docx bestandBrochure ouderwerking

advertisement
Be a superhero....
... kom erbij!
1
Dag ouder,
De vriendenkring (zo heet de ouderwerking op onze school) is in de
loop van de jaren gegroeid en veranderd. Dat is heel normaal. Er
komen kleutertjes bij en zesdejaars zetten de stap naar het
middelbaar. Elk jaar opnieuw zijn nieuwe ouders dan ook heel erg
WELKOM!
Wilt u ook graag een handje toesteken in de vriendenkring?
De basisschool nóg leuker maken voor uw kind(eren)?
Mee inspraak krijgen in het reilen en zeilen van de school
van uw oogappel?
De mogelijkheid om actief bij te dragen tot de verdere
ontwikkeling van de school en haar activiteiten?
Kom dan naar de volgende vergadering van de vriendenkring.
Gewoon even kennismaken. Daarna beslist u of u zich engageert tot meer!
We stellen u graag de nieuwe toekomstplannen van de vriendenkring voor!
2
Wat is ons doel?
Het doel van de vriendenkring is om een brug te maken tussen de
ouders en de school, en zo de betrokkenheid van de ouders met de
school te vergroten.
Ondertussen leer je als ouder elkaar ook beter kennen en wordt er
veel plezier gemaakt. Ook de kinderen vinden het heel leuk als hun
ouders iets voor 'hun' school doen.
We organiseren allerlei activiteiten samen met het schoolteam die
de werking en verdere ontwikkeling van de school ondersteunen.
Soms brengen die ons geld op en dat investeren we terug in
projecten tvv onze kinderen.
3
Welke activiteiten?
Elk jaar worden er een aantal activiteiten vastgelegd. Maar elk jaar
kunnen daar ook nieuwe activiteiten bijkomen of in de plaats
komen. Een aantal vaste waarden zijn het grootoudersfeest,
carnaval, schoolfeest, ontbijt op school ....
Helpende handen
Deze activiteiten combineren het nuttige aan het aangename en
dragen zo positief bij tot het uitbouwen van de school, de
schoolgemeenschap en dus de opvoeding van uw kind.
Wij nemen deze gelegenheid dan ook om een oproep te doen aan
alle ouders die een handje willen toesteken bij onze activiteiten en
initiatieven. Wat kan je doen?

Lid van één of meerdere werkgroepen die werken aan een
project: de smulavond, Carnaval, schoolfeest, promotie en
communicatie, …
Deze werkgroepen functioneren zelfstandig en geven feedback
aan het schoolteam om een optimale samenwerking te
bekomen. Heb je zelf ook nog een idee voor een project: laat
het ons weten!

Lid van de 'mobiele' ploeg. Wie liever af en toe eens meehelpt
kan lid worden van onze 'mobiele' ploeg. Afhankelijk van wat er
te doen is, kan je inzet gevraagd worden bij het schoolfeest, op
carnaval, receptie / afscheid zesdejaars, opendeurdag…
4

Lid van de ‘Harry’s & Hariettes’. Sterke en handige papa’s &
mama’s zorgen er voor dat de lokalen en speelplaats nog
leukere plekjes worden voor de kinderen.
Elke ouder kan zeker, volgens eigen interesses en competenties zijn
steentje bijdragen. Laat ons weten als jij net dát talent hebt waar wij
ook kunnen op rekenen: grafische vormgeving, naaien, muzikaal,
animatie...
Je mag je ook voor meerdere werkgroepen inzetten én lid worden
van de mobiele ploeg. Keuze genoeg.
Wat gebeurt er verder?
De vriendenkring vergadert drie keer per jaar, telkens 's avonds om
19u. Directie en leerkrachten zijn ook aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen bespreken we de geplande activiteiten,
wisselen we ideeën uit, worden er nieuwe voorstellen gelanceerd
en wordt gekeken hoe we de school kunnen helpen of
ondersteunen. De taken worden verdeeld en na het vergaderen
worden de handen uit de mouwen gestoken.
Als we activiteiten organiseren dan wordt daar vaak wat geld voor
gevraagd. De school en ouderraad kijken samen welk bedrag van de
opbrengst aan een project kan besteed worden.
Zo kreeg de school de voorbije jaren ondermeer:




klasbudgetten voor aankoop educatief leerspeelmateriaal
een financiële steun voor de aankoop van speeltuigen
vulden we steeds de zak van Sinterklaas
... en zoveel meer...
5
en
Alle beetjes helpen zeker nu de overheid ook in het onderwijs
bespaart.
Maar we verwennen ook graag de ouders als dank voor uw
engagement en steun! De leden van de vriendenkring zijn er dus
ook voor jou!
Je kan ook altijd een van de ouders van de ouderraad aanspreken
om een voorstel te doen en om je mening te geven. Dit vergroot
ons draagvlak en bevordert de goede sfeer in de school!
Contact:
[email protected]
Hoe meer schatten van mensen meehelpen in
onze school, hoe meer onze schatten van
kinderen er zullen van genieten.
6
De leden
7
De ouderraad
Werking
Naast de ouderwerking is er ook een ouderraad. De ouderraad
werkt deels onafhankelijk en deels samen met de vriendenkring.
Een ouderraad geeft advies aan de school over pedagogische of
organisatorische zaken. De ouderraad kan ook zelf een project
organiseren samen met het school team. Zoals: voorlezen op de
voorleesweek, project rond verkeersveiligheid aan de schoolpoort,
... .
Als ouder kun je ook terecht op een ouderraad om constructief mee
te denken over allerhande zaken die de school ten goede komen op
het gebied van veiligheid, pestbeleid, milieuzorg, ...
De ouderraad zamelt geen geld in, maar kan voor het realiseren van
projecten financiële ondersteuning vragen aan de ouderwerking.
Wanneer vergadert de ouderraad?
De ouderraad komt samen voor de vergadering van de
vriendenkring om 18.30 u. 3 keer per jaar.
De voorzitter van de ouderraad is Marianne Lietaer. Marianne is de
mama van Sidy uit de 2de kleuterklas. Voor meer vragen kun je bij
haar terecht via het e-mail adres van de vriendenkring.
8
Jouw inzet voor de school is altijd welkom. Zo kunnen we ook de
komende jaren leuke dingen op & rondom de school blijven
organiseren voor u en uw kinderen!
Vul dit strookje daarom in en geef het zo snel mogelijk af aan een
van de leerkrachten.
(NAAM)……………………………………………………………………................
Ouder van ……………………………………………………………...................
Klas………………………………………………………………………………………….
e-mail adres:……………………………………………………………………………
Gsm nummer:…………………………………………………………………………
Wenst:
o
o
o
o
o
Lid te worden van de ouderraad
Lid te worden van de ouderwerking
Lid te worden van werkgroep:
........…...…….................................................…………….(vul voorkeur in)
...................................................................................(jouw suggestie)
Lid te worden van de mobiele ploeg
Lid te worden van de ‘Harry’s & Hariettes’
Ik wens dit nog mee te delen:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
.............................................................................................................
9
10
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards