiketike tss prrrrr waka waka tik tak hoempapa hoempapa .....
Terwijl een hond in diepe duisternis
zijn weg zocht door de stad,
kwamen alle katten samen,
maakten een vermetel plan.
11. Kopieerbladen + liedjes
zie DVD les 11
12. Videofragment + partituur
video tafelmuziek: http://www.youtube.com/watch?v=0n2qWeMLqKc
Deze partituur is ook te vinden op de DVD les 12
Pagina | 19
13. muziekinstrumenten
14. Geen materiaal nodig
15. Videofragment
videofragment body percussion: http://www.youtube.com/user/bodypercussion?blend=2&ob=1#p/a/u/2/qHP9rrtDiq0
16. kopieerbladen + liedjes
Zie DVD les 16
17. Videofragment + groenten en gereedschap
videofragment: http://www.youtube.com/watch?v=pwOXFOTagSE
Als groenten: wortelen, pompoen, aubergine, komkommer, courgette …
gereedschap: appelboor, messen, lepels, boormachine om uit te hollen …
Voor meer filmpjes zie DVD les 17
18.
CD’s met liedjes en hun instrumentale versies
Kan met om het even welke muziek.
Pagina | 20
19. Prenten + lied
Lied: ik ben een dinosaurus
IK BEN EEN DINOSAURUS
Ik ben een dinosaurus
ik wandel door het bos
normaal heb ik een bandje om
maar nu mag ik eens los
Ik ben een armadillo
Ik eet het liefste ’s nachts
Dan rijdt er geen verkeer
En schrik ik niet zo onverwachts
En ik ben een giraffe
Mijn haar zit door elkaar
Dat komt ik ken geen kapper
Met een metershoge schaar
Ik ben een waterbuffel
Verveel me altijd dood
Ik krijg ook nooit een knuffel
Al geef ik wel graag een poot
Ik ben een pterodontl
Ik leef allang niet meer
Waarom dat weet ik ook niet goed
Men vraagt dat telkens weer
Ik ben de ijsbeer olaf
Ik leef bij strenge vorst
Maar koud heb ik het nooit
want ik heb haren op mijn borst
o yeah - o yeah - o yeah…
o yeah - o yeah - o yeah…
o yeah - o yeah - o yeah…
o yeah - o yeah - o yeah…
o yeah - o yeah - o yeah…
o yeah - o yeah - o yeah…
Tekst + lied + prenten zie DVD les 19
20. 2 muziekstukken
Voor de muziekstukken zie DVD les 20
21. Zie ‘Moet je doen’ groep 6
22. een prentenboek
Pagina | 21
23. 4 muziekfragmenten + 4 boeken
4 boeken of de omslag van 4 boeken (zorg voor 4 verschillende soorten boeken) bijvoorbeeld:




een liefdesverhaal
een mysterieuze titel/omslag
een grappig, leuk verhaal.
een spannend boek
Voor de muziekfragmenten zie DVD les 18
24. (a+b) Tijdschriften
25. Geluidsfragmenten + klanknabootsingen + stripbladen
Dit kan met alle strips, zorg er wel voor dat je de leerlingen een pagina geeft met veel klanknabootsingen.
Voor de geluidsfragmenten, klanknabootsingen en stripbladen zie ook DVD les 25
Pagina | 22
Benodigdheden voor hoekenwerk:
1. Hiphopmuziek + loops
Hiphopmuziek van YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=gadNM0orCHQ
http://www.youtube.com/watch?v=LH6A-n4UOos&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=yDEDbTFrAgU&feature=related
Voor de hiphoploops + teksten zie DVD hoekenwerk 1
2. Foto’s + materiaal
Zie DVD hoekenwerk 2
3. 4 stukjes van een melodie + kaartjes
Zie DVD hoekenwerk 3
4. CD’s + opdrachtenblad
Zie DVD hoekenwerk 4
5. Muziekfragment + voorwerpen
Muziekfragmenten zie DVD hoekenwerk 5
Materialen: rietjes, glazen, flessen, doppen, stenen, bekjes, water…
Pagina | 23
6. Liedjesteksten + CD + hulpkaart
Ik zag twee beren
Mieke
In een klein stationnetje
Twee handjes
Aapje
Ik zag twee beren
broodjes smeren
O, dat was een wonder
Het was een wonder
Boven wonder
Dat die beren smeren
konden
Hi hi hi
Ha ha ha
Ik stond erbij en ik keer
er naar
Mieke houdt u vast
aan de takken van de
bomen
Mieke houdt u vast
aan de takken van de mast
Als Mieke valt, dan valt ze
in ’t water
Als Mieke valt dan valt ze
in ’t nat
Kletsnat
In een klein stationnetje
’s morgens in de vroegte
Stonden zeven wagentjes
Netjes op een rij
En het machinistje
draaide aan het wieleke
Hakke hakke tuut tuut
Weg zijn wij
Twee handjes op de tafel
Twee handjes in de zij
Twee handjes op de
schouders
Op ’t hoofdje allebei
Daar zat een aapje
Op een stokje
Achter moeders
keukendeur
Er zat een gaatje
In zijn rokje
En zijn staartje stak er
deur!
Pagina | 24
Hulpkaart
Een lied veranderen doe je door
-
Iets aan de tekst te doen. Dat kan door:
o Enkele woorden te veranderen
o Altijd het tegengestelde te zingen
o Zinnen weg te laten of van plaats te veranderen
o Zinnen te herhalen
-
Iets aan het ritme te doen. Dat kan door
o Sneller of trager te zingen
o Hier en daar langer te wachten vooraleer je verder gaat
o Sommige woorden of zinnen langer of korte te zingen
-
Iets aan de melodie doen. Dat kan door:
o De melodie van een ander lied op de nieuwe tekst te proberen
o Als het in het echte lied naar boven gaat, nu naar beneden gaan
o Een melodielijn boven de nieuwe tekst te tekenen en die dan proberen te zingen.
-
Nog andere dingen:
o Sommige woorden of zinnen luider of stiller te zingen
o Geluidjes toevoegen
o Instrumentjes
Documenten + liederen zie DVD hoekenwerk 6
Pagina | 25
Benodigdheden tussendoortjes:
1. Muziekinstrumenten
2. Voorwerpen/instrumenten
3. Neem een lied dat je leerlingen goed kennen.
4. Een tas
5. Geen materiaal nodig
6.
Geen materiaal nodig
Pagina | 26
Download